Ubnd thành phố ĐÀ NẴNGtải về 429 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích429 Kb.
#2793
1   2   3   4   5   6Nhận xét: Năm 2015, công suất sử dụng giường bệnh trên địa bàn thành phố đạt 102,55 %, giảm 11,52 % so với năm 2014 (trong đó tuyến tỉnh giảm 8,55 %; tuyến y tế tư nhân giảm 52,54%) và tăng nhiều ở tuyến quận huyện (10,17 %), đã từng bước giải quyết tốt tình trạng quá tải cho tuyến trên.

Năm 2015, tổng số giường bệnh của các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế là 5.762 giường (tăng 774 giuờng so với năm 2014). Nhìn chung công suất sử dụng giuờng bệnh các bệnh viện có giảm so với năm 2014, tuy nhiên công suất sử dụng giường bệnh của một số bệnh viện vẫn còn cao so với kế hoạch được giao (Phụ lục 02).

Ngoài ra còn có 05 Bệnh viện thuộc Bộ ngành Trung ương, quân đội với 1.490 giường bệnh.

- Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân đạt 66,15 giường bệnh/10.000 dân (tăng 5,11 giường bệnh/10.000 dân so với năm 2014) và tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân đạt 15,18 ( tăng 1,19 bác sỹ /10.000 dân so với năm 2014).2. Công tác Bảo hiểm y tế

- Năm 2015, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố, các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện triển khai Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ 01/01/2015.

- Phối hợp với BHXH trong việc giải quyết quyền lợi cho người bệnh BHYT tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Triển khai thực hiện công tác giám định hồ sơ theo tỉ lệ tại các bệnh viện đã đi vào thường quy và có hiệu quả.

- Phối hợp với BHXH trong việc phân bổ đầu thẻ, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật từ tuyến thành phố đến quận, huyện; xã, phường, y tế công lập và y tế ngoài công lập đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT; chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHYT, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót trong việc tổ chức khám, chữa bệnh BHYT nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả.  • Làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố về BHYT hộ gia đình; chuyển đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân ung thư.

- Sở Y tế đã triển khai cho các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/7/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về sửa đổi Khoản 5 điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ.

- Tính đến 31/12/2015, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại thành phố Đà Nẵng đạt 95 % tăng 2,5% so với năm 2014.3. Công tác Y học cổ truyền

Công tác Y học Cổ truyền (YHCT) trên địa bàn thành phố trong năm 2015 đã được triển khai có hiệu quả, Bệnh viện Y học cổ truyền đã được UBND thành phố cho mượn cơ sở 342 Phan Châu Trinh để làm khu điều trị ngoại trú và điều trị cắt cơn cai nghiện ma tuý tại cộng đồng.  • Công tác chỉ đạo tuyến về công tác YHCT được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Các TTYT quận, huyện đều có tổ hoặc khoa YHCT; Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo lại cho cán bộ y tế xã, phường luôn được quan tâm.

- Công tác khám và điều trị bằng thuốc Đông dược kết hợp với châm cứu ngày càng được nâng cao về mặt chuyên môn; Các Trạm Y tế đã chú trọng đến triển khai vườn thuốc và phòng chẩn trị đông y. Tuy nhiên tỷ lệ điều trị bằng thuốc đông y tại tuyến cơ sở còn thấp.

4. Công tác điều dưỡng, phục hồi chức năng và chống nhiễm khuẩn

a) Công tác phục hồi chức năng

- Năm 2015, Bệnh viện Phục hồi chức năng hoạt động có hiệu quả góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh về chuyên khoa phục hồi chức năng trên địa bàn thành phố.

- Các khoa Phục hồi chức năng thuộc các bệnh viện và Trung tâm Y tế tiếp tục được kiện toàn và duy trì công tác khám chữa bệnh tại cơ sở điều trị và hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Sở Y tế đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Ngoại vụ triển khai các hoạt động trong các dự án viện trợ tạo điều kiện cho người khuyết tật được chăm sóc một cách hiệu quả, toàn diện hơn.

- Khoa Lão khoa của Trung tâm Y tế (TTYT) Ngũ Hành Sơn được thành lập từ năm 2014 và năm 2015 được UBND thành phố có chủ trương cho xây dựng mới khoa Lão khoa của TTYT Ngũ Hành Sơn với kinh phí gần 5.000.000.000 đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại quận Ngũ Hành Sơn.

b) Công tác điều dưỡng, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn

- Các đơn vị tiếp tục củng cố hoạt động của Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện và các phòng Điều dưỡng theo qui định; một số đơn vị đã tổ chức Hội thi tay nghề theo định kỳ, tổ chức các hoạt động như bình phiếu chăm sóc, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về công tác điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tăng cường kỹ năng giao tiếp, tâm lý tiếp xúc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý thông qua việc triển khai Thông tư 07/2014/TT - BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Chuẩn đạo đức điều dưỡng của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

- Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các đơn vị đã tuân thủ thực hiện các qui trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo qui định.c) Công tác quản lý chất thải y tế

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý chất thải y tế; Triển khai Dự án Quản lý chất thải Bộ Y tế và triển khai một số công trình xử lý nước thải tại một số đơn vị theo nguồn ngân sách địa phương.

- Sở Y tế phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện quản lý chất thải y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay có 20/29 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường (08 bệnh viện ngoài công lập và 12 cơ sở công lập đạt tiêu chuẩn) và 04 cơ sở đang được đầu tư; 01 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải nhưng bị hỏng; 01 cơ sở có hệ thống nhưng chưa đấu nối với hệ thống thoát nước chung; có 03 cơ sở chưa có hệ thống xử lý nước thải.

5. Công tác vận chuyển cấp cứu

Mạng lưới cấp cứu thành phố tiếp tục được củng cố và hoàn thiện với Trung tâm Cấp cứu Thành phố và 06 trạm vệ tinh vận chuyển Cấp cứu khu vực quận Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang đã phục vụ kịp thời nhu cầu cấp cứu của nhân dân trên địa bàn thành phố. Ngoài công tác vận chuyển cấp cứu, Trung tâm cấp cứu còn tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, thảm họa; nâng cao chất lượng phục vụ lễ hội, hội nghị, hội thao tập huấn cấp cứu…

Trong năm 2015, Trung tâm Cấp Cứu thành phố đã vận chuyển cấp cứu 15.833 trường hợp (tăng 1.226 trường hợp so với năm 2014) đạt 113 % bao gồm:

- Bệnh cấp cứu: 13.514 trường hợp (85,4 %); Chuyển viện: 2.319 trường hợp (14,6 %). Trong đó: Tai nạn giao thông 5.312 trường hợp; Tai nạn sinh hoạt 1.669 trường hợp; Tai nạn lao động 215 trường hợp; Cấp cứu sản phụ khoa 551 trường hợp; Các bệnh khác 7.848 trường hợp; Tử vong ngoài viện 238 trường hợp.

- Về vấn đề thực trạng nạn cò mồi, vận chuyển cấp cứu 115 dỏm tại bệnh viện Đà Nẵng, Sở Y tế đã tổ chức họp với các đơn vị liên và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, không gây phiền hà cho người bệnh. Hiện nay Sở Y tế đã thẩm định và cấp giấy phép hoạt động cho 01 đơn vị xã hội hóa về công tác vận chuyển cấp cứu bệnh nhân.

6. Công tác giám định y khoa

Các hoạt động về giám định y khoa được thực hiện vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao, đặc biệt là công tác giám định cho các đối tượng người có công Cách mạng, tham gia kháng chiến phơi nhiễm chất độc Dioxin và giám định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Tổng số khám 3.010 người, trong đó:

- Giám định phơi nhiễm Dioxin : 173 người vượt 116,2 % kế hoạch.

- Tổng số khám tuyển dụng: 1.241 người vượt 12,8 % kế hoạch

- Giám định mất sức lao động: 1.475 người vượt 110,7 % kế hoạch.

- Giám định Tai nạn lao động: 86 người vượt 72 % kế hoạch.

- Giám định Bệnh nghề nghiệp: 17 người, vượt 70 % kế hoạch.

- Giám định đối tượng khác: 18 trường hợp.7. Công tác giám định pháp y

Năm 2015, Trung tâm Pháp y đã hoàn thành 100% các trường hợp giám định theo Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng, đảm bảo chính xác, khoa học, khách quan, kịp thời. Cụ thể như sau:

- Giám định thương tích: 370 trường hợp. Trong đó: Đánh nhau: 312 trường hợp, Bỏng: 04 trường hợp, Tai nạn giao thông: 50 trường hợp, Giám định tội tai nạn lao động: 04 trường hợp.

- Giám định tử thi:117 trường hợp. Trong đó: Tai nạn giao thông: 100 trường hợp, Tai nạn lao động: 03 trường hợp, Chưa rõ nguyên nhân: 13 trường hợp, Án mạng: 01 trường hợp,

- Giám định hung khí: 14 trường hợp; Giám định tình dục: 15 trường hợp.

8. Công tác nghiên cứu khoa học

- Ngay từ đầu năm Sở Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến; kiện toàn Hội đồng Khoa học và công nghệ ngành Y tế thành phố; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động sáng kiến theo quy định.

- Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đã chủ động tăng cường triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu về các lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng; Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ - Sản Nhi đã chủ động tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế , góp phần nâng cao chất lượng điều trị trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tại Đà Nẵng và khu vực Miền Trung.

Năm 2015, toàn ngành có 118 đề tài nghiên cứu khoa học và 14 sáng kiến được công nhận đạt cấp cơ sở.IV. CÔNG TÁC DƯỢC VÀ KIỂM NGHIỆM DƯỢC

1. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại bệnh viện

- Tiếp tục ổn định công tác cung ứng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý và cung ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Năm 2015, Sở Y tế đã hoàn thành công tác đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc năm 2014 - 2015 theo qui định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Giá thuốc cung ứng cho bệnh viện hợp lý và ổn định, quản lý được giá thuốc ở cơ sở y tế công lập thống nhất một giá cho một loại thuốc từ tuyến thành phố xuống xã, phường, tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước, cung ứng đủ thuốc cho bệnh nhân nội trú, không để người bệnh nội trú tự mua thuốc; không còn tình trạng thiếu thuốc phục vụ bệnh nhân nội trú. Đảm bảo thuốc phòng chống thiên tại, dịch bệnh cho các đơn vị trực thuộc.

- Năm 2015, công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất luôn được quản lý chặt chẽ, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại 12 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- 100% bệnh viện đã thành lập Hội đồng thuốc và điều trị, duy trì Đơn vị thông tin thuốc với nội dung phù hợp và có hiệu quả. Khoa Dược các bệnh viện thực hiện tốt công tác dược lâm sàng, an toàn hợp lý thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc và tổ chức cấp phát thuốc xuống khoa phòng đã tạo điều kiện để Điều dưỡng chăm sóc người bệnh được toàn diện hơn...kết quả của các hoạt động này đã góp phần tích cực để bình ổn giá thuốc trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua.2. Công tác quản lý hoạt động mua bán thuốc trên địa bàn thành phố

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, việc quản lý hoạt động mua bán thuốc trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng; Sở Y tế tiếp tục thực hiện lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế về bán buôn thuốc (GDP), về bán lẻ thuốc (GPP) trên địa bàn thành phố đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Hiện nay, trên địa bàn thành phố chỉ còn các loại hình: Đại lý thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc YHCT chưa áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP.

Tính đến ngày 31/12/2015 toàn thành phố Đà Nẵng có: 98/98 cơ sở bán buôn đạt GDP (100,0%); 487/487 nhà thuốc đạt GPP (100,0%); 106/106 quầy thuốc đạt quầy thuốc GPP (100,0%).

3. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Chất lượng thuốc trên thị trường thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây đã được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Năm 2015, Trung tâm Kiểm nghiệm đã thực hiện:
CHỈ TIÊU

ĐVT

Thực hiện 2015

Tỷ lệ

- Tổng số mẫu lấy kiểm tra:

Mẫu

519/500

103,8%

- Tổng số mẫu gửi:

-

477/350

136,3%

- Tổng số mẫu phân tích:

-

996/850

117,2%

- Tổng số mẫu không đạt chất lượng:

-

38/996

3,8%

Qua kiểm tra, phát hiện có 38 mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng chất lượng, chiếm 3,8% so với tổng số mẫu phân tích, giảm 2,8% so với năm 2014.4. Công tác cấp phép, tiếp nhận hồ sơ các dịch vụ công

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận GSP: 02 cơ sở; Thẩm định và cấp giấy chứng nhận GDP: 22 cơ sở ; Thẩm định và cấp giấy chứng nhận GPP: 234 cơ sở.

- Thẩm định và cấp Phiếu tiếp nhận : 221 hồ sơ hồ sơ quảng cáo, tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc; 95 hồ sơ công bố mỹ phẩm; 02 hồ sơ quảng cáo và hội thảo giới thiệu mỹ phẩm.

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Công tác Tổ chức bộ máy

- Tiếp tục củng cố, sắp xếp, ổn định và hoàn thiện bộ máy cho các đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ; Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

- Tiếp tục củng cố, sắp xếp, ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức các đơn vị trực thuộc: Phê duyệt Đề án điều chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy 03 đơn vị (Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS theo Thông tư 51/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 và Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04/2/2015 của Bộ Y tế) và kiện toàn bộ máy TTYT Hải Châu; Phê duyệt Đề án để các đơn vị trực thuộc Sở chia tách, sáp nhập, thành lập 05 đơn vị khoa, phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị.

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện giải thể Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần và miễm nhiệm 11 Giám định viên Pháp Y tâm thần theo quy định của Bộ Y tế và lộ trình cải cách tư pháp.

- Tiếp nhận và sáp nhập Bệnh viện Ung thư (từ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố) với Khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng để thành lập Bệnh viện Ung bướu trực thuộc Sở Y tế từ ngày 01/9/2015.

- Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế gồm các Thông tư liên tịch số 10, 11, 25, 26 và 27/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

- Chuẩn bị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiện vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Sở Y tế thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện.

2. Công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Sở Y tế đã phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động như đào tạo cán bộ, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các địa phương ... đã tạo sự chuyển biến tốt cho mạng lưới y tế cơ sở.

- Năm 2015, có 05 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, nâng tổng số 56/56 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu trước 05 năm so với Kế hoạch của Bộ Y tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định 1816/2008/QĐ-BYT ngày 2/5/2008 của Bộ Y tế và Quyết định số 9892 /QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên hỗ trợ tuyến duới; Sở Y tế đã giao cho Bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh viện chuyên khoa biệt phái viên chức chuyên môn hỗ trợ cho các Trung tâm Y tế quận, huyện và Trung tâm 05-05 thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố; các Trung tâm Y tế quận, huyện tăng cường bác sĩ cho các Trạm Y tế để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

a) Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

- Đã đề nghị UBND thành phố bổ nhiệm mới Giám đốc Sở Y tế; bổ nhiệm mới 03 Giám đốc các đơn vị trực thuộc. Giám đốc Sở đã trình bổ nhiệm mới 02 Phó Giám đốc; bổ nhiệm lại 05 Phó Giám đốc, 02 Trưởng phòng, 01 Phó phòng thuộc Sở Y tế và 01 kế toán trưởng đơn vị. Giải quyết nghỉ thôi việc 01 Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu. Phê duyệt để các đơn vị bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 136 viên chức vào các chức danh quản lý của đơn vị.

- Triển khai các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ gồm: số 10, 11, 25, 26 và 27/2015/TTLT-BYT-BNV cuả liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, Sở Y tế đang triển khai bổ nhiệm vào ngạch đối với viên chức các đơn vị trực thuộc.

- Các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện việc xét tuyển viên chức theo từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện bổ sung cho lực của từng đơn vị đúng qui định.b) Tiếp nhận, bố trí công tác đối tượng thu hút và học viên Đề án 922:

Năm 2015 Sở Y tế tiếp nhận 05 đối tượng tốt nghiệp loại Giỏi theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt có 01 tiến sĩ. Tiếp nhận, bố trí công tác 28 đối tượng đào tạo theo Đề án 922 .c) Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Năm 2015, triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, ngành y tế đăng ký nghỉ việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP tổng cộng 12 người, kết quả đã được UBND thành phố phê duyệt 01 trường hợp tại Văn phòng Sở.d) Quản lý người đi nước ngoài

Trong năm 2015, có 208 trường hợp đi công tác, tham gia các khóa đào tạo, nghỉ phép đi du lịch và đi thăm thân nước ngoài. Tất cả các trường hợp đều thực hiện đúng quy định của Nhà nước.đ)Thực hiện hoàn thành các chế độ thường niên về công tác cán bộ

- Thẩm định và đề nghị phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức cho 13 đơn vị, thành lập Hội đồng xét tuyển, giám sát xét tuyển cho 4 đơn vị.

- Triển khai đánh giá kết quả công việc tại Sở Y tế theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm tại 100% đơn vị sự nghiệp và mô tả vị trí việc làm cho công chức tại tất cả các đơn vị hành chính đúng thời gian với chất lượng tốt.

- Thực hiện hoàn thành các chế độ thường niên về công tác cán bộ, như:

+ Nâng lương trước hạn: 141 người

+ Chuyển đổi công tác CC, VC: 76 người

+ Tuyển công chức: 01 người

+ Biệt phái viên chức chuyên môn từ tuyến thành phố về tuyến quận/huyện và cho Sở Lao động - Thương binh xã hội: tổng cộng 15 vị trí với 125 lượt người.4. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Năm 2015, Sở Y tế đã cử 117 CB,CC,VC đi đào tạo. Trong đó:

- Đào tạo chuyên môn dài hạn 30 người (Tiến sĩ: 03 người; Chuyên khoa cấp II: 07 người; Thạc sĩ: 11 người; Chuyên khoa cấp I: 07 người; Đại học khác: 02 người

- Đào tạo về chính trị, quản lý: Cao cấp lý luận chính trị: 07 người; Trung cấp chính trị: 20 người; Quản lý nhà nước: 05 người ngạch chuyên viên; 02 người ngạch chuyên viên chính.

- Các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác: Cử 53 viên chức Bệnh viên Phụ sản- Nhi đi đào tạo Ekip kỹ thuật chuyên sâu tại các cơ sở trong và ngoài nước.

- Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quản lý tài chính và kinh tế Y tế cho 35 cán bộ lãnh đạo và người làm công tác tài chính các đơn vị trong ngành.

- Năm 2015, ngành y tế đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức của đội ngũ 1.843 cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng (CTV DS-SKCĐ) tại 56 xã, phường về công tác phòng chống dịch, tạo điều kiện triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ: Phối hợp với Trường đại học Y Dược Huế đào tạo 05 lớp chuyên khoa I với 69 học viên; Tổ chức 17 lớp đào tạo liên tục về: Nâng cao năng lực điều dưỡng; cấp cứu cơ bản, Nguyên tắc và thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho y tế cơ sở tuyến xã phường…với 815 học viên; Tổ chức 60 lớp về Sàng lọc trước tiêm chủng và xử lý sau tiêm chủng, Dược lâm sàng, quản lý bệnh viện quản lý chất thải y tế…với 1.764 học viên.5. Công tác thi đua khen thưởng

a) Khen thưởng định kỳ cuối năm

Giám đốc Sở Y tế khen: Lao động tiên tiến (5008 cá nhân); Tập thể lao động tiên tiến (315 tập thể); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (373 cá nhân); Giấy khen của Giám đốc Sở (71 tập thể, 910 cá nhân).

Đề nghị Bộ Y tế khen thưởng: Bằng khen của Bộ Y tế (09 tập thể và 19 cá nhân).

Đề nghị UBND thành phố khen thưởng: Cờ thi đua (05 đơn vị) ; Tập thể lao động xuất sắc (115 tập thể); Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (03 cá nhân); Bằng khen của UBND thành phố (17 tập thể và 24 cá nhân)

Đề nghị Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (02 cá nhân); Huân chương lao động hạng III (01 tập thể).

Chiến sĩ thi đua toàn quốc (01 cá nhân).

b) Khen thưởng chuyên đề, đột xuất khác

Trong năm 2015, nhiều tập thể và cá nhân được trao tặng và đề nghị trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng, gồm có:

- Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất 03 cá nhân Bệnh viện Phụ sản- Nhi có thành tích xuất sắc hiến máu tình nguyện cứu sống bệnh nhân trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015 và 02 tập thể và 03 cá nhân Bệnh viện Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong việc xử lý, điều trị, chăm sóc 02 bệnh nhân nhi bị tại nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước chiều ngày 13 tháng 7 năm 2015.

- Giám đốc Sở Y tế khen thưởng chuyên đề cho 41 tập thể và 51 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong Chương trình Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2013-2015; có đóng góp trong quá trình triển khai thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 5 năm (2010- 2015); có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2015; có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.c) Xét tặng giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”: Tiếp tục phát động thi đua trong toàn ngành hưởng ứng Giải thưởng “Toả sảng blouse trắng” do UBND thành phố phát động, nhằm khích lệ và tôn vinh các tấm gương người tốt việc tốt trong công tác phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ y tế (20 cá nhân). Với phong trào thi đua này đã được nhiều tỉnh thành trên cả nước đến tham quan và học tập.


tải về 429 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương