Ubnd thành phố ĐÀ NẴNG


Phụ lục 02 CÔNG SUẤT XỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH CÁC BỆNH VIỆN NĂM 2015tải về 429 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích429 Kb.
#2793
1   2   3   4   5   6Phụ lục 02

CÔNG SUẤT XỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH CÁC BỆNH VIỆN NĂM 2015

STT

Đơn vị

Số giường

Kế hoạch 2015 

Công suất sử dụng GB 2015 (%)Công suất sử dụng GB 2014 (%)

Tăng/giảm so với năm 2014 (%) 


Số giường thực kê 2015
Toàn thành phố

5.691

102,55

115,90

-11,52

7.171

Tuyến tỉnh

3.380

133,11

145,55

-8,55

5.440

1

BV Đà Nẵng

1.250

145,25

159,16

-8,74

2.202

2

BV Sản Nhi

900

137,98

161,78

-14,71

1.623

3

BV Ung Bướu

500

121,95800

4

BV Da liễu

100

128,02

123,40

3,74

110

5

BV Tâm Thần

180

103,55

97,65

6,04

190

6

BV Mắt

140

102,55

123,24

-16,79

171

7

BV Y học cổ truyền

140

188,42

118,25

59,34

174

8

BV Lao và Bệnh phổi

100

98,86

86,33

14,52

100

9

BV ĐD - PHCN

70

124,14

93,82

32,32

70

10

Răng hàm mặt
Tuyến huyện

1.130

118,34

107,41

10,17

1.446

1

Quận Hải Châu

210

101,39

86,31

17,48

235

2

Quận Thanh Khê

140

98,74

95,19

3,73

196

3

Quận Sơn Trà

170

194,09

147,24

31,82

268

4

Quận Liên Chiểu

190

126,72

148,49

-14,66

265

5

Quận N.Hành Sơn

120

112,53

102,34

9,5

140

6

Quận Cẩm Lệ

200

102,95

97,38

5,73

242

7

Huyện Hòa Vang

100

74,40

49,20

51.21

100

Tuyến xã

392

0,02-

1

Quận Hải Châu

91

0,00


2

Quận Thanh Khê

70

0,00


3

Quận Sơn Trà

49

0,00


4

Quận Liên Chiểu

35

0,00


5

Quận N.Hành Sơn

28

0,00


6

Quận Cẩm Lệ

42

0,00


7

Huyện Hòa Vang

77

0,12


Tư nhân

789

43,00

90,61

-52,54

285

1

BV Hoàn Mỹ

263

56,23

155,37

-63,81
2

BV Bình Dân

100

59,12

77,78

-23,99

100

3

BV Vĩnh Toàn

31

51,84

61,00

-15,01
4

BV Ng Văn Thái

25

0,00

0,005

Bệnh viện Phụ nữ

50

52,78

78,03

-32,36
6

Bệnh viện Tâm trí

150

45,89

108,52

-57,71
7

Bệnh viện gia đình

170

12,35185
Bệnh viện Ung thư80,72tải về 429 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương