Ubnd tỉnh thừa thiên huếtải về 27.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.01.2019
Kích27.25 Kb.

UBND HUYỆN A LƯỚI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số : 11 /KH-PGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
A Lưới, ngày 26 tháng 4 năm 2016KẾ HOẠCH

Tập luyện chuẩn bị cho đợt giao lưu tiếng Việt

cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2015-2016


Kính gửi: Trường TH Kim Đồng, TH Hồng Quảng, TH A Ngo, TH Hồng Kim, TH Hồng Thái, TH Hồng Bắc TH Hồng Thượng, TH Vừ A Dính.

Thực hiện Công văn số 800/SGDĐT-GDTH ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, Công văn số: 48/PGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Phòng GD&ĐT A Lưới về việc chuẩn bị cho đợt giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2015-2016, nhằm chuẩn bị tốt cho đợt tham gia giao lưu, Phòng GD&ĐT A Lưới xây dựng Kế hoạch tập luyện như sau:

1. Công tác chuẩn bị:

a) Thành lập Ban chỉ đạo Ngày hội giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2015-2016.

b) Họp BGH, giáo viên Tổng phụ trách đội, giáo viên âm nhạc các trường có học sinh tham gia giao lưu

- Thời gian: Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2016

- Địa điểm: Phòng GD&ĐT A Lưới

c) Phân công trách nhiệm thành viên:

- Viết kịch bản phần chào hỏi: thầy Hoàng Hữu Cánh, thầy Đoàn Công Sơn chuyên viên Phòng GD&ĐT

- Lựa chọn bài hát: Cô Nguyễn Thị Thu Huế, giáo viên Trường TH Sơn Thủy, thầy Lê Đình Chiến, giáo viên Trường TH Hồng Bắc

- Lựa chọn bài thơ, câu chuyện: Cô Nguyễn Thị Lựu, giáo viên Trường TH Kim Đồng, thầy Hoàng Hữu Cánh, chuyên viên Phòng GD&ĐT

- Chuẩn bị dụng cụ, tập luyện các trò chơi (bịt mắt bắt dê, kéo co): Thầy Đoàn Công Sơn, chuyên viên Phòng GD&ĐT (phụ trách)2) Lựa chọn thành viên tham gia các hoạt động giao lưu:

* Sẽ được bàn bạc và thống nhất sau cuộc họp của Ban chỉ đạo, BGH, giáo viên Tổng phụ trách đội, giáo viên âm nhạc các trường có học sinh tham dự trên cơ sở định hướng như sau:

- Phần thi chào hỏi: cả đội sẽ tham gia, chọn 01 học sinh có khả năng trình bày lưu loát, trôi chảy làm đội trưởng để giới thiệu.

- Trò chơi dân gian: học sinh lớp một, lớp hai hoặc lớp ba có sức khỏe tốt để tham gia.

- Giải câu đố: Trường TH Kim Đồng chọn 02 học sinh, TH Vừ A Dính, TH Hồng Thượng, TH Hồng Thái mỗi trường chọn 01 học sinh (lớp 4 hoặc 5) nói tiếng Việt thành thạo, nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Văn nghệ:

+ Hát: các trường giới thiệu những học sinh có năng khiếu ca hát trong số học sinh tham gia giao lưu sau đó Phòng GDĐT phân công tập luyện cụ thể.

+ Kể chuyện, đọc thơ: mỗi trường chọn 01 học sinh đọc thơ hay, diễn cảm; 1 hs có năng khiếu kể chuyện, Phòng GD sẽ tổ chức lựa chọn lại trên cơ sở giới thiệu của các trường

- Thi viết: tất cả học sinh lớp 4,5 tham gia giao lưu

*Thời gian gửi danh sách học sinh tham gia theo từng nội dung chậm nhất ngày 28 tháng 4 năm 2016.

3) Kế hoạch luyện tập


TT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung hoạt động

Thành viên tham gia

Phân công hướng dẫn

Ghi chú

1

Từ 15h-16h30 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu; riêng thứ tư từ 14h đến 16h; thứ bảy buổi sáng từ 8h-10h; buổi chiều từ14h-16h bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2106 đến khi tham gia giao lưu

Phòng GD&ĐT

Phần chào hỏi để giới thiệu về đội của mình với hình thức tự chọn (5-10 phút)

Cả đội

- Thầy Sơn, thầy Cánh chuyên viên Phòng GD&ĐT

2

Phòng GD&ĐT

Biểu diễn văn nghệ:

+ Hát


+ Đọc thơ

+ Kể chuyệnNhững học sinh có năng khiếu được trường giới thiệu

- Cô Huế, giáo viên Trường TH Sơn Thủy, thầy Chiến, giáo viên Trường TH Hồng Bắc, cô Lựu Trường TH Kim Đồng, thầy Sơn, chuyên viên Phòng GD&ĐT
3

Phòng GD&ĐT

Giải câu đố do Ban tổ chức yêu cầu (bốc thăm và trả lời trực tiếp sau khi đã hội ý trong đội chơi) (mỗi đội 05 em học sinh tham gia)HS 4-5

Thầy Cánh, thầy Sơn, chuyên viên Phòng GD&ĐT4

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2016 đến khi tham gia giao lưu

Các trường có học sinh lớp 4,5 tham gia giao lưu

Thi viết: Viết lại một bài thơ đã được học trong phân môn Tập đọc - Học thuộc lòng trong chương trình Tiếng Việt lớp 4, lớp 5

HS 4-5

Giao nhiệm vụ cho giáo viên các chủ nhiệm có học sinh tham gia phần viết. Thầy Cánh, cô Diệp kiểm tra đôn đốc
5

Các buổi chiều ngày thứ bảy bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2016 đến khi tham gia giao lưu

Phòng GD&ĐT

Trò chơi dân gian (kéo co, bịt mát bắt dê)

HS 1,2,3

Thầy Sơn


Tổng duyệt toàn bộ

Trên đây là Kế hoạch tập luyện chuẩn bị tham gia giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2015-2016, đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu VT,CM.

TRƯỞNG PHÒNG
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương