Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 285 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích285 Kb.
#2108
  1   2

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 214/SGDĐT-KTQLCLGD Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2017

V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS

và lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

- Trường Trung học phổ thông;

- Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã;

- Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển giáo dục của tỉnh;

Căn cứ Công văn số 464/UBND-VX ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2017-2018,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở và lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2017-2018 như sau:I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở

- Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở bằng hình thức xét tuyển theo địa bàn phường xã, thị trấn và thực hiện sĩ số học sinh với chỉ tiêu 45 hs/01lớp được quy định tại Điều lệ trường trung học, xét tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 trường công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc quy định về địa bàn để đảm bảo kế hoạch phổ cập trung học cơ sở của địa phương, Hiệu trưởng các trường hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu tuyển sinh không đúng quy định.

- Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường: Học sinh có nguyện vọng vào học lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường phải tham dự kỳ khảo sát năng lực (Chỉ tiêu mỗi lớp 30 học sinh) do các Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Năm học 2017-2018, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục và thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo hình thức thi tuyển.2.1. Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung cho tất cả học sinh thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức và các trường trung học phổ thông công lập trong tỉnh. Cụ thể như sau:

- Thí sinh thi chung đề thi đối với các môn: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương sẽ phải thi thêm các môn chuyên và được phép đăng ký dự tuyển tối đa 02 môn chuyên.

- Trường Trung học phổ thông chất lượng cao Trịnh Hoài Đức được mở rộng tuyển sinh trên địa bàn thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một.2.2. Xét tuyển thẳng vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương những học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2017 (Không áp dụng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học và học sinh giỏi môn Giáo dục công dân) và phải đạt các yêu cầu sau:

- Đạt loại giỏi 04 năm học cấp trung học cơ sở (kết quả cả năm);

- Điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn xét tuyển chuyên phải đạt từ 9.0 trở lên;

- Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Ngữ văn đạt từ 7.5 trở lên, Toán đạt từ 9.0 trở lên và tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào các môn chuyên khoa học tự nhiên (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học);

- Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Ngữ văn đạt từ 8.0 trở lên, Toán đạt từ 7.5 trở lên và tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào các môn chuyên khoa học xã hội (Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý).

2.3. Xét tuyển thẳng vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức những học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2017 (Không áp dụng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học và học sinh giỏi môn Giáo dục công dân) hoặc học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cả 2 năm lớp 7 và lớp 8 trong kỳ thi Olympic học sinh giỏi Ngữ Văn – giải thưởng Sao Khuê hoặc Olympic học sinh giỏi Toán – giải thưởng Lương Thế Vinh và phải đạt thêm các điều kiện sau:


 • Đạt loại giỏi 4 năm học cấp trung học sơ sở (kết quả cả năm).

 • Tốt nghiệp trung học sơ sở loại giỏi.

 • Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn: Ngữ Văn đạt từ 7,5 trở lên. Toán đạt từ 9,0 trở lên và tiếng Anh đạt từ 8,0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào các lớp Khối A, Khối B.

- Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn: Ngữ Văn đạt từ 8,0 trở lên. Toán đạt từ 7,5 trở lên và tiếng Anh đạt từ 8,0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào Khối D.

2.4. Tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông công lập (trừ trường chuyên, trường chất lượng cao) các đối tượng học sinh sau:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc có số dân dưới 10.000 người) gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam tại Công văn số 1208/UBDT-DTTS ngày 30/10/2015 của Ủy ban dân tộc;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

- Học sinh đủ điều kiện quy định tại các mục 2.2 hoặc 2.3 được xét vào các trường THPT không chuyên trong địa bàn cư trú nếu có nguyện vọng.II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Dự tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở

Quy định tại Chương II, Điều 3, Điều 4 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.1.1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ được quy định tại Điều 37, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở (theo mẫu);

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hội đồng tuyển sinh của các trường có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự chính xác và tính hợp lệ của học bạ, khai sinh, hộ khẩu trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh.

2. Dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông

Quy định tại Chương III, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.2.1. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 trung học phổ thông là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ được quy định tại Điều 37, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào lớp đầu cấp có độ tuổi thấp hoặc cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Tất cả những trường hợp học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.2.2. Hồ sơ dự tuyển:

a) Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (theo mẫu);

Đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển và không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do các cơ sở giáo dục cấp;

d) Bản chính học bạ trung học cơ sở;

đ) Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

e) 02 ảnh cỡ 3x4;

g) Để tránh trường hợp không khớp thông tin giữa học bạ, bằng tốt nghiệp, khai sinh, hộ khẩu (xác định địa bàn dự tuyển), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thí sinh bổ sung vào hồ sơ dự tuyển lớp 10 trung học phổ thông bản photo của hộ khẩu gia đình (bản photo không phải công chứng).

Giấy khai sinh mà học sinh nộp vào hồ sơ dự tuyển lớp 6, lớp 10 phải là giấy khai sinh hợp lệ (được sử dụng từ cấp tiểu học khớp với hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân).

Hội đồng tuyển sinh tuyệt đối không nhận học bạ bản sao hoặc bản photo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự chính xác, hợp lệ của học bạ, bằng tốt nghiệp, khai sinh, hộ khẩu trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh và chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Hiệu trưởng các trường, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về sự chính xác các thông tin của thí sinh khi thu nhận hồ sơ tuyển sinh.

III. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

1. Đối với trường Trung học cơ sở

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh cho mỗi trường Trung học cơ sở và trường Trung học phổ thông có cấp trung học cơ sở theo quy định tại Chương III Điều 8, Chương IV Điều 11 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Đối với trường Trung học phổ thông

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của từng trường trung học phổ thông theo đúng quy định tại Chương III Điều 8 và Chương IV Điều 11 của Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng các trường gửi tờ trình đề nghị nhân sự của hội đồng tuyển sinh (thành phần nhân sự như quy định tại Chương 3 Điều 8 Quy chế tuyển sinh) của trường về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục trước ngày 05/5/2017, đồng thời gửi vào địa chỉ email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

Các trường THPT nhận quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh ngày 10/5/2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS

Đối với tuyển sinh vào lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo phân chia theo địa bàn phường, xã, thị trấn căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, học sinh cư trú ở phường, xã, thị trấn nào thì ưu tiên được xét hết vào học trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có lớp 6 tại phường, xã đó. Nếu phường, xã, thị trấn nơi học sinh cư trú không có trường trung học cơ sở hoặc trường trung học phổ thông có lớp 6 thì phòng Giáo dục và Đào tạo cần phải có kế hoạch phân bố chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp cho những phường, xã, thị trấn nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo phân bố chỉ tiêu thật cụ thể cho các trường tuyển hết số học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 để hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

Hồ sơ dự tuyển và việc tổ chức xét tuyển thực hiện như hướng dẫn tại phần II và III của công văn này. Các phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thống kê số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học theo từng địa bàn, lên kế hoạch tuyển sinh, thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh về các quy định tuyển sinh đầu cấp, thời gian nộp hồ sơ dự tuyển tránh trường hợp học sinh nộp hồ sơ dự tuyển trễ hạn.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch và phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy định. Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch và phương án tuyển sinh, các phòng Giáo dục và Đào tạo gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 01 bản để theo dõi.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố có trường trung học cơ sở tạo nguồn, trường có lớp tiếng Anh tăng cường thì phòng Giáo dục và Đào tạo phải lập kế hoạch tuyển sinh, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi được sự thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và thông báo kế hoạch, phương thức tuyển sinh trong địa bàn.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Căn cứ Chương III Điều 5 Mục b của Quy chế tuyển sinh kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Môn thi, thời gian làm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm xét tuyển quy định như sau:

2.1. Môn thi và thời gian làm bài thi

Thi viết 03 môn:

- Môn Toán: Thời gian làm bài 120 phút;

- Môn Ngữ văn: Thời gian làm bài 120 phút;

- Môn Tiếng Anh: Thời gian làm bài 60 phút.

2.2. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25; môn tiếng Anh điểm lẻ đến 0,1;

- Hệ số điểm bài thi: Các môn Toán và Ngữ văn điểm hệ số 2; môn tiếng Anh điểm hệ số 1.

2.3. Điểm cộng ưu tiên, khuyến khích (Điểm cộng không quá 5,0 điểm)

2.3.1. Chế độ ưu tiên

a) Cộng 3 điểm

Áp dụng cho một trong các đối tượng học sinh sau:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

b) Cộng 2 điểm

Áp dụng cho một trong các đối tượng học sinh sau:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp Giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

c) Cộng 1 điểm

Áp dụng cho một trong các đối tượng học sinh sau:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.2.3.2. Chế độ khuyến khích (chỉ dành cho đối tượng đạt giải năm cuối cấp)

a) Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá:

- Giải nhất cấp tỉnh: Cộng 2,0 điểm;

- Giải nhì cấp tỉnh: Cộng 1,5 điểm;

- Giải ba cấp tỉnh: Cộng 1,0 điểm;

b) Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội từ cấp tỉnh trở lên do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành tổ chức ở cấp trung học cơ sở như: Các kỳ thi văn nghệ, thể dục, thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn.

Nếu đạt giải cá nhân:

- Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: Cộng 2,0 điểm;

- Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: Cộng 1,5 điểm;

- Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: Cộng 1,0 điểm;

Nếu đạt giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...): Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia, số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này

c) Học sinh được cấp chứng nhận Nghề phổ thông trong Kỳ thi tốt nghiệp Nghề do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm;

- Loại khá: Cộng 1,0 điểm;

- Loại trung bình: Cộng 0,5 điểm.

d) Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như điểm b) đã nêu ở trên.

e) Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

2.4. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

2.5. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở chương trình lớp 9.

2.6. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018:
TT

THPT

Số lớp

Học sinh

TT

THPT

Số lớp

Học sinh

1

Chuyên Hùng Vương

8

280

15

Thường Tân

4

120

2

Võ Minh Đức

12

500

16

Lê Lợi

4

155

3

An Mỹ

8

340

17

Tân Bình

6

180

4

Bình Phú

12

440

18

Phước Hoà

6

190

5

Nguyễn Đình Chiểu

8

320

19

Phước Vĩnh

14

510

6

Trịnh Hoài Đức

10

330

20

Nguyễn Huệ

5

175

7

Nguyễn Trãi

14

560

21

Tây Sơn

5

120

8

Trần Văn Ơn

13

410

22

Bến Cát

14

560

9

Dĩ An

12

540

23

Tây Nam

11

395

10

Nguyễn AnNinh

10

380

24

Bàu Bàng

9

360

11

Bình An

12

450

25

Thanh Tuyền

5

160

12

Tân Phước Khánh

12

420

26

Dầu Tiếng

10

320

13

Thái Hoà

7

245

27

Phan Bội Châu

6

198

14

Huỳnh Văn Nghệ

12

440

28

Long Hòa

5

150

2.7. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 13/5/2017 đến 17/5/2017 tại trường trung học phổ thông dự tuyển nguyện vọng 1.

2.8. Quy định về nộp hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển

2.8.1. Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện như yêu cầu tại phần II mục 2.2.

2.8.2. Thí sinh được chọn một trong các trường trung học phổ thông trong huyện, thị xã, thành phố đang cư trú hoặc trường trung học phổ thông thuộc địa bàn giáp ranh nơi cư trú để nộp đơn dự tuyển vào lớp 10.

2.8.3. Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông không chuyên được chọn 02 nguyện vọng xét trúng tuyển:

- Nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông thí sinh đã đăng ký dự tuyển (trường trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú theo hướng dẫn tại mục 2.8.2 ở trên).

- Nguyện vọng 2 là một trường trung học phổ thông trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú khác với trường THPT đã chọn ở nguyện vọng 1.

Thí sinh được xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng ký, nguyện vọng 1 được xét trước, nguyện vọng 2 chỉ được xét khi thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng phải đạt điểm chuẩn, điểm sàn và trường mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 còn chỉ tiêu.

Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 căn cứ vào điểm sàn, điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường trung học phổ thông công lập.

3. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương

Tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Hùng Vương với các phương thức sau:3.1. Thi tuyển

Căn cứ quy định tại Điều 23, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Đăng ký dự tuyển: Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển 02 môn chuyên.

Hồ sơ dự tuyển: Quy định tại Phần II, Mục 2.2.

Điều kiện dự tuyển:

- Học sinh có hộ khẩu thường trú trong hoặc ngoài tỉnh.

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên.

- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.Môn thi và đề thi:

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc một trong các môn Ngoại ngữ thì thí sinh phải làm 02 bài thi: 01 bài thi không chuyên (chung đề thi tuyển sinh của các trường THPT trong tỉnh) và 01 bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

- Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận, riêng môn Ngoại ngữ được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá được 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Thang điểm và hệ số điểm bài thi:

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;

- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Thời gian làm bài thi:

- Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Ngoại ngữ được vận dụng phù hợp với hình thức thi, tối thiểu là 60 phút;

- Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Ngoại ngữ tối thiểu là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số) không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích ;Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Cách xét tuyển:

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018: Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương 08 lớp 10 chuyên (280 học sinh) với chỉ tiêu như sau: 70 học sinh chuyên Toán-Tin học, 35 học sinh chuyên Vật lý, 35 học sinh chuyên Hóa học, 35 học sinh chuyên Sinh học, 35 học sinh chuyên Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, 70 học sinh chuyên tiếng Anh căn cứ vào kết quả thi tuyển.

Đăng ký dự thi: Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương thông báo tuyển sinh, phát hành đơn đăng ký dự tuyển, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển. Quy định thời hạn nộp đơn của thí sinh từ ngày 13/5/2017 đến 17/5/2017 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương.

Thí sinh dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương được xét 3 nguyện vọng trúng tuyển:

- Nguyện vọng chuyên: Là môn chuyên mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và chỉ xét môn chuyên 2 khi môn chuyên 1 không đạt;

- Nguyện vọng 1: Là trường trung học phổ thông trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú;

- Nguyện vọng 2: Là một trường trung học phổ thông trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú khác với trường THPT mà thí sinh đã đăng ký ở nguyện vọng 1.

Lưu ý: Đối tượng học sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh nếu không trúng tuyển vào nguyện vọng chuyên thì không được xét trúng tuyển vào các trường THPT không chuyên như các đối tượng học sinh có hộ khẩu trong tỉnh.

3.2. Xét tuyển thẳng

3.2.1. Đối tượng và điều kiện dự xét tuyển thẳng: Như quy định tại phần I mục 2.2 của Công văn này.

3.2.2. Hồ sơ dự xét tuyển thẳng

- Đơn xin dự xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời do Hiệu trưởng trường trung học cơ sở cấp;

- Bản chính học bạ trung học sơ sở;

- Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Bình Dương do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;

- Hai ảnh cỡ 3x4.

3.2.3. Thời gian phát hành đơn và nhận hồ sơ:

Ngày 10/5/2017: Phụ huynh học sinh liên hệ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương để nhận đơn xét tuyển thẳng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 16/5/2017.

3.2.4. Địa điểm phát hành đơn và nhận hồ sơ: Bộ phận 01 cửa, Ô số 16, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Lưu ý:

- Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết trường hợp thí sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương sau ngày 16/5/2017.

- Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết rút hồ sơ và xin chuyển trường ra khỏi tỉnh đối với những học sinh đã được xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường Trường THPT chuyên Hùng Vương.

4. Tuyển vào lớp 10 THPT chất lượng cao Trịnh Hoài Đức

4.1. Thi tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao năm học 2017-2018 là 330 học sinh, dự thi tuyển chung đề thi với các trường trung học phổ thông không chuyên và chỉ được xét tuyển khi không có điểm bài thi nào dưới 4.

Thí sinh dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và các trường không chuyên trong địa bàn quy định nếu có nguyện vọng trong đơn xin dự tuyển vào trường chất lượng cao Trịnh Hoài Đức thì Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết quả điểm thi và điểm chuẩn để xét tuyển theo nguyện vọng.

4.2. Xét tuyển thẳng

4.2.1. Đối tượng và điều kiện dự xét tuyển thẳng: Như quy định tại phần I mục 2.3 của Công văn này.

4.2.2. Hồ sơ dự xét tuyển thẳng

- Đơn xin dự xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Trịnh Hoài Đức;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời do Hiệu trưởng trường trung học cơ sở cấp;

- Bản chính học bạ trung học sơ sở;

- Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Bình Dương do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;

- Hai ảnh cỡ 3x4.

4.2.3. Thời gian phát hành đơn và nhận hồ sơ:

Ngày 10/5/2017: Phụ huynh học sinh liên hệ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương để nhận đơn xét tuyển thẳng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 16/5/2017.

4.2.4. Địa điểm phát hành đơn và nhận hồ sơ: Bộ phận 01 cửa, Ô số 16, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Lưu ý:

- Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết trường hợp thí sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển thẳng vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức sau ngày 16/5/2017.

- Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết rút hồ sơ và xin chuyển trường ra khỏi tỉnh đối với những học sinh đã được xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường Trường THPT Trịnh Hoài Đức.

5. Xét tuyển thẳng vào trường THPT không chuyên

5.1. Đối tượng học sinh được xét tuyển thẳng: Như quy định tại phần I mục 2.4 của Công văn này.

5.2. Hồ sơ xét tuyển thẳng vào trường THPT không chuyên (trừ Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT Trịnh Hoài Đức)

- Đơn xin dự xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT không chuyên;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời do Hiệu trưởng trường trung học cơ sở cấp;

- Bản chính học bạ;

- Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Bình Dương do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu có);

- Các loại hồ sơ liên quan đến các đối tượng: Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh là người dân tộc rất ít người; Học sinh khuyết tật; Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

- Hai ảnh cỡ 3x4.5.3. Thời gian phát hành đơn và nhận hồ sơ:

Ngày 10/5/2017: Phụ huynh học sinh liên hệ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương để nhận đơn xét tuyển thẳng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 16/5/2017.

5.4. Địa điểm phát hành đơn và nhận hồ sơ: Bộ phận 01 cửa, Ô số 16, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Lưu ý:

- Đối tượng học sinh thỏa điều kiện ở Mục 5.1 của Công văn này chỉ được xét tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông thuộc địa bàn mà học sinh đó đang có hộ khẩu thường trú.

- Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết trường hợp thí sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển thẳng vào các trường THPT không chuyên sau ngày 16/5/2017.

- Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết rút hồ sơ và xin chuyển trường đối với những học sinh đã được xét tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT không chuyên.6. Những điểm thí sinh cần lưu ý

- Đối với thí sinh dự tuyển Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, sau nguyện vọng chuyên thì nguyện vọng 1, 2 của các thí sinh sẽ được xét trúng tuyển như nguyện vọng 1, 2 của các thí sinh dự tuyển vào trường Trung học phổ thông không chuyên.

- Thí sinh cần phải cân nhắc trong việc lựa chọn trường đăng ký dự thi (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) để cơ hội trúng tuyển cao hơn.

- Điểm chuẩn để xét nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1, những thí sinh không ghi nguyện vọng 2 vào đơn xin dự tuyển thì không được xét nguyện vọng 2.

- Thí sinh không được thay đổi trường dự tuyển và nguyện vọng xét tuyển sau khi đơn vị đăng ký dự thi chuyển dữ liệu thí sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ giải quyết cho những thí sinh có yêu cầu được rút hồ sơ tuyển sinh (kể cả trường chuyên và không chuyên) để chuyển sang các trường ngoài công lập nhưng phải trước thời điểm Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không giải quyết rút hồ sơ cho bất kỳ thí sinh nào trừ những trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Những học sinh ngoài tỉnh nếu có dự định chuyển về Bình Dương học tập (Trừ Trường THPT chuyên Hùng Vương) thì phải có hộ khẩu ở tỉnh Bình Dương hoặc có thời gian tạm trú tối thiểu 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi (có xác nhận của cơ quan công an địa phương), đồng thời phải đăng ký tham dự và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo quy định mới được bố trí vào học ở các trường trung học phổ thông công lập.

- Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả trúng tuyển vào các trường công lập, những thí sinh không trúng tuyển (kể cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2) trong kỳ thi tuyển sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi trả lại hồ sơ.

V. QUY ĐỊNH LỊCH LÀM VIỆC

1. Đối với các lớp đầu cấp thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố quản lý

- Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/4/2017: Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố báo cáo kế hoạch tuyển sinh về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất kế hoạch và phương thức tuyển sinh, các phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 19/4/2017.

- Tháng 5/2017: Các phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6, thông báo chỉ tiêu và lịch tuyển sinh vào lớp 6 đến phụ huynh và học sinh khối lớp 5.

- Tháng 6/2017: Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông có lớp 6, các trường trung học cơ sở thực hiện kế hoạch tuyển sinh, thống nhất chỉ tiêu cho từng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có lớp 6. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định thành lập các hội đồng tuyển sinh.

- Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 08/7/2017: Các trường căn cứ chỉ tiêu đã thông báo, nhận đơn dự tuyển.

- Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017: Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có lớp 6 duyệt hồ sơ và lập danh sách xét trúng tuyển nộp về các phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017: Các phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tuyển sinh, tổng hợp và báo kết quả kèm danh sách trúng tuyển (đóng thành tập) đã được phê chuẩn của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 24/7/2017.

2. Đối với lớp 6 tạo nguồn

Các phòng Giáo dục và Đào tạo có lớp 6 tạo nguồn chịu trách nhiệm tổ chức coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thi.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách thí sinh dự thi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/5/2017 để Sở xếp số báo danh và photo đề thi.

Ngày 10/3/2017 các phòng Giáo dục và Đào tạo có lớp 6 tạo nguồn gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo và qua địa chỉ email: maitx@sgdbinhduong.edu.vn danh sách giáo viên các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh được cử làm nhiệm vụ chấm thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn (12 giáo viên: 6 GV tiểu học, 6 GV THCS)/mỗi môn/phòng Giáo dục và Đào tạo có tổ chức thi), khi chọn giáo viên chấm thi cần chú ý căn cứ quy định tại Điều 9 của Quy chế thi hiện hành. Ngoài ra, lưu ý không cử những giáo viên đang trong thời gian tập sự hoặc đang mang thai.2.1. Môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh

2.2. Ngày thi: 02 và 03/6/2017

2.3. Lịch làm việc của kỳ thi:

Ngày

Giờ

Nội dung

Thời gian

01/6/2017

8h00

Họp đại diện lãnh đạo phòng GDĐT có lớp tạo nguồn, Tiếng Anh tăng cường tại Sở GDĐT giao nhận đề thi
01/6/2017

13h00

14h00


Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại HĐ họp toàn thể hội đồng coi thi
02/6/2017

7h00
8h00

14h00


Khai mạc hội đồng thi; Sinh hoạt quy chế thi

Tổ chức thi môn Ngữ văn

Tổ chức thi môn tiếng Anh

90 phút


60 phút

03/6/2017

8h00
14h00

Tổ chức thi môn Toán


Các Hội đồng thi giao bài thi và hồ sơ thi về Hội đồng chấm thi của tỉnh.

90 phút
Từ 03/6 đến 14/6/2017
Hội đồng chấm thi lớp 6 tạo nguồn làm việc.
16/6/2017
Trả kết quả thi tuyển vào các lớp 6 tạo nguồn, các PGDĐT xét trúng tuyển và thông báo kết quả.

3. Đối với lớp 6 tiếng Anh tăng cường

Các phòng Giáo dục và Đào tạo có lớp 6 tiếng Anh tăng cường chịu trách nhiệm tổ chức coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thi

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách thí sinh dự thi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/5/2017 để Sở xếp số báo danh và photo đề thi.

Ngày 10/3/2017 các phòng Giáo dục và Đào tạo có lớp 6 tiếng Anh tăng cường gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo và qua địa chỉ email: maitx@sgdbinhduong.edu.vn danh sách giáo viên tiếng Anh được cử làm nhiệm vụ chấm thi (10 giáo viên: 5 GV tiểu học, 5 GV THCS), khi chọn giáo viên chấm thi cần chú ý căn cứ quy định tại Điều 9 của Quy chế thi hiện hành. Ngoài ra, lưu ý không cử những giáo viên đang trong thời gian tập sự hoặc đang mang thai.3.1. Môn thi: Tiếng Anh.

3.2. Ngày thi: 02/6/2017.

3.3. Lịch làm việc của kỳ thi:


Ngày

Giờ

Nội dung

Thời gian

01/6/2017

8h00

Họp đại diện lãnh đạo phòng GDĐT có lớp tạo

nguồn, Tiếng Anh tăng cường tại Sở GDĐT giao nhận đề thi


01/6/2017

13h00

Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại HĐ
02/6/2017

8h00

13h00


14h00

16h00


Họp toàn thể hội đồng coi thi

Khai mạc hội đồng thi; Sinh hoạt quy chế thi

Tổ chức thi môn Tiếng Anh tăng cường

Các Hội đồng giao bài thi và hồ sơ thi về Hội đồng Chấm thi của tỉnh.


60 phút


Từ 03/6 đến 14/6/2017
Hội đồng chấm thi lớp 6 tiếng Anh tăng cường

làm việc.

16/6/2017
Trả kết quả thi tuyển vào các lớp 6 tiếng Anh tăng cường.
4. Đối với lớp 10

- Thời gian tổ chức thi tuyển: Các ngày 01, 02, 03 và 04/6/2017. Cụ thể như sau:


Ngày

Giờ

Nội dung

Thời gian làm bài

30/5/2017

8h00

Họp lãnh đạo các hội đồng coi thi tại Trường THPT Võ Minh Đức
30/5/2017

14h00

Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại HĐ
31/5/2017

7h00

Họp toàn thể hội đồng coi thi
31/5/2017

9h00

Sinh hoạt nội quy thí sinh
01/6/2017

7h00

8h00


Khai mạc hội đồng thi;

Tổ chức thi môn Ngữ văn


120 phút


01/6/2017

14h00

Tổ chức thi môn Tiếng Anh

60 phút

02/6/2017

8h00

Tổ chức thi môn Toán

120 phút

03/6/2017

8h00

Tổ chức thi môn chuyên Toán, Ngữ văn

150 phút

03/6/2017

14h00

Tổ chức thi môn chuyên Vật lý, Lịch sử

150 phút

04/6/2017

8h00

Tổ chức thi môn chuyên tiếng Anh, Sinh học, Tin học

A:120’, Si:150’

Tin:150’


04/6/2017

14h00

Tổ chức thi môn chuyên Hóa học, Địa lý

H:120’, Đ:150’

Từ 02/6 đến 14/6/2017
Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 làm việc.
16/6/2017
Trả kết quả thi tuyển vào các lớp 10.
- Ngày 10/3/2017: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường trung học phổ thông, Trung tâm GDTX-KT-HN, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương gửi tờ trình và danh sách đề nghị công chức, viên chức (theo mẫu) của đơn vị làm công tác coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Điều 9, Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh Trung học phổ thông, đồng thời gửi vào địa chỉ email: maitx@sgdbinhduong.edu.vn, cụ thể như sau:

Giáo viên làm nhiệm vụ coi thi:

+ Phòng GDĐT: Tối thiểu 40 giáo viên/mỗi phòng GDĐT (lưu ý không cử những giáo viên đang mang thai hoặc có con, em dự thi)

+ Trường THPT, Trung tâm GDTX-KT-HN, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương: Chọn cử công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị không bao gồm những giáo viên đang ôn thi THPT quốc gia cho khối lớp 12 hoặc đang mang thai hoặc có con, em dự thi.

Giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi:

Nguyên tắc khi chọn giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 9, Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh Trung học phổ thông. Ngoài ra, lưu ý không cử những giáo viên đang trong thời gian tập sự hoặc đang mang thai hoặc có con, em dự thi.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chọn cử số giáo viên đang dạy lớp 9: Phòng Thủ Dầu Một: 40 giáo viên/1 môn, Thuận An: 20 giáo viên/1 môn, Dĩ An: 20 giáo viên/1môn, Tân Uyên: 8 giáo viên/1 môn, Bắc Tân Uyên: 4 giáo viên/1 môn, Bến Cát: 12 giáo viên/1 môn, Bàu Bàng: 4 giáo viên/1 môn, Phú Giáo: 6 giáo viên/1 môn, Dầu Tiếng: 6 giáo viên/1 môn.

+ Trường THPT, Trung tâm GDTX-KT-HN, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương: chọn cử giáo viên đang dạy các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh không bao gồm các giáo viên đang ôn thi THPT quốc gia khối lớp 12 hoặc đang trong thời gian tập sự, đang mang thai hoặc có con, em dự thi.

- Ngày 15/4/2017: Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Trường Trung học phổ thông chất lượng cao Trịnh Hoài Đức và các trường trung học phổ thông trong tỉnh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và phát hành đơn dự tuyển.

- Từ ngày 13/5/2017 đến ngày 17/5/2017: Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Trường Trung học phổ thông chất lượng cao Trịnh Hoài Đức và tất cả các trường trung học phổ thông trong tỉnh nhận đơn và hồ sơ dự tuyển vào lớp 10.

- Từ ngày 13/5/2017 đến ngày 17/5/2017: Các trường trung học phổ thông nhập dữ liệu thi tuyển theo đúng mẫu hướng dẫn tại địa chỉ: https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-ktqlclgd/home, chọn mục “TUYỂN SINH LỚP 6, LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018” của Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 19/5/2017: 28 trường trung học phổ thông công lập gửi danh sách thí sinh dự thi, đĩa CD chứa dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi qua email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

- Ngày 24/5/2017: Các trường trung học phổ thông vào địa chỉ: https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-ktqlclgd/home chọn mục “TUYỂN SINH LỚP 6, LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018” để nhận số báo danh để làm thẻ dự thi cho thí sinh (thẻ dự thi ghi rõ thời gian thí sinh tập trung tại hội đồng thi để học nội quy và nghe lịch thi), phát thẻ dự thi cho thí sinh trước ngày 27/5/2017, chuẩn bị cơ sở vật chất, ấn phẩm để tổ chức thi.- Ngày 26/5/2017: Các đơn vị nhận Quyết định điều động coi chấm thi tuyển sinh lớp 6, lớp 10.

- Ngày 30/5/2017:

+ 8 giờ 00: Họp lãnh đạo các hội đồng coi thi tại Trường THPT Võ Minh Đức. Các Phó Chủ tịch cơ sở vật chất nhận giấy thi, giấy nháp, ấn chỉ cho Hội đồng thi.

+ 14 giờ 00: Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại Hội đồng coi thi.

- Ngày 31/5/2017: 7 giờ 00 họp toàn thể hội đồng coi thi, 9 giờ 00 tổ chức sinh hoạt nội quy thí sinh.

- Các ngày 01/6, 02/6, 03/6 và 04/6/2017: Tổ chức thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương và tất cả các trường trung học phổ thông trong tỉnh.

- 10 giờ 30 ngày 02/6/2017: Hội đồng chấm thi nhận bài thi và hồ sơ thi của các hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và bài thi, hồ sơ thi 03 môn của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 chuyên.

- 16 giờ 30 ngày 02/6/2017: Hội đồng chấm thi nhận bài thi và hồ sơ thi của các hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường.

- 10 giờ 30 ngày 03/6/2017: Hội đồng chấm thi nhận bài thi và hồ sơ thi của các hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn.

- 17 giờ 00 ngày 04/6/2017: Hội đồng chấm thi nhận bài thi và hồ sơ thi các môn chuyên của hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 chuyên.

- Từ ngày 02/6/2017 đến ngày 14/6/2017: Hội đồng chấm thi làm việc.

- Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 19/6/2017: Các hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tuyển sinh chính thức, xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng ký.

- Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 28/6/2017: Các trường trung học phổ thông nhận đơn phúc khảo; tập hợp đơn, lập danh sách thí sinh phúc khảo gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29/6/2017, đồng thời gửi qua email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

- Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 08/7/2017: Hội đồng phúc khảo làm việc.Lưu ý: Sở Giáo dục và Đào tạo không nhận đơn phúc khảo của thí sinh sau ngày 28/6/2017.

VI. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG ĐẶT HỘI ĐỒNG COI THI, CHẤM THI

 1. Các trường đặt hội đồng coi thi

 • Chuẩn bị đủ số phòng thi, phòng làm việc cho hội đồng coi thi với đủ bàn ghế, tủ có khóa chắc chắn, ánh sáng đầy đủ để đảm bảo cho các phòng thi, cửa sổ, cửa cái của các phòng thi và phòng làm việc phải bảo đảm được an toàn;

 • Tham mưu với UBND cấp huyện thành lập ban bảo vệ phục vụ hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thành phần gồm: Phó Chủ tịch cơ sở vật chất làm trưởng ban, công an, y tế, bảo vệ và phục vụ;

 • Làm thẻ đeo cho tất cả các thành viên của hội đồng;

 • Dự toán kinh phí, nhận kinh phí tổ chức hội đồng coi thi và quyết toán;

 • Các trường được đặt hội đồng coi thi cử người về Sở Giáo dục và Đào tạo nhận giấy thi, giấy nháp và các loại ấn chỉ, biểu mẫu phục vụ hội đồng coi thi làm việc, các loại ấn phẩm khác của hội đồng coi thi thì chi trong kinh phí văn phòng phẩm của phòng thi;

 • Chuẩn bị băng-rôn treo ở cổng trường với nội dung: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018- Hội đồng coi thi số …..

 1. Trường đặt hội đồng chấm thi (Trường THCS Nguyễn Viết Xuân)
 • Tham mưu với UBND thành phố Thủ Dầu Một thành lập ban bảo vệ phục vụ hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm: Phó Chủ tịch cơ sở vật chất làm trưởng ban, công an, y tế, bảo vệ, phục vụ;

 • Lập dự toán kinh phí chấm thi, liên hệ phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kinh phí và quyết toán kinh phí của hội đồng chấm thi, chuẩn bị đủ các loại văn phòng phẩm, biểu mẫu, ấn chỉ, tủ, bàn ghế và nơi làm việc cho hội đồng chấm thi theo đúng quy định; làm thẻ đeo cho tất cả các thành viên của hội đồng chấm thi;

 • Chuẩn bị băng-rôn treo ở cổng trường với nội dung: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 - Hội đồng chấm thi”;

Lưu ý: Các trường được chọn đặt hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí được quy định tại Thông tư số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 gửi cho cơ quan quản lý Tài chính theo phân cấp trước ngày 10/5/2017 để có kế hoạch duyệt cấp kinh phí cho các hội đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng dẫn các trường trung học cơ sở về công tác tuyển sinh, các trường trung học cơ sở có trách nhiệm thông tin đầy đủ đến học sinh và cha, mẹ học sinh khối lớp 9 về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 và hướng dẫn học sinh liên hệ trường trung học phổ thông để làm thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định. Các trường trung học phổ thông lập kế hoạch tuyển sinh, thông báo công khai cho học sinh biết để nộp đơn dự tuyển theo đúng lịch tuyển sinh./.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (Đã ký)

- Như trên;

- VP. UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Sáng

- Ban Tuyên giáo;

- Ban VHXH HĐND tỉnh;

- Ông Đặng Minh Hưng-PCT UBND tỉnh;

- Báo, Đài PTTH Bình Dương;

- GĐ, PGĐ Sở GDĐT;

- Lưu: VT, KTQLCLGD, M.125.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 285 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương