Ubnd tỉnh bình dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 34.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích34.79 Kb.
#4591

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ

Hội thi An toàn giao thông tỉnh Bình Dương năm học 2015 - 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 1733/KH-SGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích, yêu cầu1. Mục đích

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương;- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh trong các đơn vị, trường học khi tham gia giao thông;

- Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, bổ ích, nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi cho học sinh;

2. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, đúng quy mô cấp tỉnh;

- Các đơn vị tuyển chọn và cử học sinh dự thi đúng đối tượng quy định, được trang bị kiến thức tốt, đảm bảo các yêu cầu của Hội thi;

- Chấp hành nghiêm Thể lệ và các quy định của Ban Tổ chức (BTC);

- Công tác tổ chức Hội thi phải đảm bảo an toàn, chu đáo, đạt hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cao; đảm bảo khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả.II. Thời gian, địa điểm

1. Vòng loại: Ngày 27/10 và 28/10/2015; Chấm Thi tiểu phẩm tuyên truyền; Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT.

2. Vòng chung kết: Ngày 03/11 và 04/11/2015; Thi Kiến thức và Thi tiểu phẩm tuyên truyền; Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương; Khai mạc: 08 giờ 00, ngày 03/11/2015.

+ Buổi sáng ngày 03/11/2015: Khai mạc Hội thi và Thi tiểu phẩm tuyên truyền (vòng chung kết);+ Buổi chiều ngày 03/11/2015: Thi kiến thức (vòng 1 và vòng 2).

+ Buổi sáng ngày 04/11/2015: Thi kiến thức (vòng 3 và vòng 4).

III. Đối tượng, số lượng

1. Đối tượng

- Là học sinh đang học trong các trường phổ thông, trung tâm GDTX, trường TCCN thuộc tỉnh năm học 2015 – 2016; Có hạnh kiểm Khá, Tốt; Không đang trong thời gian bị kỷ luật của nhà trường đang theo học.- Các trường THPT, TT.GDTX: Chọn học sinh lớp 10, 11, năm học 2015 – 2016.

- Các trường TCCN: Chọn học sinh năm 2, năm học 2015 – 2016.

- Các Phòng GDĐT: Chọn học sinh lớp 8, 9, năm học 2015 – 2016.

2. Số lượng

Mỗi đơn vị là 01 đội tham dự, mỗi đội gồm có 17 thành viên, bao gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 Phó Trưởng đoàn, 05 học sinh tham dự phần Thi kiến thức, 05 học sinh tham dự phần Thi tiểu phẩm tuyên truyền, 05 học sinh là cổ động viên (Yêu cầu: Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ để diễn giao lưu, chuẩn bị sẵn nhạc nền).

IV. Thủ tục đăng ký

Các đơn vị nộp danh sách giáo viên, học sinh tham dự Hội thi (theo mẫu) về Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Sở GDĐT và qua địa chỉ email: cthssv@sgdbinhduong.edu.vn. Hạn chót: ngày 20/10/2015 (thứ Ba).

STT

Họ và tên

Lớp

Nội dung tham gia

(thi kiến thức, thi tiểu phẩm, cổ động viên)

Nhiệm vụ trong đoàn

(Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, thành viên)

1

2

V. Nội dung và thể lệ Hội thi

1. Nội dung

1.1. Hội thi được tổ chức với 02 nội dung độc lập là: Thi kiến thức và Thi tiểu phẩm tuyên truyền.

1.2. Các đội dự thi được chia làm 3 khối, cụ thể:

+ Khối THPT: 34 đội.

+ Khối TCCN – GDTX: 16 đội.

+ Khối Phòng GDĐT: 9 đội.

2. Thể lệ Hội thi

2.1. Thi tiểu phẩm tuyên truyền (2 vòng)

2.1.1. Vòng loại:

- Tất cả các đội dự thi đều phải tham dự vòng loại phần thi tiểu phẩm tuyên truyền (riêng các Phòng GDĐT không thi vòng này mà dự thi trực tiếp vòng chung kết).

- Mỗi đội tham gia 01 tiểu phẩm dưới dạng video clip, tiểu phẩm có thể ở dạng hài, châm biếm, kịch câm, nhạc kịch; tiểu phẩm có thể thu sẵn phần nhạc nền và tiếng của học sinh. Lưu ý: Các đơn vị phải đặt tên cho tiểu phẩm tuyên truyền của đơn vị mình.

- Ở vòng này, các đơn vị sẽ tự thực hiện ghi hình tiểu phẩm và nộp lại cho BTC dưới dạng đĩa DVD, hạn chót: ngày 26/10/2015 (thứ Hai).

- Ban Giám khảo chọn tối đa 1/3 số lượng tiểu phẩm xuất sắc nhất ở mỗi khối (khối THPT và khối TCCN – GDTX) để thi tiếp vòng chung kết. Những tiểu phẩm được chọn vào vòng chung kết sẽ được Ban Giám khảo góp ý chỉnh sửa hoàn chỉnh tiểu phẩm.

2.1.2. Vòng chung kết:

- Gồm 09 Phòng GDĐT, các đội khối THPT và khối TCCN – GDTX có tiểu phẩm được chọn tham gia vòng chung kết.

- Hình thức thi giống như vòng loại nhưng biểu diễn tiểu phẩm trên sân khấu.

2.1.3. Cách tính điểm: Tổng số điểm cho phần thi tiểu phẩm tuyên truyền là 20 điểm, trong đó

- Diễn xuất (7 điểm).

- Nội dung (6 điểm): Tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ, phong phú, thể hiện được nhiều lỗi vi phạm và có hướng xử lý thích hợp.

- Hóa trang, đạo cụ, âm nhạc,…(3 điểm).

- Thời gian (2 điểm): Mỗi tiểu phẩm tối đa 09 phút (quá 09 phút trừ 2 điểm). Thời gian của tiểu phẩm được tính ngay sau khi kết thúc phần tự giới thiệu.

- Số lượng diễn viên (2 điểm): Từ 03 - 05 diễn viên (không đúng quy định về số lượng diễn viên trừ 2 điểm). Người giới thiệu không tính là diễn viên.

2.2. Thi kiến thức (4 vòng)

2.2.1. Thành phần, số lượng:

- Khối THPT và Khối TCCN – GDTX: Tất cả các đội có gửi DVD tham gia vòng loại phần Thi tiểu phẩm đều được tham dự phần Thi kiến thức.

- Khối Phòng GDĐT: Tất cả 9 đội đại diện cho 9 Phòng GDĐT đều tham dự phần Thi kiến thức.

2.2.2. Hình thức thi:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm kiến thức.

+ Mỗi đội có 05 thành viên tham gia, cả 03 khối thi chung đề.

+ 05 thành viên của mỗi đội cùng tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về an toàn giao thông dưới hình thức “Rung chuông vàng”, trả lời tối đa 30 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm.

+ Tài liệu tham khảo: Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (Chương I, II, IV, V); 150 câu hỏi thi Giấy phép lái xe mô tô 2 bánh; Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Điều 6-8-9-10-11-17-18-21-30-32-34-75); các loại biển báo giao thông.

+ Số đội được chọn vào vòng 2: BTC chọn 6 đội khối Phòng GDĐT, 20 đội khối THPT và 7 đội khối TCCN – GDTX có tổng điểm cao nhất (tổng điểm thi của 05 thành viên mỗi đội) vào vòng 2. Nếu các đội bằng điểm nhau thì chọn đội nào có thành viên trả lời được nhiều câu hỏi nhất, nếu vẫn bằng nhau tổ chức bốc thăm chọn đội vào vòng 2.

- Vòng 2: Thi xếp hình biển báo giao thông.

+ Mỗi đội chọn 03 thành viên tham gia, thi riêng mỗi khối, mỗi lượt thi từ 2 – 3 đội. Các đội tiến hành bốc thăm chọn biển báo.

+ Mỗi đội thi xếp hình một biển báo giao thông bị cắt ra thành nhiều mảnh. Sau đó trả lời biển báo đó thuộc nhóm nào, gọi tên biển báo và cho biết ý nghĩa của biển báo. Thời gian xếp hình là 02 phút, thời gian trả lời là 01 phút.

+ Tổng điểm cho phần thi này là 10 điểm: Xếp đúng hình biển báo: 4 điểm; gọi đúng nhóm và tên biển báo: 2 điểm; nêu đúng ý nghĩa biển báo: 3 điểm; hình biển báo xếp đẹp, ngay ngắn, giữa các mảnh ghép ít bị hở: 1 điểm.

+ Hết thời gian, đội nào chưa xếp xong hoặc xếp không đúng hình biển báo giao thông sẽ không được chấm điểm.

+ Số đội được chọn vào vòng 3: BTC chọn 4 đội khối Phòng GDĐT, 10 đội khối THPT và 5 đội khối TCCN – GDTX có tổng số điểm cao nhất vào vòng 3. Nếu các đội bằng điểm nhau thì chọn đội nào có điểm số cao hơn ở vòng 1, phần Thi kiến thức; nếu vẫn bằng điểm nhau tổ chức bốc thăm để chọn đội vào vòng 3.

- Vòng 3: Đoán tên biển báo giao thông và xử lý tình huống vi phạm.

+ Đoán tên biển báo giao thông: Mỗi đội chọn 02 thành viên tham gia, 01 học sinh trong đội bốc thăm chọn biển báo giao thông và dùng hình thể (không dùng lời nói, không nhép miệng) diễn tả cho bạn còn lại đoán và gọi đúng tên biển báo. Mỗi đội có 01 phút để vừa diễn tả vừa gọi tên biển báo. Số điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm.

+ Xử lý tình huống vi phạm: Mỗi đội chọn 01 thành viên tham gia, học sinh bốc thăm chọn tình huống vi phạm, sau đó BTC sẽ cho thí sinh xem 01 hình ảnh vi phạm giao thông, thí sinh có nhiệm vụ xác định số lỗi vi phạm và mức xử phạt. Số điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm.

+ Số đội được chọn vào vòng 4: BTC chọn 3 đội khối Phòng GDĐT, 6 đội khối THPT và 3 đội khối TCCN – GDTX có tổng số điểm cao nhất vào vòng 4. Nếu các đội bằng điểm nhau thì chọn đội nào có điểm số cao hơn ở phần Thi xếp hình biển báo giao thông, nếu vẫn bằng điểm nhau tổ chức bốc thăm để chọn đội vào vòng 4.

- Vòng 4: Hùng biện.

+ Mỗi đội chọn 01 thành viên tham gia; Học sinh bốc thăm chọn tình huống vi phạm.

+ BTC sẽ cho thí sinh xem 01 video clip tình huống vi phạm an toàn giao thông, thí sinh căn cứ nội dung video clip để tiến hành bài hùng biện trong thời gian 03 phút.

+ Bài hùng biện cần nêu được lỗi vi phạm, hướng giải quyết, có hình thức tuyên truyền để không tái diễn tình trạng vi phạm.

+ Số điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm (gồm phong cách trình bày, nội dung hùng biện, tính thuyết phục…).

VI. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng

1.1. Thi tiểu phẩm tuyên truyền: BTC trao Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba cho mỗi khối.

1.2. Thi kiến thức: BTC trao Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Khuyến khích cho mỗi khối.

1.3. Phần thưởng gồm: Giấy khen và tiền thưởng theo quy định hiện hành.

2. Kỷ luật

Mọi thành viên tham dự Hội thi phải tuân theo Thể lệ và quy định của BTC. Những cá nhân, tập thể nào vi phạm tùy theo mức độ nặng, nhẹ BTC sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp.

VII. Quy định tài chính

1. Các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức đi lại, tập luyện tham gia Hội thi cấp tỉnh theo phân cấp.

2. Sở GDĐT chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội thi ATGT và Chương trình “Chạy xe đạp vì an toàn giao thông” theo dự toán hoạt động năm 2015 do Ban An toàn giao thông tỉnh cấp.

VIII. Công tác điều hành

Sở Giáo dục và Đào tạo ủy nhiệm Phòng Công tác học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác điều hành Hội thi./.

tải về 34.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương