Về cách phát


Lời khuyên hoặc đề nghị (advising or making suggestions)tải về 2.53 Mb.
trang124/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   243

Lời khuyên hoặc đề nghị (advising or making suggestions).


Lời khuyên hoặc đề nghị:

   • Ịf I were you, I would... (Nếu tôi anh thì tôi sẽ...)

   • If I were in your situation/ shoes, I would... (Nếu tôi vào hoàn cảnh của anh thì tôi sẽ...)

   • It’s a good idea to... (... một ý hay đấy.)

   • You should/had better... (Anh nên...)

   • It is advisable/recommendable lo... (Anh nên...)

   • I would recommend that... (Tôi khuyên là....)

   • Why don’t you...? (Sao anh không...?)

   • What about/How about... ? (Còn về... thì sao?)

   • Shall we... ?/Let’s... (Chúng ta hãy...)
  1. Lời cảnh báo (warning).

Lời cảnh báo:

   • You should/ had better.... or/ if... not... (Anh nên... nếu không thì...)

   • You should/had better.... Otherwise,... (Anh nên... Nếu không thì...)

dụ:You should wear a safety helmet while riding, or you ’11 get a fine.

You shouldn’t smoke in here. Otherwise, you’ll ruin the carpet.
Lời đáp:

 • Thank you/ Thanks. (Cám ơn.)
 • I will do it. (Tôi sẽ làm thế.)
  1. Lời đề nghị giúp đỡ (offering).

Lời đề nghị giúp đỡ:

   • Can/ May I help you? (Để tôi giúp anh.)

   • Let me help you. (Để tôi giúp anh.)

   • How can I help you? (Tôi thể giúp gì cho anh?)

   • Would you like some help?/ Do you need some help? (Anhcần giúp không?)
Chp nhận lời đề nghị giúp đỡ:

   • Yes, please. (Vâng.)

   • That is great. (Thật tuyệt.)

   • That would be great/ fantastic. (Thật tuyệt.)

   • It would be nice/ helpful/ fantastic/ wonderful if you could. (Rất tuyệt nếu anh thể làm vậy.)

   • Thanks. That would be a great help. (Cám ơn. Được anh giúp thì tốt quá.)

   • As long as you don’t mind. (Được chứ nếu anh không phiền.)
Từ chối lời đề nghị giúp đỡ:

   • No, please. (Không, cám ơn.)

   • No. That's OK. (Không sao đâu.)

   • Thanks, but I can manage. (Cám ơn, nhưng tôi làm được mà.)


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương