Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Đ Ảnh 3x4 ộc lập - Tự do – Hạnh phúctải về 285 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích285 Kb.
#2108
1   2

Đ

Ảnh 3x4


ộc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2017-2018Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

- Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Hùng Vương.


1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa): …………………………………………………...Nam  /Nữ 

2. Sinh ngày ………….tháng…………năm………… Dân tộc:………………………………….….

3. Nơi sinh (huyện, tỉnh): ……………………………………………………………………….…....

4. Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………………….

5. Số điện thoại: …………………… Học sinh lớp 9 trường: ……………………………….…………

A. ƯU TIÊN

+ Con liệt sĩ, thương binh từ 81% trở lên, con của người có GCNHCS như TB 81% trở lên bị suy giảm KNLĐ  (+3đ)

+ Con thương bệnh binh dưới 81%, con của người có GCNHCS như TB dưới 81% bị suy giảm KNLĐ  (+2đ)

+ Con AHLLVT, AHLĐ, con bà mẹ VNAH  (+2đ)

+ Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số  (+1đ)

+ Người dân tộc thiểu số  (+1đ)

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn  (+1đ)
B. KHUYẾN KHÍCH (Quy chế tuyển sinh dành cho đối tượng học sinh đạt giải năm cuối cấp)

+ Đạt giải HSG (cấp tỉnh) môn:…………………… Nhất  (+2.0đ) Nhì  (+1.5đ) Ba  (+1.0đ)

+ Đạt giải văn nghệ, TDTT (cấp tỉnh) Nhất  (+2.0đ) Nhì  (+1.5đ) Ba  (+1.0đ)

+ Có chứng nhận nghề PT do Sở GDĐT tổ chức Giỏi  (+1.5đ) Khá  (+1.0đ) TB  (+0.5đ)

+ Đạt giải cấp Quốc gia, Quốc tế  (+2.0đ)

(Điểm cộng tối đa cho cả 2 mục A và B không quá 5 điểm)

Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên: ……………. và chuyên……………. của trường THPT chuyên Hùng Vương năm học 2017-2018 theo các nguyện vọng sau:

+ Nguyện vọng vào lớp chuyên (ghi môn chuyên) 1……………………………. 2………………………

+ Nguyện vọng 1 vào trường THPT ……………………….…………………………………..……...

+ Nguyện vọng 2 vào trường THPT ………………………….………………………………………..

……………, ngày……..tháng…….năm 2017


Học sinh


(Ký, ghi rõ họ tên)


Quy định dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018;

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, học bạ THCS (bản chính), 2 ảnh 3x4, các giấy chứng nhận khuyến khích, ưu tiên (nếu có), bản photo hộ khẩu (không phải công chứng).

2. Thí sinh dự tuyển trường THPT Chuyên: được xét trúng tuyển theo thứ tự môn chuyên, sau nguyện vọng chuyên thì nguyện vọng 1, 2 của các em sẽ được xét trúng tuyển như nguyện vọng 1, 2 của các thí sinh dự tuyển vào trường THPT không chuyên (cách xét trúng tuyển theo nguyện vọng 1, 2 của các thí sinh dự thi trường chuyên được thực hiện ưu tiên xem như các em trực tiếp thi tuyển vào trường THPT nguyện vọng 1).

3. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhưng không ghi nguyện vọng thì không được xét trúng tuyển.

4. Không giải quyết chuyển trường hoặc rút hồ sơ sau khi được trúng tuyển.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần cam đoan của Phụ huynh học sinh

Tôi tên: ……………………………………………………….…

Là Phụ huynh của học sinh: …………………………………….

Sau khi xem kỹ nội dung của đơn đăng ký và những quy định dự

tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2017-2018, tôi cam kết

sẽ thực hiện đúng quy định tuyển sinh.Người kiểm tra và nhận hồ sơ dự tuyển

(Phụ huynh học sinh ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ

Ảnh 3x4


ộc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2017-2018Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

- Hội đồng tuyển sinh trường THPT …………………….


1. Họ và tên học sinh (chữ in): …………………………………………………………...Nam  /Nữ 

2. Sinh ngày ………….tháng…………năm………… Dân tộc:………………….……………………..

3. Nơi sinh (huyện, tỉnh): ………………………………………………………………………………..

4. Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………...…………

5. Số điện thoại: …………………… Học sinh lớp 9 trường: ………………………………………..….
A. ƯU TIÊN

+ Con liệt sĩ, thương binh từ 81% trở lên, con của người có GCNHCS như TB 81% trở lên bị suy giảm KNLĐ  (+3đ)

+ Con thương bệnh binh dưới 81%, con của người có GCNHCS như TB dưới 81% bị suy giảm KNLĐ  (+2đ)

+ Con AHLLVT, AHLĐ, con bà mẹ VNAH  (+2đ)

+ Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số  (+1đ)

+ Người dân tộc thiểu số  (+1đ)

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn  (+1đ)

B. KHUYẾN KHÍCH (Quy chế tuyển sinh dành cho đối tượng học sinh đạt giải năm cuối cấp)

+ Đạt giải HSG (cấp tỉnh) môn:………………... Nhất  (+2.0đ) Nhì  (+1.5đ) Ba  (+1.0đ)

+ Đạt giải văn nghệ, TDTT (cấp tỉnh) Nhất  (+2.0đ) Nhì  (+1.5đ) Ba  (+1.0đ)

+ Có chứng nhận Nghề PT do Sở GDĐT tổ chức Giỏi  (+1.5đ) Khá  (+1.0đ) TB  (+0.5đ)

+ Đạt giải cấp Quốc gia, Quốc tế  (+2,0đ)

(Điểm cộng tối đa cho cả 2 mục A và B không quá 5 điểm)


Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 theo các nguyện vọng sau:

+ Nguyện vọng 1 vào trường THPT ……………………….……………………………………………

+ Nguyện vọng 2 vào trường THPT ………………………….…………………………………………

……………, ngày……..tháng…….năm 2017


Học sinh


(Ký, ghi rõ họ tên)

Quy định dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018;

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, học bạ THCS (bản chính), 2 ảnh 3x4, các giấy chứng nhận khuyến khích, ưu tiên (nếu có), bản photo hộ khẩu (không phải công chứng).

2. Thí sinh được xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng ký, nguyện vọng 1 được xét trước tiên, nguyện vọng 2 chỉ được xét khi thí sinh không đạt nguyện vọng 1 nhưng yêu cầu phải đạt điểm chuẩn, điểm sàn và trường THPT đăng ký nguyện vọng 2 còn chỉ tiêu.

3. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhưng không ghi nguyện vọng thì không được xét trúng tuyển.

4. Không giải quyết chuyển trường hoặc rút hồ sơ sau khi được trúng tuyển.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phần cam đoan của Phụ huynh học sinh

Tôi tên: …………………………………………………………...

Là Phụ huynh của học sinh: ……………………………………...

Sau khi xem kỹ nội dung của đơn đăng ký và những quy định dự

tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, tôi cam kết sẽ thực

hiện đúng quy định tuyển sinh.Người kiểm tra và nhận hồ sơ dự tuyển

(Phụ huynh học sinh ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

tải về 285 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương