Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa


Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tứctải về 0.92 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.92 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức :

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) là đơn vị có mức vốn điều lệ vào loại trung bình so với các công ty khác đang niêm yết chứng khoán trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Trong những năm vừa qua, Công ty KHAHOMEX luôn đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX), và những phân tích số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty KHAHOMEX, là một tổ chức tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin đưa ra những đánh giá về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty KHAHOMEX như sau:


  • Năm 2006 là một năm hoạt động đầy khó khăn đối với Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Việc phải chấm dứt sản xuất 3 phân xưởng ở Xí nghiệp May Da, Xí nghiệp May và Xí nghiệp Giấy đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty. Thế nhưng bằng sự linh hoạt của mình trong điều hành sản xuất kinh doanh, Công ty KHAHOMEX tuy giảm hơn năm 2005 (do doanh thu bán các hộ chung cư thấp hơn năm 2004) nhưng đã hoàn thành vượt mức doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

  • Là một khách hàng chiến lược của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chi nhánh 4), Công ty luôn được đánh giá là khách hàng có uy tín, có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và lành mạnh, luôn tăng trưởng, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.

  • Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, kinh nghiệm là những điều kiện tốt để công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Qua những đánh giá nhận xét như trên, nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng nằm ngoài nhận định tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty KHAHOMEX (như thời tiết, tỷ giá...) thì kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức của Công ty KHAHOMEX đưa ra là hợp lý và khả thi, đảm bảo được nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra với góc độ của một tổ chức tư vấn, dựa trên các thông tin chúng tôi đã thu thập và cách tính toán trên lý thuyết về lĩnh vực tài chính. Những nhận xét đánh giá của chúng tôi không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo của Công ty. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với các nhà đầu tư.
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành:1. Trong quá trình chuẩn bị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 từ tháng 02/2007, HĐQT Công ty đã chuẩn bị các tài liệu gửi cho các cổ đông trước 30 ngày theo quy định, trong đó có bản Dự thảo sửa đổi Điều lệ mới căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 và Bản Điều lệ sửa đổi này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 24/03/2007 thông qua, nhưng HĐQT không kịp cập nhật theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vì vậy HĐQT sẽ tiếp tục sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu để thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

2. Dự án xây dựng mới Văn phòng Công ty làm cao ốc văn phòng cho thuê tại số 2-4-6 Đoàn Nhữ Hài, Phường 12, Quận 4 trên mặt bằng 300m2 dự kiến triển khai trong năm 2006 đã được hoãn lại do quy hoạch lộ giới bị thu hẹp và khống chế độ cao tầng nên diện tích thực tế sử dụng không nhiều dẫn đến đầu tư xây dựng mới hiệu quả không cao hơn so với giữ nguyên hiện trạng để cho thuê. Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê với Ngân hàng Phương Đông. Trong tương lai, khi Nhà nước cho tăng độ cao tầng khu vực này thì Công ty cùng Ngân hàng Phương Đông tính toán quyết định.


17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu phát hành: Không có.V)CỔ PHIẾU CHÀO BÁN


 1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

 2. Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần

 3. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 6.537.273 cổ phần

Trong đó:

 • Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 tương ứng: 3.268.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50%

 • Chào bán cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và CBCNV Công ty: 326.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5%

 • Chào bán cho đối tác chiến lược: 2.941.773 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45%
 1. Giá chào bán dự kiến:

 • Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu : 16.000 đồng/cổ phần.

 • Giá chào bán cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và CBCNV: 16.000 đồng/cổ phần.

 • Giá chào bán cho đối tác chiến lược: Ít nhất 60% giá bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày UBCKNN cấp giấy phép chào bán.
 1. Phương pháp tính giá:

- Giá chào bán được tính theo giá trị sổ sách thực tế của một cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2006. Công thức tính cụ thể như sau:

Do vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và CBCNV được làm tròn là 16.000 đồng/cổ phần.

- Giá chào bán cho đối tác chiến lược: Ít nhất 60% giá bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày UBCKNN cấp giấy phép chào bán.


 1. Phương thức phân phối: Thực hiện phân phối theo hình thức đại lý phát hành.


Đơn vị tư vấn và đại lý phát hành:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ : 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 209 986 Fax : (08) 8 209 993

Số tài khoản : 102010000100872 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 1, TP.HCM

Đại lý phát hành có trách nhiệm lập hồ sơ xin phép UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành và phân phối cổ phiếu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và CBCNV, thực hiện việc chào bán và phân phối cổ phiếu cho đối tác chiến lược hoặc chào bán ra bên ngoài dưới hình thức đấu giá.


 1. Thời gian phân phối cổ phiếu: Dư kiến sẽ thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của UBCKNN.
 1. Đăng ký mua cổ phiếu:

8.1 Thời hạn:

 • Đối với cổ đông hiện hữu: Thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi danh sách sở hữu cuối cùng tới các thành viên lưu ký.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phần đối với cổ đông hiện hữu: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng trong vòng 18 ngày làm việc kể từ ngày thông báo danh sách phân bổ quyền thông qua các thành viên lưu ký. Các cổ đông chưa lưu ký hoặc việc chuyển nhượng quyền mua sang cho cổ đông chưa lưu ký được thực hiện tại Chi nhánh Công ty Chứng khoán Công thương – 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM.

- Đối với HĐQT, Ban TGĐ, BKS, CBCNV Công ty: Thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo chào bán cổ phiếu. Các đối tượng này không được chuyển nhượng quyền mua. • Đối với cổ đông chiến lược: Thực hiện chào bán và đăng ký mua trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày Công ty được UBCKNN cấp giấy phép chào bán.

 • Tiêu chí xác định cổ đông chiến lược: là các khách hàng, những đối tác, những nhà cung cấp có mối quan hệ thân thiết với Công ty, có thể hổ trợ Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bao gồm:

 • Những nhà cung cấp nguyên vật liệu;

 • Các khách hàng mua hàng của Công ty;

 • Những Công ty liên kết sản xuất kinh doanh với Công ty;

 • Những đơn vị sản xuất kinh doanh trong hệ thống của tổng công ty Bến Thành đang có mối quan hệ hợp tác và đầu tư trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

 • Các đối tác là công ty tư vấn, các đối tác tiềm năng khác.


8.2 Số lượng:

 • Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.268.636 cổ phần.

 • Chào bán cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và CBCNV Công ty: 326.864 cổ phần

 • Chào bán cho cổ đông chiến lược: 2.941.773 cổ phần


8.3 Phương thức thanh toán:

 • Đối với cổ đông hiện hữu: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

 • Đối với HĐQT, Ban TGĐ, BKS, CBCNV Công ty, cổ đông chiến lược: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho đại lý phát hành theo số tài khoản nêu ở mục 6.


8.4 Chuyển giao cổ phiếu:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải có trách nhiệm chuyển giao cổ phiếu cho người mua. • Đối với cổ đông hiện hữu: Khi có thông báo niêm yết chính thức, thành viên lưu ký sẽ tự động chuyển khoản từ chứng khoán chưa niêm yết sang chứng khoán niêm yết trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư.

 • Đối với HĐQT, Ban TGĐ, BKS, CBCNV Công ty: Sẽ được phân phối trực tiếp tại trụ sở của tổ chức phát hành.

 • Đối với cổ đông chiến lược: Nếu chưa lưu ký thì cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp tại trụ sở của tổ chức phát hành.


8.5 Quyền lợi của người mua cổ phiếu:

 • Đối với cổ đông hiện hữu: Quyền ưu tiên mua trước cổ phần theo danh sách sở hữu cuối cùng với giá 16.000 đồng/ cổ phần, cứ 02 cổ phần cũ sẽ được mua 01 cổ phần mới.

 • Đối với HĐQT, Ban TGĐ, BKS, CBCNV Công ty: Được mua cổ phiếu mới theo giá 16.000 đồng/ cổ phần, thực hiện theo Quy chế phân phối đã được thông qua Hội đồng quản trị.

 • Đối với cổ đông chiến lược: Được mua cổ phiếu mới với giá tối thiểu bằng 60% giá bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày UBCKNN cấp giấy phép chào bán và được trở thành cổ đông chiến lược của Công ty.
 1. Phương thức thực hiện quyền (đối với cổ đông hiện hữu):

 • Điều kiện thực hiện quyền: Người sở hữu quyền mua là cổ đông của Công ty, có tên trong danh sách sở hữu cuối cùng; cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới.

 • Thời gian thực hiện quyền: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phân bổ quyền mua đến các thành viên lưu ký.

 • Tỷ lệ thực hiện quyền: Sở hữu 02 cổ phần cũ được quyền mua 01 cổ phần mới và số lượng cổ phần mua được làm chẵn đến hàng đơn vị.

 • Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền: Nếu cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần theo giá đã được thỏa thuận giữa hai bên. Việc chuyển nhượng được thực hiện như sau:

 • Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thuộc cùng thành viên lưu ký thì thực hiện chuyển nhượng tại thành viên lưu ký đó.

 • Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng khác thành viên lưu ký, việc thực hiện chuyển nhượng sẽ thực hiện tại thành viên lưu ký bên chuyển nhượng. Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng sẽ lập và gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán yêu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận việc chuyển nhượng và gửi cho các thành viên lưu ký bên nhận chuyển nhượng liên quan, bên nhận chuyển nhượng thực hiện đăng ký và đóng tiền mua chứng khoán mới phát hành thêm.

 • Trường hợp các bên chuyển nhượng chưa lưu ký, việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Chứng khoán Công Thương Chi nhánh TP.HCM, địa chỉ số 153 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM - Điện thoại: (08)9144259.

 • Số cổ phần dư ra do việc không thực hiện quyền của cổ đông và số cổ phần lẻ do việc làm tròn đến hàng đơn vị của số cổ phần chào bán sẽ được Hội đồng quản trị bổ sung vào số cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược.

 • Các điều khoản khác có liên quan:

+ Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc mua một phần số lượng cổ phần chào bán theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền.

+ Kết thúc thời gian thực hiện quyền, nếu quyền mua không được thực hiện một phần hoặc toàn bộ, tất cả các quyền lợi liên quan đến quyền mua sẽ đương nhiên chấm dứt và tổ chức phát hành không phải thanh toán cho người sở hữu quyền bất cứ một khoản chi phí nào, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc không thực hiện quyền của cổ đông.
 1. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

- Đối với cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định 238/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/09/2005 về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-Ttg, theo đó, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.

- Đối với cổ đông chiến lược là nước ngoài (nếu có): Tổ chức phát hành, đại lý phát hành sẽ phối hợp cùng Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán xác định khối lượng được phép sở hữu (total room), khối lượng còn được phép mua cổ phiếu KHA (current room) của cổ đông chiến lược là nước ngoài để tổ chức phát hành có cơ sở xây dựng khối lượng chào bán phù hợp theo quy định hiện hành về tỷ lệ tham gia nắm giữ của bên nước ngoài vào cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.


 1. Các hạn chế liên quan đến việc sở hữu và chuyển nhượng cổ phần mới chào bán:


- Đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS, CBCNV: Chỉ được chuyển nhượng sau thời gian 02 năm. Riêng đối với CBCNV, trong thời gian 02 năm này, nếu CBCNV tự ý nghỉ việc mà không được phép thì HĐQT sẽ thu hồi cổ phiếu đã bán để bán cho người khác và thanh toán lại bằng đúng giá chào bán là 16.000 đồng/ cổ phần mà không phải đền bù một khoản nào khác.

- Đối với cổ đông chiến lược: Không được chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm.


 1. Các loại thuế có liên quan đến đợt phát hành: Không có.
 1. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Số tài khoản: 119.10.00.010109.5Каталог: cims -> 2018
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT
2018 -> Ban tổ chức báN ĐẤu giá CỔ phần của tổng công ty đẦu tư VÀ kinh doanh


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương