Về cách phát


Future Continuous (Thì tương lai tiếp diễn)tải về 16.15 Mb.
trang32/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   243
  Навигация по данной странице:
 • Cách dùng

Future Continuous (Thì tương lai tiếp diễn)


 1. Hình thức: S + will + be + V-ing
 2. Cách dùng:

  • Diễn tả một hành động hoặc sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

dụ: At 8.00 tomorrow morning, I will be studying at the library.

(Vào lúc 8 giờ sáng mai tôi đang học ở thư viện.)

  • Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra theo mong đợi hoặc theo một xu hướng chung.

dụ: In the next 20 years, all Vietnamese people will be using running water.

(Trong 20 năm nữa, tất cả người Việt Nam sẽ dùng nước máy.) (diễn tả sự mong đợi)People will be using more and more modern devices.

(Người ta sẽ ngày càng sử dụng nhiều thiết bị hiện đại hơn.) (diễn tả xu hướng chung)
  1. Future Perfect (Thì tương lai hoàn thành)


 1. Hình thức: S + will + have + past participle (PP)
 2. Cách dùng:

Diễn tả một hành động hoặc sự việc sẽ hoàn tất trước một thời điểm xác định trong tương lai.

dụ: My father will have retired by the year 2020.

(Đến năm 2020 thì cha tôi đã nghĩ hưu rồi.)

Thường được dùng với các từ cụm từ chỉ thời gian như:by (trước lúc), by this time (cho đến khi), next week/month/…(tuần tới/ tháng tới/…), by that time (cho đến lúc đó), by then (cho đến lúc đó)…  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương