Về cách phát


Cách phát âm của tận cùng -ed của động từ có quy tắctải về 2.53 Mb.
trang4/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243

Cách phát âm của tận cùng -ed của động từ có quy tắc


Đối với cách phát âm của tận cùng -ed của động từ quy tắc (regular verbs), ta 3 cách phát âm khác nhau dựa vào âm cuối của động từ nguyên mẫu.

  1. Phát âm /t/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là: /f/, /k/, /p/, /s/, /tʃ/, /ʃ/.

dụ: coughed /kɒft/, talked /tɔ:kt/, stopped /stɒpt/, watched /wɒtʃt/, brushed

/brʌʃt/.

  1. Phát âm /d/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là: /b/, /g/, /l/, /m/, /n/, /dʒ/,

/r/, /v/, /z/ các nguyên âm.

  1. Phát âm /id/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là: /t/, /d/.

dụ: waited /'weɪtɪd/, added /'ædɪd/.
  1. ÂM CÂM


Một số chữ cái trong một số từ bao gồm phụ âm nguyên âm không được phát âm thành tiếng được gọi âm câm (silent sounds). Sau đây một số âm câm thường gặp:


Chữ cái Trường hợp thường gặp

dụ

b đứng cuối trong một số từ (thường đi sau m)

b đứng trước t

climb, dumb, comb doubt, debt

c đứng trước k

c đứng sau s trong một số từ

snack, dock

scene, muscle, science

d trong một số từ

handsome, Wednesday

h trong một số từ

hour, exhausted

gh trong một số từ (đặc biệt sau i)

weigh, sight

k đứng trước n

know, knee, knife

l trong một số từ

half, could

n đứng sau m

autumn, condemn

p đứng đâu một từ, theo sau một phụ âm một số trường hợp khác

psychology, receipt

r đứng trước một phụ âm khác hoặc đứng cuối từ đó

card, park, farm, burn, neighbour, volunteer

t trong một số từ

listen, castle  1. tải về 2.53 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương