Về cách phát


Câu chẻ hay câu nhấn mạnh (Cleft sentences)tải về 16.15 Mb.
trang156/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   243
    Навигация по данной странице:
  • Subject
  • Object

Câu chẻ hay câu nhấn mạnh (Cleft sentences)


Ta có thể dùng cấu trúc “It is/was...that” đế nhấn mạnh phần ta muốn nói bằng cách đưa thành phần muốn nhấn mạnh vào giữa It is/was that, phần còn lại của câu được đặt sau that. Thành phần được nhấn mạnh có thể chủ ngữ, tân ngữ, hoặc trạng ngữ trong câu.

    1. Subject focus (nhấn mạnh chủ ngữ)

Để nhấn mạnh chủ ngữ, ta đưa chủ ngữ đó vào giữa It is/was who hoặc that. Đổi với
chủ ngữ chỉ người, ta thể dùng who hoặc that đối với chủ ngữ chỉ vật, sự vật, con vật thì ta dùng that.

It is/was + subject (for person) + who/that + verb....


It is/was + subject (for things/ animals) + that + verb....

dụ: Ms. Lan Phuong teaches English at Chu Van An School.

It is Ms. Lan Phuong who teaches English at Chu Van An School.(Chính cô Lan Phương dạy tiếng Anh Trường Chu Văn An.)

My father bought a new car last Saturday.

It was my father who bought a new car last Saturday. (Chính cha tôi đã mua một ô tô mới thứ Bảy tuần trước.) English becomes more and more popular in the world.

It is English that becomes more and more popular in the world.

(Đó chính là tiếng Anh trở nên ngày càng phổ biến trên thế giới.)


    1. Object focus (nhấn mạnh tân ngữ)

Để nhấn mạnh tân ngữ, ta đưa tân ngữ đó vào giữa It is/was that.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương