Ubnd tỉnh hải dưƠng ban tổ chức liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúNG, triển lãM Ảnh các xãtải về 66.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích66.5 Kb.
#2940


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ,

THỂ THAO QUẦN CHÚNG,

TRIỂN LÃM ẢNH CÁC XÃ

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


Số: 1992 /KH-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2013
KẾ HOẠCH

Đăng cai tổ chức liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh

các xã xây dựng nông thôn mới khu vực miền Bắc, năm 2013


Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-BVHTTDL ngày 06/05/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh và tọa đàm các xã xây dựng nông thôn mới, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh các xã xây dựng nông thôn mới khu vực miền Bắc, năm 2013 của tỉnh Hải Dương,

Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch đăng cai tổ chức liên hoan với nội dung cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng; triển lãm ảnh các xã xây dựng nông thôn mới, tạo nên không khí sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng sôi nổi, khẳng định vị trí, vai trò của hoạt động nghệ thuật, thể thao quần chúng đối với đời sống tinh thần, nâng cao thể chất của người nông dân; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị xã hội ở địa phương và khu vực, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 26 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh các xã xây dựng nông thôn mới năm 2013 cần đảm bảo mục đích: tạo điều kiện cho các đoàn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, vui tươi, đoàn kết và tiết kiệm.

2. Yêu cầu

- Tổ chức đăng cai Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh các xã xây dựng nông thôn mới khu vực miền Bắc năm 2013 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thực hiện đúng mục đích, yêu cầu Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ban tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng; triển lãm ảnh các xã xây dựng nông thôn mới năm 2013 và các tiểu ban chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tốt các nội dung của liên hoan, đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, khánh tiết, an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra liên hoan.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian

Trong 04 ngày, từ 03 đến 06 tháng 11/2013

- Thi đấu thể thao: Từ ngày 03-06/11/2013;

- Văn nghệ, triển lãm ảnh: Từ ngày 04-06/11/2013.2. Địa điểm

- Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương: Tổ chức lễ Khai mạc, Bế mạc Liên hoan, triển lãm trưng bày ảnh các xã xây dựng nông thôn mới và thi đấu 2 môn cầu lông và kéo co.

- Trung tâm Đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh: Thi đấu 2 môn: Bóng đá mini và Đẩy gậy.

- Thị xã Chí Linh, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách: Tổ chức Liên hoan văn nghệ vào tối 05/11/2013 (có lịch cụ thể của Ban tổ chức).3. Các đoàn dự liên hoan

Có 12 đoàn các tỉnh, thành khu vực miền Bắc tham dự, bao gồm: Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.4. Đối tượng tham gia

- Tham gia văn nghệ quần chúng là diễn viên không chuyên, nghiệp dư. Số lượng diễn viên và nhạc công của mỗi đoàn không quá 20 người.

- Thi đấu thể thao quần chúng: Vận động viên tham dự các môn thể thao trong liên hoan là nông dân tại địa phương, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên trước, trong thời gian tham gia thi đấu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HOAN

1. Văn nghệ quần chúng chủ đề "Nhịp điệu xây dựng nông thôn mới"

a) Nội dung

- Ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần vượt qua khó khăn, thiên tai để phát triển kinh tế, các thành tựu xoá đói, giảm nghèo.

- Động viên cổ vũ nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá vùng nông thôn mới.

- Giới thiệu nét đẹp văn hoá trong lao động sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp…

b) Hình thức

Các tiết mục ca múa nhạc, làn điệu dân ca, dân vũ, tấu hài, độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc.

- Mỗi đoàn chuẩn bị 01 tiết mục đặc sắc nhất của địa phương để ban tổ chức lựa chọn tham gia khai mạc, bế mạc.

c) Thời lượng

Mỗi đơn vị biểu diễn trong 30 phút (dự kiến từ 5 đến 6 tiết mục).2. Thi đấu thể thao

a) Các môn thi đấu

- Bóng đá mini nam (5 người).

- Đẩy gậy nam, nữ (nam 7 hạng cân, nữ 5 hạng cân).

- Thi đấu Cầu lông (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp).

- Thi kéo co (đội nam và đội nam nữ phối hợp).3. Trưng bày ảnh các xã xây dựng nông thôn mới

Mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tấm pa-nô trưng bày ảnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới (Theo Thông báo triệu tập số 535/TB-VHCS ngày 16/10/2013 của Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL).

a) Pa-nô thể hiện tên đơn vị, chương trình tham gia liên hoan (đặt chiếu đứng)

Kích thước: Chiều cao 1,2m; chiều rộng 80 cm; chân đế 01m.

b) Pa-nô trưng bày ảnh (đặt nằm ngang)

- Kích thước: Chiều cao 1,2m; chiều rộng 1,8m; chân đế 01m.- Số lượng: 15 ảnh, kích thước 30 cm x 45 cm (có chú thích ảnh).

- Hình thức trưng bày: Dán ảnh trên pa-nô hoặc in trực tiếp trên bạt.IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí Trung ương

- Toàn bộ phần ăn nghỉ và bồi dưỡng Ban tổ chức và Ban giám khảo.

- Hỗ trợ địa phương và các đoàn dự liên hoan, bao gồm:

+ Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền (phông sân khấu, pa-nô tuyên truyền cổ động trực quan): 20 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí cho mỗi đoàn (dự kiến): 05 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí cho mỗi điểm diễn văn nghệ ở 03 huyện, thị xã (dự kiến): 03 triệu đồng.

2. Kinh phí của tỉnh

Nguồn kinh phí: Trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.3. Kinh phí của Thị xã Chí Linh, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương và tỉnh, yêu cầu các huyện thị xã xây dựng dự toán bổ sung bằng nguồn kinh phí của địa phương và huy động xã hội hóa đảm bảo cho các hoạt động diễn ra tại địa phương.Chi chú: Ủy ban nhân dân Thị xã Chí Linh, huyện Bình Giang, huyện Nam Sách và các tiểu ban xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ xong trước ngày 25/10/2013.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiểu ban Văn nghệ, triển lãm ảnh và tổ chức khai mạc, bế mạc

- Giúp Ban Tổ chức chuẩn bị và tổ chức chương trình Khai mạc, Bế mạc; tổ chức các hoạt động văn nghệ, triển lãm ảnh.

- Điều hành nội dung khai mạc, bế mạc.

- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở thi công trưng bày ảnh kết quả xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn Thị xã Chí Linh, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động tại địa phương.

- Bố trí hướng dẫn viên đưa các đoàn đi biểu diễn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.

2. Tiểu ban Thể thao quần chúng

- Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức các nội dung về thể thao của liên hoan.

- Lựa chọn, hướng dẫn, triệu tập các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia liên hoan.

- Tổ chức các nội dung thi đấu thể thao theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.

3. Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân khánh tiết, hậu cần, an ninh trật tự

- Tổ chức các hoạt động báo chí, tuyên truyền trước, trong và sau liên hoan.

- Triển khai công tác tuyên truyền trực quan bằng băng-zôn, cờ, khẩu hiệu trên các trục đường chính của tỉnh, Nhà Thi đấu thể thao và Trung tâm Đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra liên hoan.

- Gửi giấy mời đại biểu theo thành phần Ban Tổ chức phê duyệt.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp đón và chiêu đãi lãnh đạo các đoàn.

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức, dự trù kinh phí của tỉnh. Xây dựng chương trình đón tiếp, hướng dẫn, đăng ký các điểm ăn, nghỉ, tham quan và thực hiện toàn bộ công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần.

- Bố trí cán bộ y tế, thiết bị, phương tiện chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, diễn viên, vận động viên.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra liên hoan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.4. Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tuyên truyền trước, trong và sau liên hoan.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thu ghi, phát sóng các nội dung của liên hoan.

5. Hội Nông dân tỉnh

- Cấp phát thẻ cho các hội viên tham gia liên hoan.

- Huy động 1.000 hội viên tham dự và cổ vũ các nội dung tại Thành phố Hải Dương; chỉ đạo việc huy động hội viên tham dự và cổ vũ đêm biểu diễn văn nghệ 05/11/2013 tại thị xã Chí Linh, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách.

6. Ủy ban nhân dân Thị xã Chí Linh, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động tại địa phương.

- Triển khai công tác tuyên truyền trực quan bằng băng-zôn, cờ, khẩu hiệu trên các trục đường chính của huyện, thị xã.

- Chuẩn bị địa điểm, trang trí, âm thanh, ánh sáng sân khấu, huy động khán giả tại điểm diễn văn nghệ đêm 05/11/2013.

- Tổ chức đón tiếp và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các đoàn về biểu diễn./.


Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh (Ô.Thái, Ô.Quế);

- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;

- UBND: TP Hải Dương, TX Chí Linh,

huyện Bình Giang, huyện Nam Sách;

- Các thành viên Ban Tổ chức;

- Các trưởng tiểu ban;

- Lưu: VT, VX(01). Thoan(25).


TRƯỞNG BAN

Đã ký


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Văn Quế
tải về 66.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương