Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang202/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   243

Exercise 8:


l.D 2. C 3. A 4. B 5. C 6. A 7. D 8. A 9. C 10. C
Notes:

  1. Đáp án D: mould /məʊld/ có phần gạch chân phát âm /əʊ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /aʊ/.

  2. Đáp án C: foot /fʊt/ phần gạch chân phát âm /ʊ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /u:/.

  3. Đáp án A: bush /bʊʃ/ phần gạch chân phát âm /ʊ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm là /ʌ/.

  4. Đáp án B: bead /bi:d/ phần gạch chân phát âm /i:/ Các phương án khác phần gạch chân phát âm /e/.

  5. Đáp án C: foul /faʊl/ phần gạch chân phát âm /aʊ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /əʊ/.

  6. Đáp án A: says /sez/ phần gạch chân phát âm /ez/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /eɪz/.

  7. Đáp án D: good /gʊd/ phần gạch chân phát âm /ʊ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /u:/.

  8. Đáp án là A: butter /'bʌtə(r)/ phần gch chân phát âm /ʌ/.Cácphương án khác phần gch chân phát âm /ʊ/.

  9. Đáp án là C: pear /peə(r)/ phần gạchchân phát âm /eə/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /is/.

  10. Đáp án C: represent reprɪ'zerrt/ phần gạch chân phát âm /e/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /ɪ/.


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương