Về cách phát


Đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ (offer)tải về 2.53 Mb.
trang36/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   243

Đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ (offer).


Dùng Can/Shall I? hoặc Can/Shall we? để đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ người khác.

dụ: Can 1 help you?

Shall we do it for you now?

Để trả lời lời đề nghị này, thể dùng các cụm từ: OK, Thanks, That would be very nice, Yes, please...

dụ: Can I help you? - Yes, please.

Shall we do it for you now? That’s OK. I can do it by myself.

Chú ý: Cũng thể dùng Would you like để đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ.

dụ: Wouldyou like me to help you?

Would you like us to clean the house for you?
    1. Đưa ra một lòi xin phép (permission).


Dùng Can/Could/May I/we? để đưa ra một lời xin phép.

Could may được dùng trong những tình huống trang trọng và lịch sự.

dụ: Can we go to the movies tonight, Mum? Could I use your computer for a moment? May I leave early today?

Dùng can, may (không dùng could) hoặc các cụm từ Sure, Go ahead, Certainly, I’m sorry but để trả lời các lời xin phép này.

dụ: Can we go to the movies tonight, Mum? - Yes, you can.

Could I use your computer for a moment?

- Yes, you can/may/could.

Chú ý: dùng be allowed to/be permitted to diễn tả những việc được phép hoặc không được phép làm.
dụ: We were not allowed to play games before finishing our homework.

They are permitted to enter the house at any time.


    1. tải về 2.53 Mb.

      Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương