Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa


HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soáttải về 0.92 Mb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.92 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

12. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

  1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 7 thành viên, trong đó có 4 thành viên không trực tiếp điều hành.


12.1.1. Danh sách HĐQT


STT

HỌ TÊN

Chức vụ

Tuổi

Số CMND

1

LÊ VĂN TRUÔNG

Chủ tịch

58

020100067

2

NGÔ VĂN LỘC

Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc

51

022052171

3

LÊ VĂN NAM

UV HĐQT

51

020072677

4

NGUYỄN THI

UV HĐQT (không điều hành)

51

020189236

5

ĐINH LÊ CHIẾN

UV HĐQT (không điều hành)

42

023611865

6

NGUYỄN VĂN ÉN

UV HĐQT (không điều hành)

68

020259471

7

LÂM PHÁT CẢO

UV HĐQT (không điều hành)

73

020083710


12.1.2. Sơ yếu lý lịch HĐQT:


  1. Ông LÊ VĂN TRUÔNG:

 • Ngày tháng năm sinh: 16/07/1949.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua :

 • 1982 – 1986: Chánh văn phòng UBND Quận 4.

 • 1986 – 1989: Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Quận 4.

 • 1989 – 4/2001: Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội

 • 4/2001 – 4/2007: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

 • 4/2007 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

 • Bằng cấp:

+ Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, khoa Công nghiệp

+ Đánh giá viên (Auditor) hệ thống chất lượng ISO 9001:2000 • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 356.938 cổ phần, tỷ lệ 5,46%

+ Đại diện vốn Nhà nước: 954.608 cổ phần, tỷ lệ 14,6%

+ Những người có liên quan: Lê Trường Thịnh (con) nắm giữ: 28.009 cổ phần, tỷ lệ 0,43%.


 • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không
  2. Ông NGÔ VĂN LỘC

 • Ngày tháng năm sinh: 21/01/1956.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua :

 • 1976 – 1981: Tham gia Quân đội.

 • 1981 – 1982: Nhân viên Ban quản lý HTX Mua bán, Quận 4.

 • 1982 – 4/2001: Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

 • 4/2001 – 4/2007: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

 • 4/2007 đến nay: Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

 • Bằng cấp:

+ Cử nhân Kinh tế Ngoại thương.

+ Các chứng chỉ khác: 3 chứng chỉ về chứng khoán và TTCK; Quản lý dự án đầu tư; Phân tích quản trị tài chính; chứng chỉ Kế toán trưởng. • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 1.039 cổ phần, tỷ lệ 0,02%

+ Những người có liên quan: Hoàng Thị Thủy (vợ) nắm giữ: 35.343 cổ phần, tỷ lệ 0,54%.

+ Đại diện vốn Nhà nước: 954.608 cổ phần, tỷ lệ 14,6%


 • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không  3. Ông LÊ VĂN NAM

 • Ngày tháng năm sinh: 10/10/1956.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1975 – 1977: Nhân viên kế toán UBND Phường 4, Phó Bí thư Chi đoàn Phường, Quận 4.

 • 1977 – 1981: Phó Chủ tịch UBND Phường 4, Quận 4.

 • 1981 – 1987: Chủ tịch UBND Phường 4, Quận 4.

 • 1988 – 1989: Bí thư Đảng bộ Phường 4, Quận 4.

 • 1989 – 1996: Bí thư chi bộ, Quyền Giám đốc Xí nghiệp may Xuất khẩu Quận 4.

 • 1996 – 1999: Giám đốc Xí nghiệp May Khánh Hội.

 • 1999 – 2001: Chủ tịch Công đoàn Công ty.

 • 2001 – 2002: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đoàn thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn.

 • 2003 – 04/2007: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

 • 4/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

 • Bằng cấp:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ về Chứng khoán và TTCK, Luật áp dụng trong ngành CK, Phân tích và đầu tư CK; Chương trình đào tạo 1000 Giám đốc TP.HCM; Chương trình bồi dưỡng kiến thức Giám đốc Quản lý Dự án đầu tư xây dựng. • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 2.447 cổ phần, tỷ lệ 0,04%.

+ Những người có liên quan: không. • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không  4. Ông LÂM PHÁT CẢO

 • Ngày tháng năm sinh: 18/03/1934.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị (không trực tiếp điều hành).

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1946 – 1949: Tham gia Quân đội.

 • 1949 – 1954: Cơ yếu Xứ ủy Nam bộ - Cơ yếu PLKU Miền Đông Nam bộ.

 • 1954 – 1955: Tập kết ra Miền Bằc theo hiệp định Giơnevơ.

 • 1955 – 1974: Đi học ngành Bưu điện – Công tác ở Cục Điện chính - Tổng cục Bưu điện.

 • 1974 – 1975: Trở về Miền Nam chuẩn bị tiếp quản.

 • 1975 – 1995: Tiếp quản Bưu điện TP.HCM - Trưởng phòng Giao dịch Bưu điện Sài Gòn – Giám đốc Trung tâm Bưu điện Sài Gòn - Trợ lý Giám đốc Bưu điện TP.HCM.

 • 1995 – 1996: Nghỉ hưu theo chế độ.

 • 1996 – 2000: Phó Giám đốc công ty TNHH Siêu Thanh.

 • 2002 đến nay: nghỉ ở nhà hoạt động xã hội.

 • Bằng cấp:

+ Kỹ sư vô tuyến điện.

+ Chuyên tu kinh tế. • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 12.987 cổ phần, tỷ lệ 0,20%.

+ Những người có liên quan: không • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không  5. Ông ĐINH LÊ CHIẾN

 • Ngày tháng năm sinh: 03/08/1965.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị (không trực tiếp điều hành Công ty)

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

+ Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Nam Thiên Hà

+ Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI).

+ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ADC. • Các công tác đã trải qua:

 • 1988 – 1992: Đại diện Công ty LESHAR tại Việt Nam.

 • 1993 – 1999: Công tác tại Công ty liên doanh Sài Gòn Village.

 • 1999 đến nay: Giám đốc Công ty Nam Thiên Hà.
 • Bằng cấp:

+ Đại học Quan hệ quốc tế.

+ Quản trị doanh nghiệp. • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 50.494 cổ phần, tỷ lệ 0,77%.

+ Những người có liên quan: không • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không  6. Ông NGUYỄN THI

 • Ngày tháng năm sinh: 05/6/1956.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị (không trực tiếp điều hành).

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

+ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1975 – 1982: Bí thư Đoàn TNCS HCM Phường 15, Quận 1 – Ủy viên thư ký UBND Phường 15, Quận 1 - TP.HCM.

 • 1982 – 1989: Bí thư Quận đoàn 1 – Quận ủy viên Quận 1 – TP.HCM.

 • 1990 – 1992: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Cty TMTH Bến Thành.

 • 1992 – 1997: Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng Phòng TCHC Công ty XNK và Dịch vụ Quận 1.

 • 1998 – 2004: Phó Ban Tổ chức Đảng ủy – Trưởng Phòng TCHC Tổng Công ty Bến Thành.

 • 2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành.

 • Bằng cấp:

+ Cử nhân Kinh tế – Cử nhân Anh văn.

 • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 0

+ Những người có liên quan: không • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không  7. Ông NGUYỄN VĂN ÉN

 • Ngày tháng năm sinh: 23/09/1939.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị (không trực tiếp điều hành).

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1954 – 1962: Tập kết ra Bắc, học ở các trường học sinh Miền Nam.

 • 1962 – 1967: Lưu học sinh tại trường Đại học Tổng hợp TASKEN (Liên Xô cũ).

 • 1967 – 1970: Cán bộ giảng dạy trường Đại học Mỏ Địa chất.

 • 1970 – 1974: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Bách khoa LENINGRAT (Liên Xô cũ).

 • 1974 – 1976: Cán bộ giảng dạy trường Đại học Mỏ Địa chất.

 • 1976 – 1983: Cán bộ giảng dạy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

 • 1983 – 1989: Trưởng Phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Liên hiệp Dụng cụ Gia đình (Sở Công nghiệp TP.HCM).

 • 1989 – 10/1999: Phó Giám đốc Công ty Kho vận Giao nhận Ngoại thương (Transimex – SaiGon).

 • 10/1999 đến nay: Nghỉ hưu.

 • Bằng cấp:

+ Phó tiến sĩ chuyên ngành toán cơ.

+ Các chứng chỉ khác: Quản trị kinh doanh, quản trị kế toán • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 10.500 cổ phần, tỷ lệ 0,16%.

+ Những người có liên quan: Vợ: Phan Thị An Ninh: 2.650 cổ phần, tỷ lệ: 0,04% • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không  • Ban Tổng Giám đốc & Kế toán trưởng


12.2.1. Danh sách Ban Tổng Giám đốc & Kế toán trưởng


STT

HỌ TÊN

Chức vụ

Tuổi

Số CMND

1

NGÔ VĂN LỘC

Tổng Giám đốc

51

022052171

2

LÊ VĂN NAM

Phó TGĐ

51

020072677

3

NGUYỄN VĂN TẢN

Phó TGĐ (nghỉ hưu từ ngày 01/05/2007

60

020079994

4

NGUYỄN THANH HẢI

Phó TGĐ (đã nghỉ việc từ 10/2006)

48
5

NGUYỄN THỊ HỢI

Kế toán trưởng

36

022314203


12.2.2. Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc & Kế toán trưởng:


  1. Ông NGÔ VĂN LỘC (trong danh sách HĐQT ở trên).  1. Ông LÊ VĂN NAM (trong danh sách HĐQT ở trên).  1. Ông NGUYỄN THANH HẢI (đã xin nghỉ việc từ 10/2006)
  1. Ông NGUYỄN VĂN TẢN (01/05/2007 nghỉ hưu)

 • Ngày tháng năm sinh: 22/02/1947.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách tổ chức.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1963 – 1975: Tham gia Quân đội.

 • 1975 – 1977: Chính trị viên Phường đội 2 - Quận 4.

 • 1977 – 1979: Cán bộ tổ chức Phòng Thương nghiệp - Quận 4.

 • 1979 – 1984: Chủ tịch UBND Phường 13, Quận 4.

 • 1984 – 1990: Bí thư Phường 13, Quận 4, Quận ủy viên khóa 3-4.

 • 1990 – 1993: Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận 4, Quận ủy viên khóa 5.

 • 1993 – 2003: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND P12, Quận 4, Quận ủy viên khóa 6,7.

 • 2003 đến 04/2007: Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Quận ủy viên khóa 8.

 • Từ 4/2007: Nghỉ hưu

 • Bằng cấp:

+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông

 • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 1.417cổ phần, tỷ lệ 0,02%.

+ Những người có liên quan: không • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không
  1. Bà NGUYỄN THỊ HỢI

 • Ngày tháng năm sinh: 09/09/1971.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1/1/1995 -1998: Kế toán Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Quận 4.

 • 1998 – 1999: Quyền Kế toán trưởng Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Quận 4.

 • 1999 – 2/2006: Phụ trách Kế toán Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Quận 4 (trực thuộc Công ty XNK Khánh Hội, nay là Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội).

 • 2/2006 – 4/2007: Kế toán Tổng hợp Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội.

 • 4/2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty

 • Bằng cấp:

+ Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM - khoa Tài chính - Kế toán.

+ Các chứng chỉ khác: Anh ngữ trình độ B, Tin học văn phòng. • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 0.

+ Những người có liên quan: không • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không   • Ban Kiểm soát

12.3.1. Danh sách Ban Kiểm soát


STT

HỌ TÊN

Chức vụ

Tuổi

Số CMND

1

LÊ HỮU MÊN

Trưởng ban

60

022775358

2

VÕ THỊ VÂN ANH

Phó ban

49

020000080

3

NGUYỄN THỊ THỦY

Ủy viên

46

021253819


12.3.2. Sơ yếu lý lịch Ban Kiểm soát:


       1. Ông LÊ HỮU MÊN

 • Ngày tháng năm sinh: 13/10/1947.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • Chuyên viên quản lý tài chính các Doanh nghiệp Nhà nước từ năm 1970 đến nay trong ngành tài chính tỉnh Thái Bình, Ban kinh tế Trung ương cục Miền Nam, Sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Bằng cấp:

+ Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán Hà Nội năm 1970

 • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 785 cổ phần, tỷ lệ 0,01%.

+ Những người có liên quan: không • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không       1. Bà VÕ THỊ VÂN ANH

 • Ngày tháng năm sinh: 15/02/1958.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính, Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1987 – 1991: Trưởng phòng TC-HC Cty dịch vụ tổng hợp Quận 4.

 • 1991 – 1999: Trưởng phòng TC-HC Cty TN - Dịch vụ Quận 4.

 • 1999 – 4/2001: Phó phòng tổ chức HC –LĐTL Công ty XNK Khánh Hội.

 • 4/2001 đến nay: Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính, Đại diện lãnh đạo về chất lượng

 • Bằng cấp:

+ Cử nhân khoa học (ngành tổng hợp sử), Trung cấp kinh tế.

+ Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ cơ bản về CK và TTCK, Luật áp dụng trong ngành CK, Phân tích và đầu tư CK; Chứng chỉ chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ theo ISO9001:2000; chuyên gia đánh giá HTQTCL và quản trị môi trường theo tiêu chuẩn ISO 19011:2002 • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 1.039 cổ phần, tỷ lệ 0,02%.

+ Những người có liên quan: • Trần Kim Ánh (mẹ) nắm giữ: 14.292 cổ phần, tỷ lệ 0,22%.

 • Võ Thị Vân Thanh (em) nắm giữ: 3.307 cổ phần, tỷ lệ 0,05%.

 • Võ Thị Vân Lam (em) nắm giữ: 2.559 cổ phần, tỷ lệ 0,04%.

 • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không       1. Bà NGUYỄN THỊ THỦY

 • Ngày tháng năm sinh: 14/8/1961.

 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty.

 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

 • Các công tác đã trải qua:

 • 1985 – 1991: Kế toán cửa hàng Công ty Thương nghiệp Tổng hợp bán lẻ Quận 4.

 • 1991 – 1992: Nhân viên Công ty dịch vụ Vận tải Thủy bộ Nhà Rồng.

 • 1992 – 1999: Thủ quỹ Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Quận 4.

 • 1999 đến nay: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty.

 • Bằng cấp:

+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

+ Các chứng chỉ khác: Phân tích và đầu tư chứng khoán, Luật áp dụng trong ngành chứng khoán, chứng chỉ tốt nghiệp Kế toán trưởng. • Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+ Cá nhân: 2.362 cổ phần, tỷ lệ 0,04%.

+ Những người có liên quan: không • Các khoản nợ đối với công ty: không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: khôngКаталог: cims -> 2018
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT
2018 -> Ban tổ chức báN ĐẤu giá CỔ phần của tổng công ty đẦu tư VÀ kinh doanh


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương