Ubnd thành phố vinh phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 44.26 Kb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích44.26 Kb.
#7165
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 571/PGD.ĐT - TH

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017 – 2018


Vinh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Tiểu học
 Căn cứ Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Công văn số 1687/SGD&ĐT - GDTH, ngày 29 /8 /2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với Giáo dục Tiểu học như sau:
  1. tải về 44.26 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương