Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang15/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   243

CHỌN TỪ - SỰ KẾT HỢP TỪ (Word choice - Collocations)


Để làm tốt bài tập chọn từ hoặc sự kết hợp của từ ta cần chú ý những điểm sau:

  • Đọc kĩ câu hỏi chú ý dạng từ loại cần điền vào;

  • Đọc kĩ 4 lựa chọn và ngữ nghĩa của chúng;

  • Lựa chọn đáp án đúng dựa vào kiến thức từ vựng đã học;

  • Nếu chưa quyết định dứt khoát đáp án đúng thì hãy dùng phương pháp loại trừ dần những phương án sai.

dụ minh họa 1:


Chọn từ thích hợp tương úng với A, B, C hoặc D đế hoàn thành câu sau:

English is now an effective medium of international .

    1. communication B. talking C. speech D. saying

Hướng dẫn: Câu này hỏi sự sử dụng đúng từ trong ngữ cảnh.

A Đáp án đúng. English is now an effective medium of international communication. (Bây giờ tiếng Anh phương tiện giao tiếp quốc tế hiệu quả), communication = sự giao tiếp.

B talking = sự nói; câu chuyện (không thể kết hợp với international),

C speech lời nói; cách nói; bài diễn văn.


D saying tục ngữ, châm ngôn.

dụ minh họa 2:


Chọn từ thích hợp tương ứng với A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:

It was such a boring speech that I fell .

A. asleep B. sleep C. sleepy D. sleepily

Hướng dẫn: Câu này hỏi về khả năng kết hợp từ của động từ fall: fall asleep = ngủ thiếp đi; dạng quá khứ của fall fell.

Ngoài ra ta có: feel sleepy (cảm thấy buồn ngủ); quá khứ của feel felt.

Đáp án A.

It was such a boring speech that I fell alseep. (Bài diễn văn chán đến nỗi tôi ngủ thiếp đi.)


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương