Về cách pháttải về 16.15 Mb.
trang120/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   243

Cám ơn (thanking)

Lời cám ơn:

   • Thank you very much for... (Cám ơn rất nhiều về...)

   • Thank you/ Thanks/ Many thanks. (Cám ơn rất nhiều.)

   • It was so kind/ nice/ good of you to invite us... (Anh thật tử tế/ tốt đã mời chúng tôi...)

   • I am thankful/grateful to you for... (Tôi rất biết ơn anh vì...)
Lời đáp:

   • You ’re welcome. (Không chi.)

   • Never mind/Not al all. (Không chi.)

   • Don’t mention it. / Forget it. (Có gì đâu. Đừng nhắc nữa.)

   • It’s my pleasure (to help you). (Tôi rất vui được giúp anh.)

   • ưm glad I could help. (Tôi rất vui thể giúp được anh.)

   • It was the least we could do for you. (Chúng tôi đã có thể làm được hơn thế nữa.)
  1. Xin lỗi (apologizing)

Lời xin lỗi:

   • I’m terribly/awfully Sony about that. (Tôi hết sức xin lỗi về điều đó.)

   • I apologize to you for ..... (Tôi xin lỗi anh về...)

   • It’s totally my fault. (Đó hoàn toàn là lỗi của tôi.)

   • I didn’t mean that. Please accept my apology. (Tôi không ý làm thế. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.)

   • It will not happen again. I promise. (Tôi hứa là điều đó sẽ không xảy ra nữa.)

   • I shouldn’t have done that. (Lẽ ra tôi đã không làm thế.)

   • Please let me know if there is anything I can do to compensate for it.

(Hãy nói cho tôi biết tôi thể làm để bù đắp lại điều đó.)
Lời đáp:

   • ỉí doesn 't matter. (Không sao đâu.)

   • Don 't worry about thai. (Đừng lo.)

   • Forget it. /No problem./Never mind./ That’s all right./OK. (Không sao.)

   • You really don’t have to apologize. (Thật ra anh không can phải xin lỗi đâu.)

   • OK. It s not your fault. (Được rồi. Đó không phải lỗi anh.)  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương