Về cách phát


He/ She/ it + has + past participletải về 2.53 Mb.
trang28/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   243

He/ She/ it + has + past participle

 1. Cách dùng:

- Diễn tả một sự kiện đã diễn ra tại thời điểm không xác định trong quá khứ.

dụ: Have you ever talked to a film star? - No, I haven’t.

I’ve already bought a new bicycle.

Cách dùng này thường được dùng với trạng từ: ever, never, already, yet.

 • Diễn tả một sự kiện vừa mới xảy ra, thường dùng với trạng từ just. dụ: My uncle has just called me from London.

 • Diễn tả một sự kiện đã xảy ra có kèm theo số lần thực hiện.

dụ: I have watched that film 4 times.

 • Diễn tả một sự kiện bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

dụ: I have read this book for a week.

Cách dùng này thường được dùng với các giới từ trạng từ: since, for, so far, up to now.

 • Diễn tả một sự kiện đã hoàn tất trong quá khứ nhưng kết quả của hành động đó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại.

dụ: She has sold her motorbike. Now, she takes the bus to work.
  1. Present Perfect Continuous (Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)


 1. Hình thức: S + have/has + been + V-ing

 2. Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cách dùng tương tự như thì hiện tại hoàn thành.

  • Diễn tả một sự kiện bắt đầu từ quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại.

dụ: He has been waiting for you for two hours. Will you meet him now? (Anh ấy đã chờ anh trong suốt hai giờ. Bây giờ anh có muốn gặp anh ấy không?)

Cách dùng này thường được dùng với các giới từ trạng từ: since (k từ), for (trong vòng), so far (cho đến nay)...

  • Diễn tả một sự kiện vừa mới kết thúc trong quá khứ nhưng kết quả của hành động đó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại.

dụ: You’re out of breath. Have you been running up here? (Anh thở hổn hển. phải anh vừa chạy đến đây không?)

Ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khi muốn nhấn mạnh về sự diễn tiến của hành động hoặc sự việc.

  1. tải về 2.53 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương