Ubnd tỉnh trà vinh


Điều 2. Ban chỉ đạo ISO của Sở có nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạotải về 32.09 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích32.09 Kb.
#184190
1   2   3
qd-thanh-lap-bcd-iso-9001-2015-so-1
Điều 2. Ban chỉ đạo ISO của Sở có nhiệm vụ:
Trưởng ban chỉ đạo
1. Đảm bảo và chịu trách nhiệm hiệu quả, hiệu lực việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở;
2. Chỉ đạo công tác xây dựng tài liệu hệ thống, ban hành áp dụng, đánh giá nội bộ, tổ chức xem xét lãnh đạo định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng và ký Quyết định công bố hệ thống phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo phụ lục I-Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ:
3. Đảm bảo toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động thấu hiểu hệ thống quản lý chất lượng và tuân thủ áp dụng chặt chẽ;
4. Chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động liên hệ với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng của Sở.
Phó trưởng ban chỉ đạo
1. Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.
2. Thúc đẩy các thành viên Ban chỉ đạo ISO việc soạn thảo các thủ tục, quy trình, thông tin dạng văn bản để đáp ứng được yêu cầu văn bản pháp luật, thủ tục hành chính của UBND tỉnh và các Bộ, ngành ban hành, thực tiễn công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc áp dụng; hướng dẫn cụ thể để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thực sự có hiệu quả.
3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo theo uỷ quyền của Trưởng ban chỉ đạo.
Thành viên Ban chỉ đạo ISO
1. Xem xét hiện tại về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để xác định phạm vi, lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
2. Tham gia đầy đủ các hội nghị, cuộc họp nội bộ của Sở về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống.
3. Thực hiện tham mưu lãnh đạo Sở biên tập các thông tin dạng văn bản (thủ tục, quy trình) phù hợp với mô hình khung. Chủ động đề xuất hiệu chỉnh, cải tiến kịp thời khi có những sự thay đổi của văn bản pháp luật, thủ tục hành chính.
4. Phổ biến cán bộ, công chức, người lao động thuộc phòng mình tuân thủ và áp dụng chặt chẽ các thông tin dạng văn bản (thủ tục, quy trình) đã được Sở trưởng ký phê duyệt.
5. Thực hiện tham gia các hoạt động đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, tích cực đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến để không ngừng nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

tải về 32.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương