Về cách phát


TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ, CẤU TRÚC SO SÁNHtải về 2.53 Mb.
trang41/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   243

TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ, CẤU TRÚC SO SÁNH


  1. Tính từ

Tính từ thường có các vị trí:

    • Trước danh từ tả:

We visited an old house.

that he was

    • Theo sau động từ nối như be (là, thì), get (trở nên), become (trở nên), look (trông vẻ), seem/appear (dường như), sound (nghe vẻ), smell (có mùi), feel (cảm thấy):

The flowers smelt beautiful and the garden looked wonderful.

Hầu hết các tính từ đều thể dùng cả hai vị trí (a noisy meeting/ the meeting is noisy), nhưng một so tính từ chỉ đứng trước danh từ trong khi một số khác chỉ đứng sau động từ nối.

Tính từ chỉ đứng trước danh từ: chief, elder, eldest, former, indoor, inner, main, only, outdoor, outer, principal, sheer (= complete), upper, utter (= complete).dụ: The chief problem is the shortage of oil. We walked for hours in utter darkness.

Tính từ chỉ đứng sau động từ nối: fine, well (= healthy), ill, ashamed, pleased, upset, các tính từ có tiền tố a- như afraid, alike, alive, alone, asleep, awake...dụ: The victim is still alive.

Tính từ the đứng sau danh từ khi chúng được theo sau bởi các cụm giới từ như(full) of, (tired) of... hoặc các đại từ bất định {something, anything...) đứng trước.

dụ: He found a box full of precious stomes.

Many people anxious for news are waiting at the gate. There is nothing new.


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương