Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang198/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   243

ĐÁP ÁN
Exercise 1:


l.D 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. C
Notes:

  1. Đáp án D: talk /tɔ:k/ phần gạch chân phát âm /ɔ:/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm //.

  2. Đáp án D: wash /wɒʃ/ phn gch chân phát âm /ɒ/. Các phương án khác phần gch chân phát âm /ae/.

  3. Đáp án là D: any /'eni/ phần gạch chân phát âm /e/.Các phương án khác phần gạch chân phát âm /ei/.

  4. Đáp án B: lapel /bə'pel/ phần gạch chân phát âm /. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /ei/.

  5. Đáp án A: butter /'bʌte(r)/ phn gch chân phát âm /ʌ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /ơ/.

  6. Đáp án là D: good /gʊd/ phần gạch chân phát âm /. Các phươngán khác có phần gạch chân phát âm /u:/.

  7. Đáp án A: would /wod/ phần gạch chân phát âm /ʊ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /aʊ/.

  8. Đáp án C: sew /sau/ phần gạch chân phát âm /əʊ/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /u:/.

  9. Đáp án C: women /'wimin/ phần gạch chân phát âm /ɪ/. Cácphươngán khác phần gạch chân phát âm /Ʌ/.

  10. Đáp án C: many /'meni/ phần gạch chân phát âm /e/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /„/.


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương