Ubnd tỉnh khánh hòAtải về 449.5 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích449.5 Kb.
#4196
1   2   3   4   5   6


Hướng dẫn :

- Mỗi HS tham dự chỉ cần làm 01 (một) phiếu dự thi (kể cả khi HS đó dự thi 02 môn).

- Để việc làm hồ sơ thi đấu cho các học sinh sau khi đã tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và được tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc được thuận lợi, đề nghị các đơn vị cần ghi rõ ràng, không tẩy, xóa; nếu là số (ngày sinh, lớp) thì phải chính xác giữa các hồ sơ liên quan như giữa Phiếu dự thi với giấy khai sinh, học bạ; … cụ thể như sau :

1. Môn thi và Bậc học : ghi bằng viết CHÌ, chữ IN HOA (nếu thi 2 môn thì ghi cả 2 môn).

2. Ảnh : ảnh màu của HS mới được chụp và có đóng dấu giáp lai của nhà trường HS đang theo học.

3. Họ và tên HS : ghi bằng chữ IN HOA (NGUYỄN VĂN A).

4. Nơi sinh : ghi huyện (TX,TP) và tỉnh.

5. Trường : ghi cấp học như TH (THCS, THPT), tên trường và địa phương (THCS Nguyễn Hiền-CL)

6. Địa chỉ : ghi rõ số nhà, đường phố hoặc thôn, xã, …

7. Học lực và Hạnh kiểm : ghi bằng chữ IN HOA.

8. Nhất thiết phải có các chữ ký đã ghi trên phiếu. Riêng các cấp lãnh đạo như Hiệu trưởng và Trưởng Phòng GD&ĐT có ký và đóng dấu. Đối với các trường THPT thì không phải có chữ ký của Phòng GD&ĐT.


UBND (SỞ GD&ĐT)……….

PHÒNG GD&ĐT (TRƯỜNG) ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc(PHỤ LỤC 1)
ĐĂNG KÝ SƠ BỘ THAM GIA

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2011 – 2012

_____________________________________________________
* Bản đăng ký này nộp về Sở chậm nhất là ngày 05/02/2012 (qua đường công văn và qua email của đ/c Quốc).
Tổng số thành viên trong đoàn : .................... người, trong đó :

1. Lãnh đạo Đoàn : ..................... người;

2. Cán bộ phụ trách các môn : ..................... người;

3. Cán bộ y tế, săn sóc viên : ..................... người;

4. Huấn luyện viên các môn : ..................... người;

5. Vận động viên :
Stt

MÔN THI

TIỂU HỌC

THCS

THPT

TỔNG SỐNam

Nữ

Tổng

Nam

Nữ

Tổng

Nam

Nữ

Tổng

VĐV

1

Điền kinh2

Bơi lội3

Cầu lông4

Đá cầu5

Cờ Vua6

Bi sắt7

Bắn nỏ8

Bóng bàn9

Bóng chuyền10

Bóng đá11

Bóng rổ12

Thể dục13

Đẩy gậy14

Kéo co15

Vovinam16

Judo17

Karatedo18

TaekwondoTỔNG CỘNG :


........................., ngày ........ tháng ........ năm 2012TRƯỞNG PHÒNG (HIỆU TRƯỞNG)

(ký tên và đóng dấu)
UBND (SỞ GD&ĐT)……….

PHÒNG GD&ĐT (TRƯỜNG) ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2011-2012
ĐĂNG KÝ ẢNH THAM DỰ MÔN THI …………….. CẤP HỌC ……………

(mỗi môn thi làm hai bản giống nhau)Ảnh 3x4cm(HLV)Ảnh 3x4cm(HLV)

Ảnh 3x4cm(HLV)
Ảnh 3x4cm(HLV)(Họ và tên)
PHAN VĂN ANH
(Họ và tên)
(Họ và tên)

(Ngày,tháng,năm sinh)
12/05/1968
(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)Ảnh 3x4cm(VĐV)Ảnh 3x4cm(VĐV)

Ảnh 3x4cm(VĐV)
Ảnh 3x4cm(VĐV)(Họ và tên)
PHẠM THỊ HỒNG
(Họ và tên)
(Họ và tên)

(Ngày,tháng,năm sinh)
21/11/1998
(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)Ảnh 3x4cm(VĐV)Ảnh 3x4cm(VĐV)

Ảnh 3x4cm(VĐV)
Ảnh 3x4cm(VĐV)(Họ và tên)
(Họ và tên)
(Họ và tên)
(Họ và tên)

(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)Ảnh 3x4cm(VĐV)Ảnh 3x4cm(VĐV)

Ảnh 3x4cm(VĐV)
Ảnh 3x4cm(VĐV)(Họ và tên)
(Họ và tên)
(Họ và tên)
(Họ và tên)

(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)
(Ngày,tháng,năm sinh)


tải về 449.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương