Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang161/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   243

Các loại câu văn


  1. Câu đơn (a simple sentence) chỉ một mệnh đề chính và không mệnh đề phụ.

dụ:


At the end of trip, we gathered all our belongings.

  1. Câu kép hay câu ghép (a compound sentence) gồm hai hay nhiều mệnh đề chính nhưng không mệnh đề phụ.

dụ:


I want to become a teacher, and my sister is studying to be a doctor.

  1. Câu phức hợp (a complex sentence) gồm một mệnh đề chính một hay nhiều mệnh đề phụ.

dụ:


We should follow this method because it is very useful and practical.

  1. Câu phức-kép (a compound-complex sentence) gồm hai hay nhiều mệnh đề một hay nhiều mệnh đề phụ.

dụ:


Since I had seen him the day before, I knew that he was unhappy, but I did not guess

that he would give up his plans.
  1. Các thành phần của câu văn


  1. Ngữ giới từ (a prepositional phrase) bắt đầu bằng một giới từ hoặc một nhóm giới từ: cụm từ này một nhóm từ bắt đầu bằng một giới từ và kêt thúc báng danh từ.

dụ:


I walked the house/ around the house/ through the house.

The taxi stopped at the station.

I am interested in learning a foreign language.

We arrived ahead of time.Contrary to our expectations, the price of petrol did not go up. Giới từ thường gặp:

abroad

about

above

across

after

against

along

among

around

at

before

behind

below

beneath

beside

besides

between

beyond

by

down

during

for

from

in

inside

into

like

of

off

except

on

outside
over

since

through

throughout

to

toward

under

underneath

until

up

upon

within

without


Nhóm giới từ thường gặp

ahead of

apart from

away from

aside from

contrary to

due to

owing to

because of

instead of

out of

together with

inside of

up to

as for
by way of

by means of

for the sake of

in comparison with

it7 advance of

in addition to

in spite of

in place of

in case of

in reference to

on account of

on behalf of

with regard to

with respect to
Ngữ giới từ có thể được dùng làm:

- tính từ đế bố nghĩa cho một danh từ hoặc đại từ


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương