Ubnd tønh Ninh B×nhtải về 147.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích147.5 Kb.
#4229


BCĐ HKPĐ TỈNH NINH BÌNH

BTC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

LẦN THỨ VI-NĂM 2015


Số: 73 /KH-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 0 2 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình

lần thứ VI - năm 2015


Thực hiện Quyết định số 2336/QĐ-BGDĐT ngày 6/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - năm 2016;

Căn cứ Công văn số 347/UBND-VP6 ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI; Quyết định số 132/QĐ-BCĐ ngày 17/9/2015 của Ban chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015, về việc thành lập Ban tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015.

Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015 cụ thể như sau:


A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015 thực sự là ngày hội thể thao của học sinh phổ thông các cấp học trong tỉnh, thiết thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- Thông qua các môn thi tại Hội khoẻ Phù Đổng để phát hiện những tài năng thể thao của học sinh phổ thông, nhằm bồi dưỡng, tham gia Hội khoẻ Phù Đổng khu vực tại tỉnh Nam Định, Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 tại Thanh Hóa và Nghệ An đạt kết quả tốt và đào tạo những tài năng thể thao cho tỉnh.

2. Yêu cầu

Các sở, ban ngành liên quan và các đồng chí thành viên Ban tổ chức chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng thời gian, lịch trình, Hội khoẻ Phù Đổng diễn ra an toàn, trang trọng, ấn tượng, sôi nổi, khoa học, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí, đảm bảo quy mô và thời gian.


B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Các môn thi đấu

Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015 gồm 11 môn thi đấu: Điền kinh, Bơi lội, Cờ vua, Đá cầu, Bóng Bàn, Cầu lông, Bóng đá, Bóng chuyền, Thể dục Aerobic, Karatedo và Bóng rổ.a) Các môn thi đấu ở cụm:

a.1. Khối phòng GD&ĐT các huyện, thành phố: Chia 2 cụm mỗi cụm 4 huyện, thành phố.- Cụm 1: Gồm 4 đơn vị: PGD&ĐT huyện Yên Mô, huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh và thành phố Tam Điệp (Phòng GD&ĐT huyện Yên Khánh làm cụm trưởng, PGD&ĐT huyện Yên Mô làm cụm phó).

- Cụm 2: Gồm 4 đơn vị: PGD&ĐT thành phố Ninh Bình, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư, huyện Nho Quan (Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình làm cụm trưởng, PGD&ĐT huyện Hoa Lư làm cụm phó).

+ Cấp tiểu học: Bóng bàn, Bóng đá, Đá cầu, Aerobic.

+ Cấp THCS: Bóng bàn, Bóng đá, Cầu lông, Bóng chuyền, Aerobic, Đá cầu, Bóng rổ.

a.2. Khối THPT chia làm 4 cụm.- Cụm 1 (Gồm 07 trường): THPT Bình Minh, Kim Sơn A, Kim Sơn B, Kim Sơn C, Yên Khánh A, Yên KhánhC và Vũ Duy Thanh (Trường THPT Yên Khánh A làm cụm trưởng, THPT Vũ Duy Thanh làm cụm phó).

- Cụm 2 (Gồm 06 trường): THPT Nguyễn Huệ, Ngô Thì Nhậm, Yên Mô A, Yên Mô B, Tạ Uyên, và Nguyễn Công Trứ (Trường THPT Nguyễn Huệ làm cụm trưởng, THPT Yên Mô A làm cụm phó).

- Cụm 3 (Gồm 07 trường): THPT Gia Viễn A, Gia Viễn B, Gia Viễn C, Nho Quan A, Nho Quan B, Nho Quan C và Dân tộc nội trú (Trường THPT Nho Quan B làm cụm trưởng, THPT Gia Viễn A làm cụm phó).

- Cụm 4 (Gồm 07 trường): THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ, Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình-Bạc Liêu, Yên Khánh B, Hoa Lư A, Trần Hưng Đạo và Trương Hán Siêu (Trường THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ làm cụm trưởng, THPT Trần Hưng Đạo làm cụm phó).

+ Các môn thi đấu: Bóng bàn, Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Aerobic, Bóng rổ.

a.3. Các môn đã thi ở cụm: Chọn nhất, nhì (THPT); (Tiểu học, THCS) về thi đấu chung kết ở tỉnh.

b) Các môn thi tại HKPĐ tỉnh:

- Cấp TH: Bơi, Điền kinh, Cờ vua.

- Cấp THCS: Bơi, Điền kinh, Cờ vua, Karatedo.

- Cấp THPT: Bơi, Điền kinh, Karatedo, Cờ vua.c) Hình thức, thời gian và thời điểm thi đấu

c.1. Cấp cụm: Thi đấu tại các cụm trường THPT, cụm huyện, (thi đấu vòng loại, theo thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn các nội dung Nhất, Nhì đối với cả hai khối (các trường THPT và các Phòng Giáo dục và Đào tạo) về thi đấu chung kết tại tỉnh (hoàn thành trước ngày 10/12/2015).

c.2. Cấp tỉnh:

- Thi đấu chung kết tại HKPĐ tỉnh (Tổ chức thi đấu theo thể thức loại trực tiếp).

- Từ ngày 25/12/2015 đến ngày 24/01/2016 (Tại Sân vận động tỉnh Ninh Bình, Nhà thi đấu tỉnh, trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, THPT Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, THCS Ninh Thành, SVĐ Phường Nam Thành).


TT

Môn thi đấu

Thời gian tổ chức

Địa điểm

1

Bơi lội

10/2015

Bể bơi 1/6 Trung tâm TTN tỉnh

2

Bóng chuyền

25 đến 30/12/2015

THPT chuyên LVT; THSC Ninh Thành

3

Bóng đá

21 đến 24/01/2016

SVĐ phường Nam Thành

4

Bóng rổ

25 đến 30/12/2015

Trường THPT Chuyên LVT; ĐTH

5

Đá cầu

25 đến 30/12/2015

NTĐ trường THPT Đinh Tiên Hoàng

6

Điền kinh

25 đến 30/12/2015

Sân vận động tỉnh

7

Cầu lông

25 đến 30/12/2015

NTĐ trường THPT chuyên LVT

8

Bóng bàn

25 đến 30/12/2015

Trung tâm TTN tỉnh

9

Cờ vua

25 đến 30/12/2015

Nhà thi đấu TDTT tỉnh

10

Thể dục Aerobic

25 đến 30/12/2015

Trung tâm TTN tỉnh (cơ sở 2)

11

Karatedo

25 đến 30/12/2015

Nhà thi đấu TDTT

Lưu ý: Riêng môn Bóng đá sẽ thi đấu vòng chung kết sau ngày Khai mạc HKPĐ tỉnh.2. Nội dung Lễ Khai mạc, Bế mạc HKPĐ tỉnh.

a) Chương trình Khai mạc HKPĐ:(Dự kiến)14h30' ngày 20/01/2016 (Phụ lục 1) (Tại NTĐ TDTT tỉnh Ninh Bình, có Truyền hình trực tiếp trên sóng PT-TH tỉnh).

a.1. Diễu hành biểu dương lực lượng của các đơn vị

a.2. Châm lửa truyền thống vào bồn đuốc (mời Lãnh đạo tỉnh)

a.3. Chào cờ (quân nhạc phổ nhạc chào cờ)

a.4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban tổ chức)

a.5. Đoàn học sinh tặng hoa cho khách đại biểu (20 học sinh tiểu học thành phố Ninh Bình)

a.6. Phát biểu khai mạc HKPĐ (Trưởng ban chỉ đạo HKPĐ)

a.7. Lời tuyên thệ của VĐV (VĐV THPT Trần Hưng Đạo)

a.8. Lời tuyên thệ của trọng tài (Đại diện trọng tài của Trung tâm TDTT tỉnh)

a.9. Trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV (lãnh đạo TW, tỉnh)

a.10. Đồng diễn chào mừng HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI- năm 2015

- Đồng diễn dưới sân: 800 học sinh.

(Nội dung này có kế hoạch cụ thể sau)

- Trên khán đài B: Xếp hình, xếp chữ do 800 học sinh nam, nữ các trường THCS thành phố Ninh Bình biểu diễn, đồng phục áo trắng, quần xanh, quàng khăn đỏ, đạo cụ tập bìa 9 mầu theo các biểu tượng: (có kế hoạch cụ thể sau)

* Thông báo lịch thi đấu của HKPĐ (phần c.2 mục 1 trong nội dung Kế hoạch này).

b) Chương trình lễ Bế mạc HKPĐ:(Dự kiến) Bế mạc HKPĐ 14h30' ngày 24/01/2016 (Tại Nhà thi đấu đa năng trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy).

b.1. Chương trình văn nghệ chào mừng thành công HKPĐ (30 phút) do CLB nghệ thuật ngành GD&ĐT.

b.2. Chào cờ (Ban tổ chức) đội kèn đồng Nhà thiếu nhi phổ nhạc chào cờ.

b.3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban tổ chức).

b.4. Đánh giá kết quả HKPĐ (Tiểu Ban chuyên môn kỹ thuật).

b.5. Công bố kết quả (Ban trọng tài).

b.6. Đọc quyết định khen thưởng (Tiểu Ban thi đua khen thưởng).

b.7. Trao thưởng (lãnh đạo TW, tỉnh).

b.8. Bế mạc HKPĐ (Ban tổ chức).
3. Thời gian thực hiện các nhóm công việc của HKPĐ tỉnh.

a) Tổ chức triển khai các Hội nghị:

- Họp Ban tổ chức HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015 theo Quyết định của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên (Tháng 10/2015).

- Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban tổ chức, Điều lệ HKPĐ tỉnh tới các ngành, các huyện, thành phố (Tháng 10/2015).

- Hội nghị Ban tổ chức mở rộng, phân công nhiệm vụ các tiểu ban (Tháng 11/2015).

- Hội nghị các đơn vị tham gia diễu hành, đồng diễn, làm nền phục vụ HKPĐ tỉnh (Tháng 11/2015).

- Hội nghị chuyên môn thi đấu, tập huấn trọng tài (Tháng 12/2015).

- Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tham gia HKPĐ toàn quốc năm 2016 (Tháng 02/2016).

b) Triển khai chương trình Lễ khai mạc.

- Đồng diễn dưới sân

+ Tham quan, học tập, hợp đồng, biên soạn (Tháng 11,12/2015).

+ Tập huấn tiểu giáo viên từ 01/12 đến 9/12/2015.

+ Luyện tập đồng diễn dưới sân tại cơ sở, từ 10/12/2015 đến 10/01/2016.

+ Tập luyện tại NTĐ TDTT tỉnh, từ 12/01 đến hết ngày 16/01/2016.

+ Hợp luyện tại NTĐ TDTT tỉnh, từ 17/01 đến hết ngày 19/01/2016.- Xếp hình, xếp chữ (khán đài B)

+ Triển khai tập luyện từ cơ sở, từ 20/12/2015 đến hết ngày 14/01/2016.

+ Hợp luyện tại NTĐ TDTT tỉnh, từ 16/01 đến hết ngày 18/01/2016.

- Tập khối nghi thức và các đoàn tham gia diễu hành:

+ Từ 9/01 đến 14/01/2016, tại cơ sở.

+ Từ 16/01 đến ngày 18/01/2016, tại NTĐ TDTT tỉnh.

+ Tổng duyệt tất cả các lực lượng:

Từ 7h30 ngày 18/01/2016, tại NTĐ TDTT tỉnh Ninh Bình.


4. Quy mô HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015.

- HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015 có 35 đơn vị tham gia, trong đó có 8 huyện, thành phố, 27 trường THPT công lập, tư thục.

- Lực lượng, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban trọng tài là 205 người

- Lực lượng học sinh ngồi làm nền trên khán đài C,D 1.050 học sinh; tham gia xếp hình, xếp chữ trên khán đài B và tham gia đồng diễn dưới sân là 1.600 học sinh, tham gia diễu hành 1.120 người; tham gia giữ phướn tên các đơn vị về dự HKPĐ, biểu tượng tượng trưng truyền thống dạy và học và các hoạt động giáo dục thể chất của từng đơn vị tham gia cùng đoàn diễu hành, cầm biển dẫn đầu đoàn VĐV và trọng tài 70 học sinh.

* Khách mời dự lễ Khai mạc, Bế mạc HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI-năm 2015: 425 người (phụ lục 2)

- Khách TW: Bộ Giáo dục và Đào tạo (lãnh đạo Bộ, Vụ công tác học sinh sinh viên, Vụ GDTrH, Vụ GDTH, Ban thi đua Bộ); Tổng cục TDTT, Vụ TDTT quần chúng, Viện KH TDTT.

- Tỉnh bạn: Sở GD&ĐT Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

- Khách tỉnh: TT tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các Sở, ban, ngành đoàn thể

- Khách huyện, thành phố: Ban chỉ đạo HKPĐ cấp huyện, thành phố, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng văn hoá thông tin; Trung tâm TDTT các huyện, thành phố.

- Khách các trường THPT: Đại diện Ban giám hiệu, Bí thư đoàn trường.5. Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng khu vực tại Nam Định năm 2016.

a) Thời gian tháng 3,4/2016

Gồm các môn:

+ Điền kinh học sinh Tiểu học và THCS

+ Bơi lội Tiểu học và THCS

+ Bóng bàn học sinh Tiểu học và THCS

+ Bóng rổ học sinh THCS

+ Cầu lông học sinh THCS

+ Bóng chuyền học sinh THCS

+ Đá cầu học sinh Tiểu học và THCS

+ Thể dục Aerobic học sinh Tiểu học và THCS.b) Thời gian tập huấn và thi đấu:

- Tập huấn và thi đấu từ 05/3 đến 30/4/2016.6. Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016 tại Thanh Hóa và Nghệ An.

a) Thời gian tháng 7,8/2016

Gồm các môn:

+ Điền kinh học sinh THPT.

+ Bơi lội THPT

+ Cờ vua học sinh 3 cấp học

+ Bóng bàn học sinh THPT

+ Chung kết Bóng chuyền học sinh THPT

+ Đá cầu học sinh THPT.

+ Cầu lông học sinh THPT

+ Bóng rổ học sinh THPT

+ Karatedo học sinh THCS, THPT

+ Thể dục Aerobic THPTb) Thời gian tập huấn và thi đấu:

- Tập huấn và thi đấu từ 01/6 đến 10/8/2016.


C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Thành lập các Tiểu ban, phân công nhiệm vụ các Tiểu ban.

2. Các Tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ từng thành viên, lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng Công tác Học sinh, sinh viên) trước ngày 15/11/2015.

3. Các đơn vị cơ sở có kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp cơ sở và chuẩn bị các điều kiện cho đoàn đại biểu, VĐV, các lực lượng của đơn vị mình tham gia thi đấu, biểu diễn, diễu hành ở HKPĐ tỉnh với ý thức trách nhiệm cao nhất.

4. Đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh, các thành viên Ban tổ chức HKPĐ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015 là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, khối lượng công việc lớn, phải huy động nhiều lực lượng tham gia, Ban Tổ chức đề nghị, các Sở, ngành có liên quan, các đồng chí trưởng các Tiểu ban, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giao cho, góp phần tích cực vào thành công của HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI - năm 2015./.


Nơi nhận:

- Vụ CTHSSV, Bộ GDĐT;

- UBND tỉnh; (để báo cáo)

- Các thành viên Ban chỉ đạo (để chỉ đạo);

- Các Sở, ban, ngành liên quan (để phối hợp);

- UBND huyện, thành phố- Các thành viên Ban tổ chức

- Các phòng GD&ĐT huyện, (để thực hiện);

thành phố, các trường THPT

- Lưu: VT, HSSV.Ho/42.TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVũ Văn KiểmPHỤ LỤC SỐ 1
A. Phụ trách và điều hành: Trung tâm Thể dục Thể thao- Sở VHTT&DL.

B. Huy động lực lượng: Tiểu ban Khai mạc, Bế mạc

C. Thứ tự diễu hành:

I. Khối nghi thức.

- Khối nghi thức: 251 học sinh

+ Cờ tổ quốc: 12 học sinh nam THPT Đinh Tiên Hoàng

+ Cờ HKPĐ: 12 học sinh nam THPT Đinh Tiên Hoàng

+ Biểu tượng HKPĐ: 6 học sinh nam, 6 học sinh nữ THPT Đinh Tiên Hoàng

+ Kiệu ảnh Bác Hồ: 6 học sinh nam, 6 học sinh nữ THPT Đinh Tiên Hoàng

+ Đội cầm biển các đoàn: 36 học sinh nữ THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ

+ Khối rước đuốc: 13 học sinh nam THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ

+ Đội cờ hồng: 50 học sinh nam THPT Trần Hưng Đạo.


II. Khối diễu hành.

- Khối trọng tài: 31 người (10 x 3 hàng) + 1TĐ

- Khối các đoàn vận động viên: 1.085 Người 35 đoàn mỗi đoàn 31 người gồm 1 Trưởng đoàn, 30 (HLV, SSV ,VĐV). Mỗi đoàn 1 khối, mỗi khối 10 người x 3 hàng.


TT

Đơn vị (khối)

Mầu trang phục

Đạo cụ

1

PGD Gia Viễn

Xanh

Hoa nhựa

2

PGD Kim Sơn

Xanh

Hoa nhựa

3

PGD Yên Khánh

Vàng

Cờ

4

PGD thành phố Ninh Bình

Vàng

Cờ

5

THPT Bình Minh

Đỏ

Hoa nhựa

6

THPT Đinh Tiên Hoàng

Đỏ

Hoa nhựa

7

THPT Gia Viễn B

Trắng

Cờ

8

THPT Hoa Lư A

Trắng

Cờ

9

THPT Kim Sơn B

Xanh

Hoa nhựa

10

THPT Nho Quan A

Xanh

Cờ

11

THPT Ngô Thì Nhậm

Xanh

Cờ

12

THPT Yên Khánh A

Vàng

Hoa nhựa

13

THPT Yên Mô A

Đỏ

Cờ

14

THPT Dân Tộc nội trú

Đỏ

Cờ

15

THPT Tạ Uyên

Trắng

Hoa nhựa

16

THPT Vũ Duy Thanh

Trắng

Hoa nhựa

17

THPT Nguyễn Công Trứ

Xanh

Cờ

18

Trọng tài

Trắng

Cờ

19

PGD Hoa Lư

Xanh

Cờ

20

PGD Nho Quan

Xanh

Cờ

21

PGD Yên Mô

Vàng

Hoa nhựa

22

PGD thành phố Tam Điệp

Vàng

Hoa nhựa

23

THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ

Đỏ

Cờ

24

THPT Gia Viễn A

Đỏ

Cờ

25

THPT Gia Viễn C

Trắng

Hoa nhựa

26

THPT Kim Sơn A

Trắng

Hoa nhựa

27

THPT Nguyễn Huệ

Xanh

Hoa nhựa

28

THPT Nho Quan B

Vàng

Cờ

29

THPT Trần Hưng Đạo

Vàng

Cờ

30

THPT Yên Khánh B

Đỏ

Hoa nhựa

31

THPT Nho Quan C

Vàng

Hoa nhựa

32

THPT Yên Mô B

Đỏ

Hoa nhựa

33

THPT Kim Sơn C

Trắng

Cờ

34

THPT Bán công TPNB

Trắng

Cờ

35

THPT Trương Hán Siêu

Trắng

Cờ

36

THPT Yên Khánh C

Xanh

CờIII. Khối đồng diễn dưới sân:

- BTC sẽ thống nhất với Đạo diễn màn Đồng diễn và thông báo huy động số lượng học sinh, ở các đơn vị sau: (THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Hoa Lư A, THPT Trần Hưng Đạo và Phòng GD&ĐT TPNB)

- Khối học sinh giữ phướn các đoàn vận động viên: 35 học sinh THCS thành phố Ninh Bình.

- Khối xếp hình, xếp chữ chính giữa trên khán đài B: 800 học sinh THCS Phòng GD&ĐT TPNB.

- Khối ngồi làm nền hai bên khán đài C,D: 1.000 học sinh trường THCS (PGD TP Ninh Bình).

- Trên khán đài A gồm: 1.200 người trong đó: khách đại biểu 200 và lực lượng tham gia diễu hành của các đoàn 1.000 người.

+ Các khối ngồi làm nền trên khán đài C,D khối xếp hình xếp chữ trên khán đài B khối giữ phướn HKPĐ không phải diễu hành mà ngồi trước tại các nơi quy định trên khán đài dự Lễ Khai mạc HKPĐ tỉnh.
IV. Quy định.

1. Các đoàn VĐV về dự Khai mạc HKPĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – năm 2015, mỗi khối diễu hành: VĐV phải mặc trang phục thể thao và đi giầy thể thao, mầu trang phục trình diễn, đạo cụ đúng theo quy định trên, Trưởng đoàn mặc comple cà vạt cả nam và nữ.

2. Các đơn vị lựa chọn VĐV, học sinh tham gia diễu hành có ngoại hình to, cao, đồng đều (không bắt buộc phải là VĐV mà có thể cử học sinh khác).

3. Khi diễu hành đi 3 hàng, mỗi hàng 10 người, Trưởng đoàn đi trước về vị trí tập kết tại sân NTĐ đứng thành 2 hàng dự lễ Khai mạc.

4. Mỗi đoàn phải có bản giới thiệu sơ lược về thành tích của đơn vị mình trong khoảng thời gian từ 1 2 phút (khoảng 15 – 20 dòng trên khổ giấy A4) gửi về Sở GD&ĐT để tổng hợp biên soạn bài thuyết minh.

(Qua Phòng công tác HSSV trước ngày 10/01/2016, ĐT 0303.889.138; DĐ 0912.664.282; Email: hoanhien75@gmail.com).


PHỤ LỤC 2

KHÁCH ĐẠI BIỂU MỜI DỰ LỄ KHAI MẠC, BẾ MẠC

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ VI - NĂM 2015
1. Khách trung ương: 18 người

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 01 + 01 lái xe

- Lãnh đạo Vụ THPT - Bộ GD&ĐT 01 + 01 lái xe

- Lãnh đạo Vụ công tác HSSV - Bộ GD&ĐT 02 + 01 lái xe

- Ban thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 + 01 lái xe

- Lãnh đạo Tổng cục TDTT: 01 + 01 lái xe

- Vụ TDTT quần chúng UB TDTT: 02 + 01 lái xe

- Đài truyền hình TW - VTV3: 03 người + 01 lái xe

2. Khách tỉnh bạn: 35 người

- Nam Định:

+ Lãnh đạo tỉnh (UBND): 01 + 01 lái xe

+ Lãnh đạo + chuyên viên Sở GD&ĐT: 02 + 01 lái xe

- Hà Nam:

+ Lãnh đạo tỉnh (UBND): 01 + 01 lái xe

+ Lãnh đạo + chuyên viên Sở GD&ĐT: 02 + 01 lái xe

- Thái Bình:

+ Lãnh đạo tỉnh (UBND): 01 + 01 lái xe

+ Lãnh đạo + chuyên viên Sở GD&ĐT: 02 + 01 lái xe

- Bắc Ninh:

+ Lãnh đạo tỉnh (UBND): 01 + 01 lái xe

+ Lãnh đạo + chuyên viên Sở GD&ĐT: 02 + 01 lái xe

- Hưng Yên:

+ Lãnh đạo tỉnh (UBND): 01 + 01 lái xe

+ Lãnh đạo + chuyên viên Sở GD&ĐT: 02 + 01 lái xe

- Hải Dương:

+ Lãnh đạo tỉnh (UBND): 01 + 01 lái xe

+ Lãnh đạo + chuyên viên Sở GD&ĐT: 02 + 01 lái xe

- Vĩnh Phúc:

+ Lãnh đạo tỉnh (UBND): 01 + 01 lái xe

+ Lãnh đạo + chuyên viên Sở GD&ĐT: 02 + 01 lái xe

3. Khách tỉnh Ninh Bình: 272 người

- Lãnh đạo tỉnh uỷ: 03 + 01 lái xe

- Lãnh đạo ban tuyên giáo + chuyên viên khối văn xã 03 + 01 lái xe

- Lãnh đạo UBND tỉnh + văn phòng UBND tỉnh: 05 + 01 lái xe

- Lãnh đạo HĐND tỉnh + văn phòng HĐND tỉnh: 03 + 01 lái xe

- Lãnh đạo các Sở, ban ngành có liên quan: 12 + 12 lái xe

- Ban chỉ đạo HKPĐ: 19 + 19 lái xe

- Ban tổ chức HKPĐ: 120

- Lãnh đạo các huyện + thành phố; 16 + 8 lái xe

- Lãnh đạo các phòng GD, phòng VH-TT huyện, thành phố, thị xã 23

- Lãnh đạo các trường THPT 27

- Lãnh đạo các trường huy động lực lượng học sinh đồng diễn: 08Tổng cộng: 425 người


tải về 147.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương