Ubnd tỉnh nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 80.91 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích80.91 Kb.
#1177
1   2   3   4   5   6
Phụ lục 05: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2017TT

Toàn tỉnh

Cây lúa

Cây ngô

Cây lạc

Rau các loại

Đậu các loại

Tổng

Lúa chất lượng

Ngô lấy hạt

Ngô làm thức ăn gia súc

 

 

89.000,0

30.000,0

19.000,0

3.000,0

14.000,0

10.000,0

1.000,0

1

Diễn Châu

9.200

3500

650

 

2700

660

 

2

Yên Thành

12.500

4000

800

200

400

1050

85

3

Quỳnh Lưu

7.500

3000

800

300

850

1450

70

4

TX Hoàng Mai

1.200

620

100

150

410

500

20

5

Nghi Lộc

7.500

4000

1800

100

2800

400

 

6

Nam Đàn

6.700

2500

1000

 

1500

1100

 

7

H/Nguyên

5.600

3000

300

 

500

500

 

8

Đô Lương

7.500

2500

750

 

1100

660

80

9

TP.Vinh

1.500

500

150

 

700

250

 

10

Cửa Lò

100

 

450

 

250

50

 

11

Th/Chương

8.100

600

1800

300

1150

450

 

12

Tân Kỳ

4.800

2000

1100

500

500

600

150

13

Nghĩa Đàn

3.400

2000

1400

600

150

450

250

14

Thái Hoà

750

280

150

150

20

200

20

15

Quỳ Hợp

2.500

200

300

350

150

500

 

16

Quỳ Châu

1.700

0

200

 

0

250

 

17

Quế Phong

2200

0

200

 

100

180

 

18

Anh Sơn

3.200

1000

2100

300

340

300

120

19

Con Cuông

2.150

300

700

 

110

250

 

20

T/Dương

650

 

750

50

20

200

5

21

Kỳ Sơn

250

 

3500

 

250

 

200

tải về 80.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương