Về cách phát


So sánh nhất (Superatives)tải về 16.15 Mb.
trang45/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   243
    Навигация по данной странице:
  • Chú ý

So sánh nhất (Superatives)


Cấu trúc so sánh nhất được dùng để so sánh ba đối tượng trở lên, trong đó một đối tượng có các tính chất, trạng thái, hình thức... hơn các đối tượng còn lại.

Với tính từ ngắn: THE + Adjective-EST Với tính từ dài: THE MOST + Adjective dụ: This film is the longest of the three.

John is the most outgoing person in the class.
Chú ý:

  1. Đổi với các tính từ vừa tính từ ngắn vừa là tính từ dài:

dụ: This is the commonest mistake. = This is the most common mistake.

  1. Sau cấu trúc so sánh nhất, có thể dùng cụm giới từ bắt đầu bằng in hoặc of.

dụ: He is the smartest student in class.
This book is the most interesting of the three (books).
  1. Các trường hợp bt quy tắc.

NGUYÊN CẤP

SO SÁNH HƠN

SO SÁNH NHẤT

good

better

the best

bad

worse

the worst

much/many

more

the most

little

less

the least

far

farther/further

the farthest/furthest

old

older/elder

the oldest/eldest
Chú ý:

  1. farther” nghĩa xa hơn, còn “further” nghĩa là nhiều hơn, sâu hơn,...

dụ: His house is farther away than mine.

For further information, please contact our office.

  1. Elder/eldest luôn đứng trước danh từ thường được dùng để so sánh về tuổi tác giữa các thành viên trong gia đình. Older/oldest được dùng cho mọi đối tượng.

dụ: He is my eldest brother.

He is the oldest player in the team.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương