Ubnd tỉnh đỒng tháPtải về 229 Kb.
trang1/29
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích229 Kb.
#12555
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SNN Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2012BÁO CÁO

TỔNG KẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012Phần thứ nhất

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN NĂM 2012

Thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2012 trong điều kiện dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi biến phức tạp; giá vật tư nông nghiệp tăng cao, đặc biệt nước lũ 2011 rút chậm nên vụ Đông Xuân 2011-2012 (ĐX) xuống giống trễ gần một tháng; giá nông thủy sản xuống thấp đặc biệt là giá cá tra gây bất lợi cho sản xuất; nhưng với sự quan tâm chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong Tỉnh, sự hỗ trợ vốn của Trung ương khắc phục lũ lụt, hỗ trợ bơm nước ra, hỗ trợ lúa giống để sản xuất Vụ ĐX, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của bà con nông dân nên sản xuất vẫn tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu thâm canh,ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã làm giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị tăng thêm.

Ước giá trị sản xuất nông nghiệp cả năm đạt 12.506 tỷ đồng (giá 94). Giá trị tăng thêm ước đạt trên 6.427 tỷ đồng, chiếm trên 35,81% cơ cấu GDP của Tỉnh (theo giá 94), theo giá hiện hành chiếm 49,29% trong cơ cấu GDP của Tỉnh. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 3,88%, cơ cấu nội bộ ngành theo tỷ trọng nông nghiệp chiếm 75%, thủy sản chiếm 22,7% và lâm nghiệp chiếm 2,3%.tải về 229 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương