Về cách pháttải về 16.15 Mb.
trang121/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   243

Sự thông cảm (sympathy)
Lời diễn đạt sự thông cảm:

   • I’m sorry to hear that.. .(Tôi lấy làm tiếc khi biết rằng...)

   • I feel sorry for you. (Tôi lấy làm tiếc cho anh.)

   • I think I understand how you feel.

(Tôi nghĩ tôi thể hiểu được cảm giác của anh thế nào.)

   • You have to learn to accept it. (Anh phải học cách chấp nhận điều đó thôi.)
Lời đáp:

   • Thank you very much. (Cám ơn rất nhiều.)

   • It was very kind/nice/thoughtful/caring/considerate of you.

(Anh thật là tốt/ tử tế/ sâu sắc/ chu đáo.)
 1. Yêu cầu và xin phép.


  1. Yêu cầu (making requests)
Lời yêu cầu:

   • Can/ Could/ Will/ Would you please ..... ? (Anh làm ơn...)

   • Would you mind + V-ing... ? (Anh phiền không nếu...)

   • Would it be posslbe... ? (Liệu thể...)

   • 1 would be grateful if you could.... (Tôi rất biết ơn nếu anh thể...)

   • I wonder if..... (Tôi tự hỏi không biết...được không.)
Lời đáp:

Đồng ý:

   • Sure/ Certainly/ Of course. (Dĩ nhiên được.)

   • No problem. (Không vấn đề gì.)

   • I’m happy lo. (Tôi sẵn lòng.) Từ chối:

   • I’m afraid I can’t. I’m busy now/ I’m using it. (Tôi e rằng không thể. Bây giờ tôi đang bận/ tôi đang dùng nó.)

   • I don think it’s possible. (Tôi cho không thể được.)

   • Is it OK if I do it later? (Lát nữa được không?)  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương