Ubnd tỉnh vĩnh phúCtải về 20.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích20.85 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————————


Số: 233/SGDĐT-GDTrH

V/v: Triển khai thí điểm cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” với học sinh THPT.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông.

Thực hiện Công văn số 1370/BGDĐT-GDTrH ngày 05/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thí điểm cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” với học sinh THPT, được tổ chức tại các tỉnh thành: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Phúc.

Sở GD&ĐT phát động, hướng dẫn các đơn vị triển khai tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” như sau:

I. Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 10,11 tại các trường trung học phổ thông.

II. Nội dung, hình thức cuộc thi

2.1. Nội dung

- Kiến thức an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy học sinh đã được học trong chương trình giáo dục chính khóa và ngoại khóa.

- Phân tích các tình huống tham gia giao thông mà học sinh thường gặp.

- Những đóng góp của cá nhân trong việc vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú thực hiện luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

2.2. Hình thức

- Thi trắc nghiệm và bài viết tự luận.

- Đề thi gồm 3 phần:

+ Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và luật giao thông đường bộ mà học sinh được học trong chương trình giáo dục phổ thông (bao gồm cả chính khóa và ngoại khóa).

+ Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm phân tích tình huống giao thông.

+ Phần 3: Câu hỏi tự luận.

Đề thi được chuyển kèm theo công văn này, nhà trường phô tô đề thi cho học sinh làm bài.

2.3. Thời gian tổ chức

- Từ ngày 01 đến 06/4/2013:

Nhà trường phát động cuộc thi đến toàn thể học sinh khối 10, 11; phát đề và hướng dẫn học sinh dự thi.

- Từ ngày 07/4/2013: Học sinh tự làm bài dự thi.

- Ngày 24/4/3013:

Nhà trường nộp về sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH): Bài dự thi của học sinh, báo cáo về công tác triển khai, thực hiện cuộc thi của đơn vị (theo mẫu đính kèm).III. Cơ cấu giải thưởng (dành cho học sinh các tỉnh tham dự cuộc thi)

- 03 giải nhất: Giấy chứng nhận đạt giải, kỷ niệm chương, 01 máy tính xách tay và 1 balo, 1 mũ bảo hiểm Honda.

- 10 giải nhì: Giấy chứng nhận đạt giải, kỷ niệm chương, 01 máy ảnh kỹ thuật số và 1 balo, 1 mũ bảo hiểm Honda.

- 15 giải ba: Giấy chứng nhận đạt giải, kỷ niệm chương, 01 máy nghe nhạc MP3 và 1 balo, 1 mũ bảo hiểm Honda.

- 500 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận đạt giải và 1 balo, 1 mũ bảo hiểm Honda.

Tổng số có 528 giải thưởng. Phần thưởng của học sinh đạt giải nhất, nhì, ba


sẽ được trao tại Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm cho cuộc thi. Phần thưởng
của cá nhân đạt giải khuyến khích ban tổ chức cuộc thi chuyển trực tiếp về trường.

Sở GD&ĐT đề nghị các trường THPT triển khai cho học sinh tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT (Ông Nguyễn Việt Hà, SĐT 0983121482) để kịp thời giải quyết.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, GDTrH.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

Nguyễn Xuân TrườngSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG…..

————————


Số: …./BC-…..


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————

.., ngày 21 tháng 3 năm 2013BÁO CÁO

Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

1. Công tác triển khai tới HS của nhà trường

……

……2. Kết quả (Về nhận thức của GV, học sinh về ATGT,…., số học sinh tham gia/ tổng số học sinh khối 10, 11 chiếm bao nhiêu phần trăm?)

…..


…./
3. Kiến nghị (nếu có)

……., ngày…HIỆU TRƯỞNG


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương