Ubnd thành phố ninh bìNHtải về 49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích49 Kb.
#4195

UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 542/PGDĐT

V/v Tổ chức thi môn điền kinh tại HKPĐ thành phố Ninh Bình; Thông báo kết quả thi đấu cụm huyện tại HKPĐ tỉnhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS - TP Ninh Bình.


Thực hiện kế hoạch của Ban tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng thành phố Ninh Bình, Phòng GD&ĐT thành phố thông báo thời gian, địa điểm, nội dung thi môn điền kinh cho học sinh Tiểu học và THCS tại HKPĐ thành phố Ninh Bình như sau:

I. MÔN ĐIỀN KINH

1. Đối tượng:

- Học sinh trong năm học 2011 - 2012 đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trong thành phố, được xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên và có đủ sức khoẻ theo quy định.

- Học sinh dự thi môn điền kinh và các nội dung thi theo cấp học, tuổi tối đa ở từng cấp học quy định như sau: Tiểu học tối đa 10 tuổi (sinh từ năm 2001 trở lại đây); Trung học cơ sở tối đa 14 tuổi (sinh từ năm 1997 trở lại đây).

Lưu ý: Những vận động viên không tham gia thi đấu môn điền kinh:

- Các vận động viên đã tham gia thi cụm ngày 24, 25/12/2011 ở 07 môn thi: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Đá cầu, Cầu lông, thể dục Aerobic.

- Các vận động viên môn cờ vua đạt giải nhất, nhì, ba, tư cấp Thành phố.

- Các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về đối tượng vận động viên tham gia thi đấu của đơn vị mình.2. Nội dung:

a. Đối với học sinh Tiểu học: Chạy 60m, bật xa tại chỗ và ném bóng xa 150g (nam, nữ).

b. Đối với học sinh THCS: Thi vô địch từng nội dung (nam, nữ):

- Nam: Chạy 100m, 200m, 1500m, nhẩy xa, nhẩy cao, ném bóng xa (150gr).

- Nữ: Chạy 100m, 200m, 800m, nhẩy xa, nhẩy cao, ném bóng xa (150gr).

3. Thời gian thi (Dự kiến):

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 02 năm 2012 (Nếu có thay đổi thời gian Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau).4. Địa điểm thi (Dự kiến):

- Chạy, ném bóng xa: Tại sân vận động tỉnh Ninh Bình (Sân Bóng đá The Vissai Ninh Bình).

- Bật xa tại chỗ, nhẩy xa, nhẩy cao: Tại THCS Ninh Thành và Tiểu học Tân Thành.

- Nếu có thay đổi địa điểm Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau.5. Thể thức thi đấu: Thi cá nhân.

6. Số lượng vận động viên dự thi:

- Mỗi đơn vị được đăng ký (01 VĐV nam, 1 VĐV nữ)/1 nội dung thi đấu cá nhân.

- Mỗi vận động viên được đăng ký thi đấu tối đa 02 nội dung cá nhân.

7. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao.

8. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo công thức (n+1)(n-1).

II. KẾT QUẢ THI CỤM HUYỆN (Ngày 24,25/12/2011 có phụ lục đính kèm)


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.


KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Tử Dũng


THỐNG KÊ SỐ NỘI DUNG THI CHUNG KẾT TẠI TỈNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ

NINH BÌNH, HOA LƯ, NHO QUAN, GIA VIỄN


STT

Đơn vị

Số môn
tham gia


Tổng số ND

dự thi của
các ĐV


Số ND
nhất bảng


Số ND
nhì bảng


Tổng số
ND vào
chung kết


Tỷ lệ
% vào
chung kết


Ghi chú

1

Ninh Bình

7

43

37

6

43

100

- Môn Aerobic Tiểu học có 02 ND đồng xếp thứ nhất (Ninh Bình, Nho Quan); 
- Môn Aerobic THCS có 1 ND nhất và 02 ND đồng xếp thứ nhì (Nhất: Ninh Bình; Nhì: Hoa Lư, Gia Viễn).

2

Hoa Lư

7

43

3

11

14

33

3

Nho Quan

7

37

4

18

22

51

4

Gia Viễn

7

43

0

8

8

19

Tổng

44

43

87

 

tải về 49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương