Về cách phát


ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI (Modal verbs)tải về 2.53 Mb.
trang34/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   243

ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI (Modal verbs)


Động từ tình thái hay còn được gọi động từ khiếm khuyết loại động từ đặc biệt, chức năng làm rõ các tính chất của hành động diễn tả bởi động từ chính trong câu.

Các động từ tình thái: will, would, can, could, may, might, shall should, must.

Hình thức: modal verb + bare infinitive dụ: I can swim very well.

May I go out?

We shouldn’t bring him to that party.

Ngoài ra, còn các cụm động từ tính chất ý nghĩa gần giống với động từ tình thái như: have to, have got to, had better, ought to, would rather, would prefer.

dụ: She has to be there before 3 pm today.

Cách dùng của các động từ tình thái:

    1. Diễn tả một khả năng hoặc năng (ability). Động từ tình thái: can, could hoặc be able to. dụ: He can speak five languages.

She could swim when she was only six years old.

We will be able to swim very fast after this swimming course.

Chú ý: Không dùng con để diễn tả một khả năng hoặc năng mình chưa hiện tại nhưng sẽ trong tương lai, thay vào đó ta dùng will be able to.

dụ: He Will be able to speak Japanese very well after this course.


    1. tải về 2.53 Mb.

      Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương