Uûy ban nhaân daân


Thực hiện chương trình giáo dụctải về 135.8 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2017
Kích135.8 Kb.
#3100
1   2   3   4   5

2.Thực hiện chương trình giáo dục

2.1. Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phùi hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; Tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục

a. Mục tiêu:

Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, ngày càng nâng cao hiệu quả giảng dạy, giáo dục.

b.Biện pháp- Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh

- Nhà trường chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo,từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Tổ chức hướng dẫn và tập huấn tốt cho giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc tinh giản, lược bớt những nội dung trùng lặp, không phù hợp đối với học sinh tiểu học; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả… nhằm phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo và hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh.

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, điểu kiện dạy học và thời gian thực tế của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực của học sinh.

-Tích cực chuẩn bị đón đầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chuẩn bị tâm thế và điều kiện cần thiết cho giáo viên lớp 1.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GD&ĐT về “hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở”. Thực hiện lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học.

- Từng bước có kế hoạch đưa giáo dục STEM vào nhà trường thông qua các hình thức CLB Robotic, CLB khoa học ứng dụng WEDO, CLB Nghiên cứu khoa học…

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh.Phát huy vai trò tích cực của học sinh trong việc chủ động sưu tầm thông tin để nâng cao chất lượng học tập và giúp học sinh có điều kiện tự quản trong hoạt động nhóm (tổ, lớp).

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học; dạy học phân hoá, dạy học cá thể, quan tâm hơn đến từng em học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông thông qua các chuyên đề, thao giảng, sinh hoạt chuyên môn,….

- Tạo điều kiện cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học.Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, thao giảng, dạy học với bảng tương tác, các thiết bị hiện đại một cách có hiệu quả và phát huy hết các tính năng của thiết bị phục vụ cho việc dạy học.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng vườn trường, dạy học ngoài trời, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dạy học bằng trải nghiệm, dự án,…

- Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được bồi dưỡng trong hè và các chuyên đề, thao giảng cấp huyện trong năm học cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đồng thời đánh giá hiệu quả các chuyên đề đã được triển khai.

-Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/ Kĩ thuật vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp( 4 tiết/ tháng) phù hợp với nhà trường( Truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường)

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) được thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường và năng lực của giáo viên.

c.Chỉ tiêu:Thực hiện chương trình giáo dục toàn diện

Khối

Học sinh

Học

2 buổi/ngày

Học

Tiếng Anh

Học

Tin học

Bán trú

Khối 1

67

67

100

67

100
100Khối 2

68

68

100

68

100
100Khối 3

67

67

100

67

100

67

100Khối 4

55

55

100

55

100

55

100Khối 5

69

69

100

69

100

69

100Toàn trường


326


326


100


326


100


191


58.58Hoàn thành chương trình lớp học

Khối lớp

Học

sinh

Chương trình lớp học

Ghi chú

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Khối 1

67

67

100

0Khối 2

68

68

100

0Khối 3

67

67

100

0Khối 4

55

55

100

0Khối 5

69

69

100

0
Toàn trường


326


326


100


0
2.2. Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày

a. Mục tiêu:

Nâng cao chất lượng giảng dạy, phát hiện và phát triển năng khiếu của học sinh giúp học sinh bổ sung kiến thức cần thiết.

b. Biện pháp:

-Thời lượng tối đa 7 tiết/ ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Học sinh đuôc tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tên lớp, nghiêm cấm giáo bài tập về nhà cho học sinh.Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…

+ Đối với những trường khó khăn, trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, cần tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường Tiếng Việt bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng Tiếng Việt.

+ Động viên cha mẹ học sinh, cộng đồng đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Với những lớp học có sĩ số đông, tham mưu, quy hoạch, xây dựng các trường tiểu học học tại địa phương, từng bước khắc phục tình trạng số lượng học sinh trên lớp cao hơn so với qui định.

c. Chỉ tiêu:

- 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày2.3. Bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Quyết định của UBND Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh, Tin học

2.3.1.Triển khai dạy học Tiếng Anh

a. Mục tiêu:

Tổ chức cho tất cả học sinh đều được học Tiếng Anh, tạo tiền đề vững chắc cho việc phổ cập Tiếng Anh.

b. Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30.9.2008 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệpTPHCM giai đoạn 2011 – 2020” của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

+ Bảo đảm100% học sinh từ 6 -7 tuổi được học Tiếng Anh.

+Dạy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học Tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện khả năng Tiếng Anh được học. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá,… trong quá trình dạy học Tiếng Anh.

+ Bố trí cho học sinh được học đủ 4 tiết/tuần theo chương trình Tiếng Anh đề án (Nếu trường thiếu giáo viên có thể dạy 2 đến 3 tiết/ tuần); 8 tiết/ tuần đối với Tiếng Anh tăng cường.

+ Bố trí giáo viên đạt chuẩn về năng lực Tiếng Anh ( đạt bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam), đã được bồi dưỡng để dạy Chương trình Tiếng Anh tiểu học.

+ Đẩy mạnh việc dạy học Tiếng Anh theo đúng tiến độ đề án của Thành phố để đến năm học 2018-2019 tất cả học sinh tiểu học đều được học Tiếng Anh, ngoại ngữ.

+ Giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì bằng nhiều hình thức, chú trọng học qua mạng và tự học của giáo viên, tăng cường sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường.

+ Tổ chức sơ kết và thúc đẩy việc thực hiện đề án “ phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011- 2020” của UBND Thành phố ở những năm còn lại.

+ Nâng cao việc thiết kế đề kiểm tra Tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế.

+ Tiếp tục tạo môi trường ngôn ngữ bằng các hình thức phong phú như: dạy học theo dự án, theo trạm, hoạt động động và kể chuyện, quản lý lớp học bằng hò, vè… Khuyến khích học sinh đọc truyện bằng Tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.Tổ chức hội thi kể chuyện bằng Tiếng Anh có tiểu phẩm minh hoạ tại trường và tham gia Hội thi cấp Cụm.

- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh

+Tiếp tục cử giáo viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn về năng lực Tiếng Anh, các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lự Tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tiễu học thì phải được bố trí đi học để đạt chuẩn trước khi phân công dạy. Chỉ bố trí dạy học với giáo viên đạt bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và có kế hoạch đào tạo giáo viên chưa đạt bậc 3.

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng chuẩn cho giáo viên Tiếng Anh theo Quyết định 448 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “ Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinhpho63 thông và chuyên nghiệp TP.HCM giai đoạn 2011-2020

+ Giáo viên cần được tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì bằng nhiều hình thức, chú trọng học qua mạng và tự học của giáo viên, tăng cường sinh hoạt chuyên môn cấp Cụm.

- Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ trên cơ sở tận dụng, phát huy tối đa hiệu quả các điều kiện hiện có của mỗi trường.

- Về tài liệu dạy học: thực hiện công văn số 4329/BGDĐT- GDTH ngày 27/6/2013 về chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học.

c.Chỉ tiêu:

+ 100% học sinh được học Tiếng Anh theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên dạy Tiếng Anh đạt chuẩn từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam
+ 100% học sinh được học Tiếng Anh. 50% học sinh được học Tiếng Anh với người Bản ngữ.

+ Xây dựng được Câu lạc bộ Tiếng Anh tại trường.2.3.2.Tổ chức thực hiện dạy học môn Tin học: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Tin học

a. Mục tiêu:

Giúp cho học sinh tiếp cận được với công nghệ thông tin, đảm bảo cho học sinh được khói 3,4,5 được học tin học.b. Biện pháp:

- Tổ chức thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi tuyển dụng được giáo viên theo kế hoạch của UBND huyện Củ Chi. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học- Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.

- Quan tâm việc sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, hệ thống máy tính,trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, phần mềm mới tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nội dung chương trình tin học theo kịp sự phát triển về CNTT góp phần nâng cao trình độ tin học cho giáo viên và học sinh tiếp cận với chuẩn quốc tế.

- Tạo điều kiện cho học sinh được tham gia hội thi Tài năng “Vô địch Tin học Tiểu học” cấp trường và nếu đủ điều kiện, tham gia hội thi cấp huyện và cấp Thành phố.

- Tuyên truyền, vận động giáo viên tham gia hội thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng ứng dụng CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạotổ chức.

c. Chỉ tiêu:

100% học sinh khối 3, 4, 5 được học Tin học tự chọn.2.4. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “ Bàn tay nặn bột” lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến

a. Mục tiêu:- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động học tập trên lớp, kết hợp tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khóa, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

b. Biện pháp:

- Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm.

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, tích cực,tự học,phát triển năng lực sinh học;dạy học phân hoá, dạy học cá thể hoá, dự án, dạy học ngoài trời, ngoại khoá, dạy học bằng trải nghiệm, ứng dụng CNTT, quan tâm hơn đến từng em học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông; phát huy vai trò tích cực của học sinh trong việc chủ động sưu tầm thông tin để nâng cao chất lượng học tập và giúp học sinh có điều kiện tự quản trong hoạt động nhóm.

- Vận dụng linh hoạt sáng tạo các mô hình, các phương pháp dạy học tích cực như: mô hình trường học mới, phương pháp “ Bàn tay năn bột”, phương pháp dạy họ Mỹ thuật mới, thư viên thân thiện… một cách linh hoạt,phù hợp và hiệu quả; không áp đặt một cách máy móc.Kiên quyết không triển khai các phương thức giáo dục, phương pháp dạy học nêu trên ở những cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện đảm bảo.

- Tiếp tục tổ chức và thực hiện đánh giá hiệu quả các chuyên đề đã được triển khai.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dug5 phương pháp “ Bàn tay năn bột”.

- Khuyến khích giáo viên thiết kế, tổ chức các giờ học cho học sinh thực hành, thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.Hiệu trưởng cần tổ chức cho giáo viên tham quan họ tập phương pháp “ Bàn tay nặn bột” tại các đơn vị bạn, Tiếp tục cũng cố, vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực theo dự án Việt Bỉ vào giảng dạy ( Kĩ thuật dạy họ các mảnh ghép, Dạy học theo góc, Khăn phủ bàn,…)

- Duy trì việc dạy học theo mô hình trường học mới. Cần bảo quản tài liệu Hướng dẫn học đã được cấp để dùng chung cho nhiều năm.

c. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, UDCNTT vào giảng dạy.

2.4.1. Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo công văn số 2070/BGDĐT- GDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở.

a. Mục tiêu:

Khơi dậy năng lực sáng tạo của học sinh, phát huy tính chủ động, linh hoạt của người thầy, góp phần từng bước đổi mới giáo dụcb. Biện pháp:

  • Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.

  • Ban Giám hiệu theo dõi, rút kinh nghiệm và hỗ trợ giáo viên kịp thời; tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để giáo viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

  • Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn theo “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học”.

- Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động xếp bài dạy theo nhóm các bài học thành chủ đề,lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi, theo dõi rút kinh ngiệm và báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT để đượ hổ trợ kĩ thuật kịp thời.

- Hiệu trưởng tạo điều kiện cho giáo viên Mỵ thuật sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để giáo viên giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

- Cử giáo viên Mỹ thuật tham dự các lớp tập huấn theo “ Tài liệu dạy học Mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học”.

c. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên Mĩ thuật áp dụng phương pháp dạy học mới.

2.4.2. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1

a. Mục tiêu:

- Giúp cho giáo viên được trao dồi kinh nghiệm giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

b. Biện pháp:

- Cử giáo viên tham dự các lớp tập huấn cho giáo viên trực tiếp dạy Tiếng Việt lớp 1; Tham dự các buổi hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh hoạ khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hổ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện; chỉ đạo dạy học tăng thời lượng;phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học nhưng không lạm dụng CNTT, không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm; rèn kĩ năng nói cho học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng để thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học.

c. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên lớp 1 tham gia tập huấn2.4.3.Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục

- Thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục( giáo dục đạo đức, tư tưởng,phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; giáo dục an toàn giao thông, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới, phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS;…) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việt tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.

- Sử dụng tài liệu “ Văn hoá giao thông dành cho học sinh tiểu học” hổ trợ triển khai công tác giáo dục ATGT cho học sinh trong trường tiệu học theo công văn số 4962/BGD&ĐT- CTHSSVngay2 05/10/2016 cùa Bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ khối chuyên môn trong trường và giữa các trường trong huyện.

- Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, ngiên cứu bài học, góp ý xây dựng giúp giáo vie6nna6ng cao năng lực giảng dạy, không nhằm mục đích đánh giá xếp loại giáo viên ( trừ việc đánh giá xếp loại giáo viên theo CNNGV). Dông viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin “ Trường học kết nối”

- Sắp xếp thời khoá biểu giảng dạy trong tuần để mỗi tổ khối có được một buổi sinh hoạt chuyên môn.

2.5.Tiếp tục thực hiện đúng Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD& ĐT về việc sửa đổi, bổ sung việc thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học

a. Mục tiêu:

- Giúp cho giáo viên đổi mới cách dạy, cách đánh giá; Học sinh thay đổi cách học.

b. Biện pháp:

- Giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên chủ yếu là nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi nhận xét;

- Thống nhất việc sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên và tập trung vào hoạt động chuyên môn. Việc theo dõi chất lượng giáo dục học sinh do giáo viên tự sắp xếp, không bắt buộc sử dụng sổ theo dõi chất lượng như những năm qua. Trong quá trình thực hiện, vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên; thực hiện theo khả năng cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục phát huy và thực hiện CNTT,phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

- Tiếp tục tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên để việc thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh cụ thể của giáo viên, sĩ số lớp học để thực hiện theo khả năng cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục, tránh máy móc trong việc nhận xét.

- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở để đánh giá tình hình học tập của học sinh, điều chỉnh kịp thời việc giảng dạy và đánh giá học sinh.

- Tiếp tục xây dựng ma trận đề khi tổ chức ra đề kiểm tra đánh giá học sinh, đảm bảo các mức độ theo qui định.

c. Chỉ tiêu:

-100% giáo viên nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh theo đúng Thông tư 22.
tải về 135.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương