Ubnd tỉnh nghệ antải về 79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2019
Kích79 Kb.
#84463

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ KHOA HỌC&CÔNG NGHỆ

Số: 42/TB-SKHCNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 01 năm 2017


THÔNG BÁO

Về cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ thanh niên

tỉnh Nghệ An năm 2017

Kính gửi:

Thực hiện Công văn số 414/UBND-VX ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Nghệ An V/v triển khai cuộc thi “Sáng tạo KH&CN thanh niên Nghệ An năm 2017”, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An thông báo để các cá nhân, tập thể đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh Nghệ An có các ý tưởng, giải pháp KH&CN khả thi dưới dạng mô hình, phần mềm, thiết kế có tiềm năng ứng dụng, thương mại hoá… tham gia cuộc thi.

Sáng tạo Khoa học và Công nghệ thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2017 nhằm tôn vinh và khích lệ phong trào thi đua sáng tạo về khoa học và công nghệ trong đội ngũ thanh niên tỉnh Nghệ An.

Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ tỉnh nhà phát triển ý tưởng, mô hình, sản phẩm, sáng tạo của mình. Đồng thời là hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2017 tập trung vào các lĩnh vực: Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Công nghệ thông tin, Y - Dược, Giáo dục, Nông nghiệp Nông thôn, Môi trường, Xây dựng, Giao thông.

Các cá nhân và tập thể đăng ký tham gia dự thi và làm hồ sơ theo mẫu và gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Số 75, Nguyễn Thị Minh Khai , Tp. Vinh, Nghệ An.

-Thời gian nhận hồ sơ: từ khi đăng thông báo đến 17h00 ngày 10/4/2017.

Thông tin chi tiết cuộc thi “Sáng tạo KH&CN thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2017” tham khảo tại địa chỉ website: http://www.ngheandost.gov.vn;

hoặc liên hệ trực tiếp với: Ông Nguyễn Xuân Trung, phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở KH&CN Nghệ An theo số điện thoại 094.549.1.945./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Thành

HƯỚNG DẪN THỂ LỆ THAM GIA

cuộc thi Sáng tạo KH&CN thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2017

(kèm theo thông báo số 42/TB-SKHCN ngày 20/01/2017)

I. Mục đích:

Nội dung hướng dẫn nhằm giúp các tác giả tham khảo để định hướng xây dựng, hoàn thiện thuyết minh hồ sơ và các mô hình, sản phẩm mẫu tham gia dự thi.II. Đối tượng dự thi

Đoàn viên thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến không quá 35 (tính đến 31/3/2017), đang sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh Nghệ An đều có quyền đăng ký tham gia cuộc thi.III. Lĩnh vực dự thi

Ý tưởng, giải pháp KH&CN dưới dạng mô hình, phần mềm, thiết kế có tiềm năng ứng dụng, thương mại hoá thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, công nghệ thông tin, Y – Dược, giáo dục, nông nghiệp nông thôn, môi trường, xây dựng, giao thông.IV. Điều kiện được xét thưởng

* Yêu cầu chung:

Các hồ sơ tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ thanh niên tỉnh nghệ An năm 2017 phải đáp ứng điều kiện không có tranh chấp về quyền tác giả, không vi phạm quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, không có khiếu nại về nội dung và kết quả của hồ sơ tại thời điểm xét thưởng.

Không giới hạn các hình thức minh họa cho hồ sơ dự thi. Khuyến khích các tác giả thực hiện mô hình và phim minh họa

Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bản thuyết minh là Tiếng Việt, các ngôn ngữ khác không được sử dụng trong việc thể hiện trên bất kỳ nội dung nào của thuyết minh (trừ trường hợp yêu cầu của phần mềm).

* Yêu cầu cụ thể: Các ý tưởng, giải pháp KH&CN dưới dạng mô hình, phần mềm, thiết kế có tiềm năng ứng dụng, thương mại hoá được xét trao giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng vào thực tiễn;

- Ý tưởng, giải pháp dự thi phải có mô hình, sản phẩm và được thực hiện theo đúng ý tưởng người dự thi;

- Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu có sẵn trong nước. Sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực dự thi theo quy định.

- Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách thức vận hành, tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng.VI. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

Hồ sơ đề nghị xét thưởng gồm 07 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 06 bộ phô tô), mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

1. Phiếu đăng ký tham dự của tác giả hoặc các đồng tác giả.

2. Bản thuyết minh ý tưởng, công trình sáng tạo, mô hình, sản phẩm (Người dự thi có thể tham khảo, trình bày theo mẫu hướng dẫn hoặc có thể trình bày theo cách thức khác song cần phải đảm bảo tính logic và lập luận cho ý tưởng của mình)

3. Mô hình hoặc sản phẩm mẫu hoặc thiết kế hoặc phần mềm... (đối với các ý tưởng, giải pháp KH&CN dưới dạng mô hình, phần mềm, thiết kế có tiềm năng ứng dụng).

4. Tài liệu liên quan khác (nếu có).

5. Ảnh tác giả (Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4x 6 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)

6. Giấy khai sinh (Gửi bản photocopy)VII. Cơ cấu giải thưởng

- Giải Nhất: Bằng khen UBND tỉnh và tiền thưởng trị giá 20.000.000 đ

- Giải Nhì: Bằng khen UBND tỉnh và tiền thưởng trị giá 15.000.000 đ

- Giải ba: Bằng khen UBND tỉnh và tiền thưởng trị giá 8.000.000 đ

- Giải khuyến khích: Tiền thưởng trị giá 4.000.000 đ

Tổng số tiền trao giải thưởng không quá 200 triệu đồng.VIII. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi

1. Thời gian:

- Phát động cuộc thi: Tháng 01/2017

- Tổng kết trao giải: Dự kiến 18/5/2017

- Thời gian nhận hồ sơ, sản phẩm, giải pháp dự thi từ sau khi phát động đến 17h00 ngày 10/4/2017. (theo dấu bưu điện nơi đến, bưu cục Vinh)

- Thời gian chấm và xét chọn giải thưởng: Từ 10/4 – 10/5/2017.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An

Số 75, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An

IX. Các phụ lục tham khảo

Phụ lục 1: Mẫu phiếu đăng ký tham dự.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH NIÊN

TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017
Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo KH&CN thanh niên tỉnh Nghệ An

Tên tôi là: …………………………………  Giới tính (nam, nữ): ……………………..

Dân tộc: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….........

Điện thoại: ………………………..Fax: ………………………E-mail: ……………….

Tên đề tài: …………………………………………………….........................................

……………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………...........

Danh sách đồng tác giả (không quá 05 đồng tác giả):


STT

Họ và tên


Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

% đóng góp

Ký tênĐề tài thuộc lĩnh vực:

[ ] Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

[ ] Công nghệ thông tin

[ ] Y - Dược

[ ] Nông nghiệp Nông thôn

[ ] Môi trường

[ ] Xây dựng

[ ] Giao thông.Hồ sơ gồm có:

[ ] Tài liệu thuyết minh

[ ] Mô hình

[ ] Các loại tài liệu khác

[ ] Ảnh tác giả (Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4x 6 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)

[ ] Giấy khai sinh (Gửi bản photocopy)

Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!
Xác nhận của địa phương/cơ quan/trường học


Nghệ An, ngày ……tháng ……năm 201

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

* Mô hình dự thi và các tài liệu có liên quan cần ghi rõ thông tin (tên tác giả, tên mô hình, địa chỉ, số điện thoại)

* Hồ sơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An.

Phụ lục 2: Mẫu bìa hồ sơ tham dự
UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỈNH NGHỆ AN

----------------------
BẢN MÔ TẢ Ý TƯỞNG, GIẢI PHÁP, MÔ HÌNH DỰ THI

CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH NIÊN

TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017
Tên chủ đề của ý tưởng/công trình/sản phẩm

………, ngày tháng năm 20


Phụ lục 3: Mẫu trình bày nội dung ý tưởng, giải pháp KH&CN dưới dạng mô hình, phần mềm, thiết kế có tiềm năng ứng dụng, thương mại hoá.

BẢN MÔ TẢ Ý TƯỞNG, SẢN PHẨM DỰ THI

(Tuỳ nội dung cụ thể của từng ý tưởng, sản phẩm, tác giả có thể điền, giải thích thêm hoặc bổ sung nội dung vào những mục thích hợp trong Bản mô tả này - Bản mô tả cần phải trình bày rõ ràng, có thể viết tay hay đánh máy, không tẩy xoá và đóng thành cuốn. Nội dung trình bày cần phải cô đọng, rõ ràng, đủ các hình vẽ, bảng biểu, thông số, số liệu, chỉ tiêu đạt được đủ để đánh giá các tiêu chí trong phần “Tiêu chuẩn đánh giá” của thể lệ đưa ra).
A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên sản phẩm: ……………................……………………………………….....

…………………...............………………………………………………………..

2. Ngày tạo ra sản phẩm: ..............……………………………........……………

3. Thuộc lĩnh vực: ………………...........................………………………………

4. Người dự thi: …………………........... Sinh năm:.........................................

Địa chỉ liên hệ: ……...............…………………………………………….........

Số điện thoại: ………........……........... E-mail:.......................……....……B. PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG SẢN PHẨM:

Tóm tắt những điểm chính yếu nhất của sản phẩm (khoảng từ 2 - 3 trang), bao gồm các nội dung sau:  1. Vấn đề sản phẩm giải quyết được;

  2. Mô tả tóm tắt nội dung của sản phẩm;

  3. Kết quả đạt được của sản phẩm;

  4. Khả năng áp dụng.

C. PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG SẢN PHẨM:

1. Mục đích của sản phẩm dự thi: (Sản phẩm dự thi đã khắc phục nhược điểm gì của những sản phẩm đã biết. Nếu là sản phẩm mới thì giải quyết vấn đề gì?)

……………….....………………………………………….…….…............……..

……………….....………………………………………….…….…............……

2. Giới thiệu sản phẩm dự thi:

a. Ý tưởng sản phẩm: (Dựa trên ý tưởng nào, xuất phát từ thực tiễn nào).

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………….…….…............………

b. Nguyên tắc vận hành, hoạt động của sản phẩm:

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………….…….…............……

c. Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm:

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………….…….…............……

d. Nguyên vật liệu làm ra sản phẩm: (nêu rõ nguyên vật liệu sẵn có từ cuộc sống hằng ngày, thậm chí từ “phế liệu” để làm ra vật dụng, mô hình hữu ích tham gia dự thi…)

……………….....………………………………………….…….…............…

……………….....………………………………………….…….…............…

3. Đánh giá sản phẩm:

a. Tính mới và tính sáng tạo:

+ Điểm sáng tạo: (Nêu thông tin về các mô hình, sản phẩm đã biết, đã có tương tự với sản phẩm dự thi. Trên cơ sở các sản phẩm đã biết đó, nêu các hạn chế, thiếu sót để làm rõ các vấn đề sáng tạo mà tác giả đã giải quyết khi thực hiện sản phẩm dự thi.)

……………….....………………………………………….…….…............…

……………….....………………………………………….…….…............……..

+ Đánh giá: (đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Được thiết kế mô phỏng theo công nghệ nước ngoài đã nhập vào Việt Nam.

□ Mới hoàn toàn so với những sản phẩm đã biết trước đây ở trong nước

□ Có cải tiến so với những sản phẩm đã có (về công nghệ, kỹ thuật, nguyên vật liệu...)Có thể lý giải thêm:

……………….....………………………………………….…….…............……..

……………….....………………………………………….…….…............……

b. Khả năng áp dụng:

+ Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tiễn của sản phẩm: (Có thể áp dụng cho những đối tượng nào, ở địa phương nào …)

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………....….…….…............…

+ Đánh giá: (đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Áp dụng trong đời sống xã hội (giải quyết những vấn đề xã hội nào: môi trường, giao thông, y tế...)

□ Có khả năng tiến tới sản xuất đại trà (sản xuất nhỏ/ theo thời vụ/ quy mô công nghiệp).Có thể lý giải thêm:

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………….…….…............……

c. Hiệu quả: (đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Dễ sử dụng, vận hành.

□ Chi phí sản phẩm thấp, nguyên vật liệu dễ tìm.

□ Sản phẩm có thể ứng dụng rộng rãi.

Có thể lý giải thêm:

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………….…….…............……

4. Phụ lục minh hoạ: (Đánh dấu vào các ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Phiếu chứng nhận, kiểm nghiệm chất lượng hoặc độc tố.

□ Bản vẽ, sơ đồ.

□ Mô hình, vật mẫu.

□ Các kết quả khảo sát thử nghiệm (có dấu xác nhận của cơ quan thử nghiệm, đo lường)

□ Bản nhận xét của các chuyên gia trong ngành (nếu có)

□ Bản nhận xét của các chuyên gia trong các ngành chức năng lên quan (nếu có)Phụ lục hay lý giải khác:

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………….…….…............…

5. Các thuyết minh khác:

……………….....………………………………………….…….…............……

……………….....………………………………………….…….…............……
Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 201

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả


tải về 79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương