Về cách phát


Past Simple (Thì quá khứ đơn)tải về 16.15 Mb.
trang29/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   243
  Навигация по данной странице:
 • Cách dùng

Past Simple (Thì quá khứ đơn)


 1. Hình thức: Subject + Verb-ed/ V2

Động từ ở quá khứhai dạng:

  • Động từ có quy tắc (regular verbs): ta thêm “ed” vào sau động từ.

Đổi với các động từ kết thúc bằng một phụ âm, trước phụ âm đó một nguyên âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ed” vào sau động từ.

dụ: rub → rubbed

  • Các động từ kết thúc bằng “y” ngay trước một phụ âm thì ta đổi “y” thành “i” trước khi thêm “ed” vào.

dụ: carry carried

  • Động từ bất quy tắc (irregular verbs): ta phải học thuộc cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc.

dụ: gowent; lose lost; see → saw
 1. Cách dùng

Diễn tả một sự kiện đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

dụ: I enjoyed the TV show last night. She did her homework yesterday.

Thì quá khứ đơn thường được dùng với các từ cụm từ chỉ thời điểm xác định trong quá khứ như: yesterday (hôm qua), last night (tối qua), iast month (tháng rồi), three days ago (cách đây ba ngày), in 2008 (vào năm 2008)....
  1. Past Continuous (Thì quá khứ tiếp diễn)


 1. Hình thức: I/ He/ She/ It + was + V-ing

We/ You/ They + were + V-ing

 1. Cách dùng:

  • Diễn tả một sự kiện đang diễn ra ngay tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

dụ: I was watching a film at 8.00 last night.

Some of my friends were doing homework at that time.

  • Diễn tả một sự kiện đang diễn ra quanh một thời điểm xác định trong quá khứ, nhưng không nhất thiết phải diễn ra ngay tại thời điếm đó.

dụ: At that time, I was looking for a new job.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương