Về cách phát


Bày tỏ quan điểm của người nóitải về 2.53 Mb.
trang123/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   243

Bày tỏ quan điểm của người nói.


 1. Đồng ý hoặc không đồng ý (agreeing or disagreeing).
Đồng ý:

   • I (totally/ completely/ absolutely) agree with you. (Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.)

   • Absolutely/definitely. (Dĩ nhiên rồi.)

   • Exactly! (Chính xác.)

   • That’s true./ That's it. (Đúng vậy.)

   • You are right. There is no doubt about it. (Anh nói đúng. Chẳng còn nghi ngờ về điều đỏ nữa.)

   • I can’t agree with you more. (Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.)

   • Thai 's just what I think. (Tôi cũng nghĩ thế.)

   • That’s what 1 was going to .vay. (Tôi cũng định nói vậy.)
Không đồng ý hoặc đồng ý một phần:

   • You could be right bill I think... (Có thể anh đúng nhưng tôi nghĩ...)

   • I may be wrong but... (Có thế tôi sai nhưng...)
   • 1 see what you mean bui I think... (Tôi hiểu ý anh nhưng tôi nghĩ...)

   • I just don think it's right that... (Tôi không cho điều đó đúng...)

   • Idon’t quite agree because... (Tôi không hẵn đồng ý bởi vì...)

   • You 're wrong there. (Anh sai rồi.)

   • Personally, I think thai...(Cá nhân tôi thì cho rằng...)
  1. Hỏi đưa ra ý kiến (asking for and expressing opinions).

Lời hỏi ý kiến:

   • What do you think about... ? (Anh nghĩ về...?)

   • Tell me what you think about... (Hãy cho tôi biết anh nghĩ về...)

   • What is your opinion about I on... ? kiến của anh v... như thế nào?)

- How do you feel about... ? (Anh thấy thế nào về...?)
Lời đưa ra ý kiến:

 • In my opinion,/Personally,.. .(Theo tôi thì...)

 • In my view, ... (Theo quan điếm của tôi,...)

 • It seems to me that... (Đổi với tôi vẻ là...)

 • As far as I can say... (Theo tôi được biết thì...)

 • I strongly/ firmly think/ believe/ feel that... (Tôi hoàn toàn nghĩ/ tin/ cảm thấy là...)

 • I must say that... (Tôi phải nói rằng...)


  1. tải về 2.53 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương