Về cách phát


PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ (Word formation)tải về 2.53 Mb.
trang12/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   243

PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ (Word formation)


Bài tập cấu tạo từ thường kiểm tra tất cả các dạng từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ, động từ. Để làm tốt dạng bài tập này, trước hết, học sinh cần phải một vốn từ vựng phong phú. Khi học một từ mới các em nên học tất cả các từ loại liên quan, bao gồm cả tiền tố hoặc hậu tố cấu tạo từ trái nghĩa.

dụ: succeed (v), success (n), successful (adj), successfully (adv), unsuccessful (adj), unsuccessfully (adv)

Khi lựa chọn đáp án đúng cho bài tập cấu tạo từ ta cần chú ý những điểm sau:  • Xác định từ loại của từ cần tìm

  • Danh từ cần tìm số ít hay số nhiều

  • Động từ trong câu chỉa thì nào, theo chủ ngữ số ít hay số nhiều

  • Đáp án Cần tìm nghĩa khẳng định (positive) hay phủ định (negative)

  • Nếu đáp án cần tìm danh từ thì xác định đó danh từ chỉ người, vật hay sự vật cần cân nhắc về nghĩa trong câu với những từ cùng từ loại

dụ minh họa 1:


Chọn từ thích hợp tương ứng với A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:

He cycled and had an accident.

    1. careful B. careless C. carefully D. carelessly

Hướng dẫn: Ta dùng trạng từ bổ nghĩa cho động từ cycle, ta lại chọn carelessly thay

carefully nghĩa của câu.

Đáp án D.

He cycled carelessly and had an accident. (Anh ấy đi xe máy ẩu gặp tai nạn)

dụ minh họa 2:


Chọn từ thích hợp tương ứng với A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:

Peter opened the door of the cellar, wondering what he might find.

A. cautious B. cautiously C. cautional D. cautionally Hướng dẫn: Peter opened the door of the cellar, wondering what he might find . (Peter mở cửa tầng hầm , tự hỏi rằng mình có thể tìm thấy gì.)

B Đáp án đúng: cautiously (trạng từ) = (một cách) thận trọng. A Phương án sai: cautious (tính từ) = thận trọng,C, D Phương án sai: không các từ này trong tiếng Anh.tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương