Ubnd tỉnh hưng yêNtải về 37.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích37.5 Kb.
#172

UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


Số: 193/PGD&ĐTV/v Triệu tập lớp bồi dưỡng

giáo viên Tiếng Anh tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Khoái Châu, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Các trường Tiểu học Đồng Tiến, Đại Hưng, Ông Đình, Đông Kết, Tân Châu.

Căn cứ công văn số 1337/SGD&ĐT-ĐANN ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên về việc Triệu tập lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh Tiểu học, Phòng Giáo dục & Đào tạo Khoái Châu triệu tập các đồng chí giáo viên Tiếng Anh tiểu học tham dự lớp bồi dưỡng.

1. Thành phần:


STT

Họ và tên

Trường Tiểu học

Trình độ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Duyên

Đồng Tiến

B1
2

Phạm Thị Tú Uyên

Đại Hưng

B1
3

Nguyễn Thị Thao

Ông Đình

B1
4

Nguyễn Thị Diễm Trang

Đông Kết

B1
5

Lê Thị Hường

Tân Châu

B1
2. Nội dung:

Bồi dưỡng phương pháp dạy học ngoại ngữ cho học sinh tiểu học, nâng cao năng lực thực hành tiếng Anh từ trình độ B1 lên B2.3. Thời gian:

Lớp bồi dưỡng được tổ chức học hàng tuần, mỗi tuần 03 ngày (sáng + chiều): Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thời gian dự kiến kết thúc: Tháng 02/2012.Khai giảng: 09h00 Thứ 6, ngày 04/11/2011 (học ngay sau Lễ khai giảng).

4. Địa điểm: Phòng 515 - Nhà Điều hành 5 tầng, Cơ sở 2 Trường ĐHSPKT Hưng Yên - xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường tiểu học có giáo viên được tham dự lớp bồi dưỡng tạo điều kiện về thời gian, điều chỉnh thời khóa biểu, có phương án hỗ trợ kinh phí (đi lại, tài liệu,...) để các giáo viên hoàn thành khóa học đạt kết quả cao.Nơi nhận:

- Như Kính gửi;- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lê Thị Hải Yến


tải về 37.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương