Về cách phát


Hình thức đảo ngữ của chủ từ và động từ (inversion of subject and verb)tải về 16.15 Mb.
trang154/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   150   151   152   153   154   155   156   157   ...   243

Hình thức đảo ngữ của chủ từ và động từ (inversion of subject and verb)


Người ta dùng hình thức đảo ngữ này trong một số trường hợp để nhấn mạnh. Khi đó ta đảo động từ ra trước chủ từ.

Sau đây một số trường hợp đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh.


    1. Đảo ngữ với các từ phủ định (inversion with negatives).


Những trạng từ và ngữ trạng từ quan trọng nhất là:

hardly ever = hầu như không bao giờ

hardly... when/ scarcely... when/ no sooner... than = vừa mói.... thì

not only.... = không những

not until/till = không... cho tới khi

nowhere = không nơi nào

on no account = không bất cứ lí do

only by = chỉ bằng cách

only in this way = chỉ bằng cách này only then/when = chỉ lúc đó/ chỉ khi nào scarcely ever = hầu như không bao giờ seldom = ít khi

Sự đảo ngữ này được thực hiện bằng cách đưa trợ động từ (auxiliary verb) đứng trước chủ từ:


Từ/ cụm từ phủ định + trợ động từ + chủ từ + động từ chính

dụ:

Never in my life have I seen such a strange behavior.

Only after arriving at the office did I realize that I had forgotten to turn off the gas cooker.

No sooner does he learn a few English words than he forgets them all. Under no circumstances can you open this door.

Not until he had retired did he think about having a holiday. Not only did she pass the exam but she also got scholarship. Nowhere have I felt as comfortable as this town.

    1. Đảo ngữ sau các cấu trúc “so + tính từ... that”, “such + be... that”, “neither/nor”. dụ:

So alike were the twins that few people could tell them apart.

Such is the popularity of the play that the theater is likely to be full every night. He had no money, nor did he know anyone he could borrow from.
After the accident, Jane couldn’t hear, and neither could she see.    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   150   151   152   153   154   155   156   157   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương