Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòatải về 0.92 Mb.
trang5/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: Không có.6. Hoạt động kinh doanh:

6.1 Sản lượng sản phẩm chính và giá trị dịch vụ qua các năm


 1. Lĩnh vực sản xuất:

Trong lĩnh vực sản xuất, Công ty thực hiện hình thức cơ bản là sản xuất và chế biến các sản phẩm gỗ xuất khẩu và nội địa, bao gồm các loại hàng ngoài trời và hàng nội thất.

Nhằm nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng sản phẩm xuất khẩu, Công ty tiếp tục áp dụng mô hình quản lý dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn CoC đối với các sản phẩm đồ gỗ, tuân thủ các quy định về nguồn gỗ nhập khẩu theo tiêu chuẩn FSC.

Như trên đã đề cập, Công ty đã và đang tái cấu trúc lại ngành nghề, chính thức chấm dứt hoạt động một số xí nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lao động từ cuối Quý I/2006 để chuyển sang lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh bất động sản, đồng thời, tăng cường năng lực sản xuất của Xí nghiệp Chế biến lâm sản. Chính vì vậy, kim ngạch xuất khẩu năm 2006 thực hiện được 2.455.911 USD giảm 43% so năm 2005, trong đó: • Các sản phẩm đồ gỗ sản xuất xuất khẩu: 2.252.649 USD, tăng 39% so mức thực hiện năm 2005.

 • Các sản phẩm gia công xuất khẩu: 203.262 USD, giảm 92% so mức thực hiện năm 2005.

Cụ thể kim ngạch xuất khẩu thực hiện trong hai năm 2005-2006 như sau:
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TRONG HAI NĂM 2005 – 2006

Đơn vị tính: USD

Sản phẩm


Năm 2005Năm 2006


So sánh (%)

USD

Tỷ trọng

USD

Tỷ trọng

Sản xuất

 

 

 

 

 

- Các sản phẩm gỗ

1.617.146

37,7%

2.252.649

91,7%

139%

Gia công

 

 


- Giầy nữ

1.355.399

31,6%

75.938

3,1%

6%

- Ba lô, túi xách

1.208.497

28,2%

127.324

5,2%

11%

- Áo quần

104.998

2,4%


TỔNG CỘNG

4.286.040

100%

2.455.911

100%

57%

Nguồn: Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu năm 2005-2006 của Phòng Kế toán Công ty.
Các sản phẩm sản xuất chính của Công ty hiện nay bao gồm:

 • Bàn, ghế, giường, xe đẩy trà, ghế đu ngoài trời bằng gỗ là các sản phẩm do Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Khánh Hội sản xuất, khách hàng chủ yếu là Công ty Scancom (Đan Mạch), Ivena International Pte.Ltd (Singapore), Brema Marketing GmbH & Co. KG (Đức) . Thị trường xuất khẩu ở các nước khối EU, đặc biệt là khu vực Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, khu vực châu Á như Hongkong, Korea (Công ty Gill Trade), v.v… với sản lượng hàng năm trên 130 ngàn sản phẩm các loại.

Để nâng cao năng lực sản xuất, từ Quý IV/2006, Công ty đã chuyển một phân xưởng của XN Chế biến Lâm sản Khánh Hội sang hình thức hợp đồng hợp tác sản xuất với Công ty TNHH sản xuất – thương mại Phương Duy để sản xuất các mặt hàng gỗ nội thất, nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp.

 1. Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và kinh doanh bất động sản:

Trong phạm vi kinh doanh dịch vụ, Công ty hoạt động trên các lĩnh vực sau:

 • Kinh doanh nội địa các mặt hàng điện tử gia dụng như bình thủy điện, nồi cơm điện, hàng kim khí điện máy, hàng điện tử.

 • Các dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ cầm đồ.

 • Dịch vụ và kinh doanh bất động sản là hoạt động mới triển khai từ năm 2003. Đây là hoạt động lâu dài được thực hiện trên cơ sở từng bước chấm dứt hoạt động một số xí nghiệp để sử dụng quỹ đất của các xí nghiệp vào việc xây dựng các chung cư cao tầng, các cao ốc văn phòng cho thuê.

Trong năm 2005, Chung cư Khánh Hội sau 2 năm xây dựng đã đưa vào hoạt động với doanh thu 124,5 tỷ, chiếm tỷ trọng 54,9% doanh thu toàn Công ty. Năm 2006, doanh thu chung cư là 75,7 tỷ, chiếm tỷ trọng 56,8%. Điều này cho thấy, doanh thu về kinh doanh bất động sản ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

6.2 Nguyên vật liệu:


Trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng bàn ghế, trang trí nội thất xuất khẩu trước đây chủ yếu sử dụng các nguyên liệu gỗ nhập khẩu do khách hàng chỉ định từ các nước Indonesia, Malaysia và một số nước khác. Theo yêu cầu của khách hàng, các nguyên liệu này đều phải có giấy chứng nhận quản lý rừng của nước xuất khẩu, do đó, giá nguyên liệu mua chỉ định có cao hơn so với việc mua trực tiếp. Còn lại các phụ liệu mua trong nước như vecni, sơn P.U, ốc vít, bao bì, … hầu hết mua từ nhà cung cấp trong nước. Các nhà cung cấp được chọn lựa để cung cấp nguyên phụ liệu với chất lượng và giá cả ổn định, đảm bảo hiệu quả sản xuất của Công ty.

Nhìn chung nguồn cung cấp nguyên liệu tương đối ổn định, giá cả ít biến động và có tính cạnh tranh. Do vậy Công ty ít gặp rủi ro có khả năng ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận từ việc thiếu nguyên liệu sản xuất hay biến động giá.6.3 Chi phí sản xuất kinh doanh
Giá vốn và chi phí hoạt động

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU

Năm 2005

Năm 2006

So
sánh (%)


Quý I năm 2007

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng(%)
Giá trị

1. Giá vốn hàng bán

196.952.759

94,41

109.211.440

92,32

55,45

12.016.776

2. Chi phí bán hàng

4.307.792

2,07

3.831.724

3,24

88,95

805.076

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.344.535

3,52

5.255.503

4,44

71,56

989.081

Tổng cộng

208.605.086

100

118.298.667

100

56,71

13.810.933

Nguồn: Trích từ thuyết minh báo cáo tài chính năm 2005 và 2006 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý I năm 2007.
Bảng trên cho thấy, giá vốn hàng bán năm 2006 giảm 44,55% so năm 2005; các chi phí hoạt động như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm với tỷ lệ giảm tương ứng là 11,05% và 28,44%.Từ đó, tổng hợp toàn bộ chi phí thực hiện năm 2006 giảm 43,29% so năm 2005. Các chỉ tiêu trên trong Quý I năm 2007 cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2006.Tuy nhiên, để phân tích và đánh giá đúng mức tình hình biến động các loại chi phí này, chúng ta cần xem xét, so sánh với tốc độ giảm doanh thu tương ứng như bảng dưới đây:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU

NĂM 2005

NĂM 2006

So sánh (%)

Quý I năm 2007

Doanh thu thuần

226.719.419

133.354.873

58,82%

15.172.152

Tổng chi phí

208.605.086

118.298.667

56,71%

13.810.933

Tỷ lệ chi phí/Doanh thu thuần

92,01%

88,71%

- 3,3%

91,08%

Nguồn: Trích từ thuyết minh báo cáo tài chính năm 2005 và 2006 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý I năm 2007.
Theo số liệu trên, doanh thu năm 2006 giảm 41,18% so năm 2005, song tổng chi phí sản xuất kinh doanh giảm thấp hơn là 43,29%, tương ứng với tỷ lệ chi phí trên doanh thu năm 2006 giảm 3,3% so với năm 2005 chứng tỏ Công ty đã đã tích cực kiểm soát chi phí, áp dụng tốt hơn định mức kinh tế kỹ thuật hiện có và những biện pháp tiết giảm chi phí nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

6.4 Trình độ công nghệ

Công nghệ sản xuất của Xí nghiệp Chế biến Lâm sản đều được trang bị một số máy móc thế hệ mới như phòng sơn tĩnh điện, v.v… đủ sức cạnh tranh với các xí nghiệp khác trong cùng ngành và đảm bảo chất lượng hàng hóa trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, còn một số máy móc thiết bị cũ cũng đang được tận dụng để đảm bảo khai thác hết nguồn lực sẵn có và được thay thế từng bước để bảo đảm ổn định về mặt tài chính.6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới :

Bộ phận nghiên cứu và phát triển của Công ty đã thực hiện việc dự báo, phân tích thị trường để đề xuất với lãnh đạo hướng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm của Công ty trong thời gian tới gồm một số nội dung chủ yếu như sau : • Công ty đã và đang tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm chế biến từ gỗ như bàn, ghế, tủ, hàng nội thất để xuất khẩu và các loại cửa gỗ, kệ bếp và các sản phẩm nội thất khác phục vụ cho các căn hộ chung cư.

 • Trong năm 2006, Phòng Đầu tư do một Phó Tổng Giám đốc phụ trách đã xây dựng một số dự án kinh doanh bất động sản. Ngoài dự án Chung cư Khánh Hội 2 đang tiến hành xây dựng, khả năng trong năm 2007 Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục để tiếp tục thực hiện các dự án sau:

+ Dự án xây dựng Cao ốc Văn phòng cho thuê tại 56 Bến Vân Đồn, Quận 4 (dự kiến triển khai tháng 10/2007, hoàn thành vào năm 2009).

+ Dự án Trường mầm non Sao Mai 1 tại 360D Bến Vân Đồn, Quận 4 (dự kiến triển khai trong năm 2007, hoàn thành vào năm 2008)

+ Dự án Chung cư Khánh Hội 3 tại số 360G Bến Vân Đồn, hợp tác với Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4, dự kiến triển khai trong năm 2007.

Riêng Dự án xây dựng cao ốc Văn phòng và căn hộ cho thuê tại 360 Bến Vân Đồn, Quận 4, lúc đầu dự kiến triển khai trong năm 2007, nhưng hiện nay cơ sở hạ tầng khu vực này chưa thuận lợi nên phải chuyển sang năm 2009 mới đầu tư.6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Xí nghiệp chế biến lâm sản đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý sản xuất C.O.C (Chain of Custody) trong ngành chế biến lâm sản và được tổ chức SGS cấp giấy chứng nhận. Đây là hệ thống quản lý chất lượng đặc thù dành cho các sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ gỗ, được triển khai từ khâu nhập, cưa xẻ, tạo phôi, gia công chi tiết cho đến khi ra sản phẩm cuối cùng do bộ phận chuyên môn CoC phụ trách.

Qua công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ nêu trên, các sản phẩm của Công ty sản xuất, cung cấp đã tạo uy tín đối với khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong quá trình hội nhập quốc tế.

6.7 Hoạt động marketing

Trong thời gian qua họat động chính về marketing của Công ty tập trung chủ yếu vào một số nội dung sau : • Tham dự các hội thảo của các doanh nghiệp cùng ngành nghề để cùng quảng bá sản phẩm của Công ty. Cụ thể, Công ty là hội viên các Hiệp hội ngành chế biến thực phẩm và ngành lâm sản, Hội Bất động sản, Hội Chất lượng TP. Hồ Chí Minh (trước đây là Câu lạc bộ ISO Việt Nam), là thành viên của Câu lạc bộ các Công ty niêm yết …

 • Là hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 • Tham gia quảng cáo, viết bài, công bố thông tin về họat động sản xuất kinh doanh của Công ty trên các báo Đầu tư chứng khoán, Thời báo Kinh tế, Bản tin thị trường chứng khoán …

 • Qua các phong trào thi đua nhằm quảng bá hình ảnh của Công ty.

 • Công ty đã xây dựng trang web http://www.khahomex.com.vn để giới thiệu sản phẩm và tìm cơ hội kinh doanh. Công ty cũng từng bước cải thiện trang web với nhiều nội dung phong phú hơn, cập nhật thông tin thường xuyên để góp phần nâng cao thương hiệu công ty.

 • Trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động marketing để phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Công ty, cụ thể :

 • Thường xuyên quan hệ với các cơ quan xúc tiến thương mại để tìm khách hàng, cơ hội kinh doanh với khách hàng nước ngoài.

 • Nâng cao năng lực của đội ngũ kinh doanh khai thác thị trường bất động sản, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ và sản phẩm bất động sản mà Công ty đã và đang mở rộng đầu tư.

 • Đang tiến hành xin phép thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản tại số 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 để mở rộng các hoạt động môi giới và khai thác các loại hình kinh doanh dịch vụ bất động sản.6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Công ty đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Cục sở hữu Công nghiệp với logo dưới đây:
Ý nghĩa của logo:

 • Hai tam giác biểu thị ý nghĩa hai mặt hoạt động của Công ty:

+ Tam giác màu đỏ biểu thị cho lợi ích khách hàng, được đặt bên trên, thể hiện chính sách của Công ty luôn quan tâm đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

+ Tam giác màu xanh dương biểu thị cho nền tảng trong họat động sản xuất kinh doanh của Công ty, là cơ sở để đảm bảo lợi ích của khách hàng trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty. • Dòng chữ KHAHOMEX màu xanh lục nằm ở vị trí trung tâm là tên đối ngoại của Công ty, là niềm tự hào của tất cả cán bộ - nhân viên trong đơn vị, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất với mục tiêu phấn đấu xây dựng Công ty không ngừng phát triển.

 • Việc sử dụng ba màu căn bản: đỏ, xanh lục và xanh dương là ba màu chuẩn phát sinh tất cả các màu sắc khác, thể hiện họat động của Công ty luôn luôn năng động, linh hoạt và tùy biến nhằm tạo ra sự phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết


Các hợp đồng sản xuất kinh doanh lớn trong năm 2006 – 2007 :


Số hợp đồng

Đối tác

Ngày ký

Mặt hàng

Số lượng

(cái, bộ)

Giá trị (USD)

Ngày hết hiệu lực

Các đơn đặt hàngIvena -Singapore

13/07/2005

Ghế, bàn các loại

31.687

853.674

21/3/2006
Scancom - Denmark

26/8/2005

Sản phẩm gỗ các loại

21.589

559.418

30/4/2006
BREMA Marketing GmbH & Co.KG – Germany

24/08/2006

Bàn vuông Sarah

9.094

224.621

01/2007

KH0069/LOT TRIAL

BREMA Marketing GmbH & Co.KG – Germany

26/02/2007

Ghế Wicker

9.930

1.111.365

31/12/2007

Các hợp đồng
06/KD-KHM-GT

Gill Trade - Korea

10/5/2006

Bàn ghế cabin

8.250 cái/ 1 tháng

91.125 USD/ 1 tháng

31/12/2007

08/KHM-IVENA/06-07

Ivena -Singapore

19/5/2006

Bàn ghế các loại

36.400

1.009.220

30/6/2007

07/KD-KHM-KJ

K.J.T.T. CO.,LTD – Korea

01/08/2006

Ghế cabin, bàn cabin

22.000

243.000

31/12/2007

01/2007 KHM-MM

Maszma Marketing SDN BHD

10/01/2007

Đồ gỗ nội thất

2.700

197.900

31/12/2007Каталог: cims -> 2018
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT
2018 -> Ban tổ chức báN ĐẤu giá CỔ phần của tổng công ty đẦu tư VÀ kinh doanh


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương