Uûy ban nhaân daântải về 135.8 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2017
Kích135.8 Kb.
#3100
  1   2   3   4   5UBND HUYỆN CỦ CHI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN ĐỨC


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 185 /KH-NĐ

Nhuận Đức, ngày 19 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2017- 2018
Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 1992 của UBND huyện Củ Chi về việc điều chỉnh mạng lưới trường phổ thông năm học 1992-1993 (tách và thành lập Trường PTC1 Nhuận Đức 1);

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ văn bản số 810/BC-GDĐT ngày 5 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về “Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

Căn cứ văn bản số 1276 /KH-GDĐT-TH ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học”;

Căn cứ văn bản số 296 /KH-NĐ ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Trường Tiểu học Nhuận Đức về Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Tiểu học Nhuận Đức giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 và tình hình thực tế, Trường Tiểu học Nhuận Đức xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.Thuận lợi, khó khăn:

1.1.Thuận lợi:

- Đảng ủy, Ủy ban và các ban ngành, đoàn thể xã Nhuận Đức rất quan tâm và thường xuyên hỗ trợ, phối hợp với nhà trường về công tác giáo dục nên việc thực hiện quy chế phối hợp 3 môi trường giáo dục đồng bộ, có nhiều thuận lợi.

- Trường được xây dựng mới, đạt chuẩn quốc gia vềcơ sở vật chất.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều trên chuẩn, hàng năm đều tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao về kiến thức, tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay, có ý thức cao trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

1.2. Khó khăn:

- Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm nên chưa thành thạo công việc; hiện tại trường thiếu phó hiệu trưởng.

- Thiếu nhân sự : Thiếu giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh,viên chức làm công tác TV-TB; thiếu nhân viên văn thư, nhân viên phục vụ.2.Về nhân sự, trường lớp và cơ sở vật chất:

2.1.Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên :

Tổng số

Đảng viên

Công đoàn

Chi đoàn

Biên chế

GV dạy lớp

GV dạy bộ môn

GV làm công tác khác

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

BCBGH

1

1

1

1

1

1

0
1

GV

14

10

12

9

14

10

0
14
10

3

1

NV

4

2

1
4

2

0
1

3


Cộng

19

13

14

10

19

13

0
16

3

10

3

1Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Cao đẳng

Đại học

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

BGH1

1001

100

GV14

100

6

42.85

8

57.14

NV4

100

Cộng19

100

6

31.57

9

47,36

2.2.Tình hình học sinh:


Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

Học 2b/ngày

Bán trú

Học Tiếng Anh (Bộ)

Học Tiếng Anh tăng cường

Học Tiếng Anh tự chọn

Học Tin học tự chọn

Một

2

67

36

67

32
67Hai

2

68

31

68

13
68Ba

2

67

34

67

7
67
67

Bốn

2

55

24

55

2

5555

Năm

2

69

40

69

5

6969

Cộng

10

326

165

326

59

124

202
191

2.3.Tình hình cơ sở vật chất


Mục

Cơ sở chính

Cơ sở phụ

(Bàu Cạp)Cộng

Ghi chú

Diện tích (m2)

21.181,2

4290,9

25.472,1
Bình quân m2/HS

66.8


Số phòng học

30

4 (hư hỏng)

34
Số phòng hành chính

6
6
Số phòng chức năng

18
18
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tăng cường giáo dụcđạo đức,kĩ năng sống cho học sinh.Tiếp tục xây dựng và quản lí môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ,an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng.

 2. Thực hiện chương trình giáo dục: Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Triển khai dạy học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Quyết định của UBND Thành phố. Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế. Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, tiếp tục duy trì mô hình trường học mới. Tiếp tục thực hiện đúng Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học.

 3. Sách, tài liệu, hoạt động thư viện, thiết bị: Xây dựng tủ sách lớp học, triển khai áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, phát triển văn hóa đọc…phù hợp điều kiện thực tế. Phát huy các nguồn lực xã hội hóa trong việc xây dựng thư viện trường học. Quan tâm đẩy mạnh việc đọc sách của học sinh tại trường. Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học. Tiếp tục triển khai thực hiện thiết bị dạy học tự làm.

 4. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn: Tiếp tục tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

 5. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục. Thực hiện quyền chủ động của hiệu trưởng đối với nhà trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “Ba công khai”, kiểm định chất lượng, phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo.

 7. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ gắn với các hoạt động ngoại khóa. Tiếp tục đưa giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

 • 100% trẻ 6 tuổi vào lớp học 1

 • Trên 85% học sinh được học 2 buổi/ ngày

- Trên 80% học sinh từ 6 tuổi được học Tiếng Anh, được trang bị đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết

 • Duy trì sĩ số 100%

 • Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,5% trở lên

 • Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 100%

 • Hiệu suất đào tạo đạt trên 99%

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trò thi đua

1.1.Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

a. Mục tiêu:

Xây dựng đội ngũ CB-GV-NV gương mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; học sinh chăm chỉ, lễ phép, tích cực.b. Biện pháp:

- Thường xuyên tổ chức quán triệt trong đội ngũ thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, gương mẫu, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Thực hiện các quy định về những hành vi giáo viên không được làm theo Điều 38, Điều lệ trường tiểu học.

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 3265/UBND-VX ngày 28/6/2016 của UBND Thành phố về việc quản lí các hoạt động dạy thêm học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.Kiên kiên xử lí ngiêm khắc các cá nhân, tập thể dạy thêm sai qui định.

- Thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh “ngồi sai lớp”, không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác.

- Thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính trong trường tiểu học; các quy định tại văn bản số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và trang trọng việc trang trí ảnh chân dung Bác Hồ, 5 Điều Bác Hồ dạy, Thư Bác Hồ gửi học sinh, Bản đồ với đầy đủ các địa danh chủ quyền Việt Nam được thực hiện trong lớp học.Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường việc học tập, giáo dục cho học sinh hiểu và làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy, thư Bác Hồ gửi cho học sinh. Nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt chủ nhiệm.Triển khai thực hiện kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng các giáo trình tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khoá, sử dụng bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” lồng ghép trong giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội.

- Duy trì việc trang trí “20 điều giáo viên cần biết” và “Các hành vi giáo viên không được làm” ở nơi thích hợp, dễ quan sát. Thường xuyên quán triệt các nội dung trên trong đội ngũ; duy trì “góc thư viện”, “góc sản phẩm” “góc bộ môn” ở các phòng học và thường xuyên cập nhật, bổ sung.

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có kế hoạch cụ thể về thực hiện công tác giảng dạy và thăm lớpdự giờ theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học (ghi cụ thể môn dạy, lớp dạy hay lớp dự giờ trong Lịch công tác hàng tuần của trường).c. Chỉ tiêu:

- 100% CB,GV,NV thực hiện Sổ tay “ Làm theo gương Bác” theo nội dung đăng ký “ Học tập tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- 100% lớp học trang trí đúng quy định;

- 100% CB,GV,NV được đánh giá xếp loại tốt về lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

- Không có CB, GV vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo và những điều giáo viên không được làm.

- CBQL thực hiện giảng dạy đầy đủ theo quy định.1.2.Tiếp tục “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh.Tiếp tục xây dựng và quản lí môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, thên thiện, chất lượng và bình đẳng

a. Mục tiêu:

Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện, nghĩa tình để học sinh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

b. Biện pháp:

- Hiệu trưởng có kế hoạch xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục dân chủ, an toàn và thân thiện.

- Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân trnh1 bị xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ và y tế trường học.

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05.5.2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28.02.2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14.3.2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Quyết định 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày 28.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ”Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.

- Tích hợp nội dung giáo dục đạo đức thông qua các môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; thông qua các sự kiện, tình hình thời sự trong xã hội, trong nước và quốc tế; qua việc giao tiếp hàng ngày với bạn bè và người xung quanh.

-Tiếp tục triển khai việc tổ chức giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các sự kiện, tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

-Thực hiện công văn số 3325/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/7/2017 của Bộ GD&ĐT yêu cầu sử dụng bộ tài liệu “ Thực hành kĩ năng sống: từ năm học 2017-2018 trong hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, tạo không gian giáo dục, môi trường sư phạm; thường xuyên quan tâm sắp xếp nơi làm việc, lớp học gọn gàng, ngăn nắp, trang trí trường lớp đúng quy định. Đảm bảo hệ thống nước lọc, nhà vệ sinh xanh, sạch và văn minh cho học sinh. Có kế hoạch định kỳ tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật. Căn tin nhà trường đảm bảo văn minh, sạch sẽ, thẩm mỹ và hiện đại.

- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ đầu tuần. Thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ với nhiều hình thức phong phú như: tập thể dục theo nhạc, võ cổ truyền, v.v.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, âm nhạc dân tộc, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học (cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Trong đó, dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sinh.

- Tổ chức 1 - 2 "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp các em thích nghi với môi trường học tập mới và vui thích khi được đi học.

- Tổ chức Lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

c. Chỉ tiêu:

- 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống phù hợp

- 100% học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lao động vệ sinh trường lớp và các ngày lễ hội.tải về 135.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương