Về cách phát


Đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ (offer)tải về 16.15 Mb.
trang36/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   243
    Навигация по данной странице:
  • Can/Could/May

Đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ (offer).


Dùng Can/Shall I? hoặc Can/Shall we? để đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ người khác.

dụ: Can 1 help you?

Shall we do it for you now?

Để trả lời lời đề nghị này, thể dùng các cụm từ: OK, Thanks, That would be very nice, Yes, please...

dụ: Can I help you? - Yes, please.

Shall we do it for you now? That’s OK. I can do it by myself.

Chú ý: Cũng thể dùng Would you like để đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ.

dụ: Wouldyou like me to help you?

Would you like us to clean the house for you?
    1. Đưa ra một lòi xin phép (permission).


Dùng Can/Could/May I/we? để đưa ra một lời xin phép.

Could may được dùng trong những tình huống trang trọng và lịch sự.

dụ: Can we go to the movies tonight, Mum? Could I use your computer for a moment? May I leave early today?

Dùng can, may (không dùng could) hoặc các cụm từ Sure, Go ahead, Certainly, I’m sorry but để trả lời các lời xin phép này.

dụ: Can we go to the movies tonight, Mum? - Yes, you can.

Could I use your computer for a moment?

- Yes, you can/may/could.

Chú ý: dùng be allowed to/be permitted to diễn tả những việc được phép hoặc không được phép làm.
dụ: We were not allowed to play games before finishing our homework.

They are permitted to enter the house at any time.    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương