Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang151/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   243

Các loại mệnh đề phụ


Ngoài mệnh đề chính, ta còn mệnh đề phụ (subordinate clauses). Sau đây các loại mệnh đề phụ thường gặp.

    1. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)

Mệnh đề quan hệ mệnh đề bắt đầu bằng các đại từ quan hệ who, whom, which, that, whose hoặc các trạng từ quan hệ where, when, why.

They decided not to import things which/ that we could produce ourselves. We stopped to help a driver whose car had broken down.

- Mệnh đề quan hệ thể rút gọn thành cụm phân từ (participle phrase) với hai loại

sau:
+ cụm hiện tại phân từ V-ing (present participle phrase) mang nghĩa chủ động

+ cụm quá khứ phân từ V-ed/V3 (past participle phrase) mang nghĩa bị động

People who travel into the city every day are used to the traffic jam.

People travelling into the city every day are used to the traffic jam.The song which was written by my uncle has become famous.

The song written by my uncle has become famous.  • Mệnh đề quan hệ thế rút gọn thành ngữ danh từ đồng vị (apposition).

Oak, which is one of the most durable hard woods, is often used to make furniture.

Oak, one of the most durable hard woods, is often used to make furniture.  • Mệnh đề quan hệ thể rút gọn thành cụm động từ nguyên mẫu (to-infinitive

phrase) sau cấu trúc:


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương