Về cách phát


Diễn tả sự ngăn cấm (prohibition)tải về 2.53 Mb.
trang38/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   243

Diễn tả sự ngăn cấm (prohibition).


Dùng động từ must not để diễn tả một điều cấm đoán.

dụ: They must 7 bring pets into thai restaurant.

You mustn’t blow your car horn in front of the hospital.

Chú ý: must not dùng để diễn tả một điều cấm đoán trong khi not...have to dùng diễn tả một điều không bắt buộc hoặc không cần thiết.

dụ: You mustn 7 brin% your cell phone into the classroom.

You don’t have to bring your cell phone with you at any time.

    1. Diễn tả một kết luận hiện tại (logical assumption).


Dùng động từ must, may (khẳng định) hoặc can't, couldn’t, might not (phủ định) đế diễn tả một kết luận sở về một sự việc hiện tại (logical assumption).

dụ: You have worked all night these days. You must be very tired.

Look at him. He looks very young. He can’t be over forty years old. Tom couldn’t be at the library now. I just saw him five minutes ago.
    1. Diễn tả một điều ưa thích (preference).


Dùng cụm động từ would like, would prefer hoặc would rather để diễn tả một điều ưa thích hoặc mong muốn.

dụ: I would prefer to watch Vietnam Idol.

1 would like to go camping today. I would rather not at home.
Chú ý:

Thể khẳng định:

would like/would prefer + to-infinitive would rather + bare infinitive

Thể phủ định: would prefer not + to-infinitivewould rather not + bare infinitive

KHÔNG dùng would like thể phủ định, dùng not... want để thay thế.

dụ: She would rather not slay here.

They would prefer not to watch that movie. They don’t want to eat in this restaurant.


    1. tải về 2.53 Mb.

      Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương