Ubnd thành phố ĐÀ NẴNGtải về 429 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích429 Kb.
#2793
  1   2   3   4   5   6


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ


Số: /BC-SYT

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO


Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng,

nhiệm vụ năm 2016 của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng
PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGÀNH Y TẾ NĂM 2015

Năm 2015, mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Y tế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thành phố ra sức khắc phục khó khăn, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như sau:I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Công tác phòng chống dịch

a) Tình hình bệnh truyền nhiễm

Từ quí I đến quí III/2015, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, nhưng trong quí IV/2015 tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp với sự gia tăng của dịch Sốt xuất huyết (SXH) và Tay chân miệng (TCM). Tuy nhiên với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh tại các điểm nóng của dịch nên đã khống chế không để dịch bệnh Sốt xuất huyết và Tay chân miệng bùng phát lan rộng, không có tử vong do dịch bệnh.

Tính đến 31/12/2015:

- Sốt xuất huyết: ghi nhận có 1.994 trường hợp mắc, tăng 1.719 trường hợp, (tăng 625,09%) so với cùng kỳ năm 2014. Không có tử vong do Sốt xuất huyết.

- Tay chân miệng: ghi nhận có 1.927 trường hợp mắc, tăng 274 trường hợp (tăng 16,58%) so với cùng kỳ năm 2014. Không có tử vong do Tay chân miệng.

- Thủy đậu: ghi nhận có 1.083 trường hợp mắc, giảm 508 trường hợp (giảm 31,93%) so với cùng kỳ năm 2014.

- Một số bệnh dịch khác tuy chưa phát triển thành dịch lớn, nhưng có số mắc tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

+ Lỵ Amip có 332 trường hợp mắc, tăng 41,88%.

+ Uốn ván khác có 22 trường hợp mắc, tăng 69,23%.

+ Bệnh Quai bị có 238 trường hợp mắc, tăng 69,23%.

+ Một số dịch bệnh khác có số mắc giảm hơn so với năm 2014, gồm có:

+ Liệt mềm cấp nghi Bại liệt 10 trường hợp mắc, giảm 50%.

+ Bệnh tiêu chảy có 4.233 trường hợp mắc, giảm 28,64%.

+ Bệnh Cúm có 6.229 trường hợp mắc, giảm 28,56 %.

+ Thủy đậu- Zona 1.083 trường hợp mắc, giảm 31,93%

+ Bệnh Lỵ trực trùng có 550 trường hợp mắc, giảm 0,36%.

- Một số dịch bệnh khác không ghi nhận có số mắc như: Sởi, Tả, thương hàn, Bạch hầu, Ho gà, viêm màng não mô cầu, Cúm A (H7N9, H5N1).

b) Công tác phòng, chống dịch đã triển khai

Công tác chỉ đạo

- Ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015.

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Cúm A (H1N1, H5N1, H7N9,...); đẩy mạnh công tác giám sát phát hiện và ngăn chăn lây lan các bệnh dịch từ bên ngoài lãnh thổ (Ebola, Mers-CoV, bại liệt, ...).

- Ngành y tế đã chủ động phối hợp với UBND các quận huyện, các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra quân dọn vệ sinh môi trường, tổ chức các chiến dịch diệt bọ gậy … Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng đảm bảo vắc xin và thực hiện tiêm chủng an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế nhằm phòng ngừa dịch bệnh cho nhân dân.

Công tác truyền thông

Ngành Y tế phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường phát sóng các thông điệp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh.Công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch

- Cử cán bộ hàng ngày giám sát thống kê số lượng bệnh nhân và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm tại các cơ sở điều trị, đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng và 07 Bệnh viện quận, huyện để kịp thời xử lý các khu vực có bệnh nhân.

- Xử lý 216 ổ dịch nhỏ SXH tại 7 quận, huyện và phun hóa chất diệt muỗi diện rộng 381 tổ dân phố tại các phường: Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Mỹ An, An Hải Bắc, Thọ Quang, Phước Mỹ, Hòa Liên, Hòa Phước, khống chế kịp thời không để dịch lan rộng.

Công tác cách ly, điều trị

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố luôn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường nhân lực, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bảo đảm cách ly đúng quy trình quy định. Đặc biệt Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi đã áp dụng các biện pháp mới trong điều trị Sốt xuất huyết có hiệu quả nên đã hạn chế tối đa các biến chứng và không để xảy ra tử vong do dịch bệnh.Công tác kiểm dịch y tế quốc tế

- Sở Y tế đã chủ động phối hợp với liên ngành tại các cửa khẩu trong hoạt động phòng chống dịch, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện đúng các hướng dẫn về quy trình kiểm dịch y tế, cách thức phòng hộ, khai báo y tế, phân luồng và cách ly, xử lý y tế các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định của Cục y tế dự phòng - Bộ Y tế và Luật Kiểm dịch Y tế quốc tế.- Năm 2015, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế đã thực hiện: Kiểm dịch 792.954 lượt người, tăng 63 % so với năm 2014, trong đó kiểm dịch hàng không : 759.266 lượt (tăng 72%) và đường biển: 33.688 lượt người (giảm 27 %); Kiểm dịch 5.789 lượt phương tiện nhập cảnh, tăng 50% so với năm 2014.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Năm 2015, mặc dù kinh phí các chương trình mục tiêuquốc gia bị cắt giảm nhiều so với năm 2014, nhưng Sở Y tế đã tham mưu kịp thời với UBND thành phố quan tâm hỗ trợ phần kinh phí bị cắt giảm nhằm đảm bảo các hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai có hiệu quả.1. Chương trình mục tiêu quốc gia y tế

a) Dự án 1: Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng

Dự án phòng, chống bệnh Phong:

- Năm 2015 không có bệnh nhân Phong mới, trong năm điều trị và hoàn thành đa hóa 03 bệnh nhân của năm 2014 chuyển sang. Điều trị cơn phản ứng phong loại I, II: 04 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân quản lý đến cuối năm 2015: 174 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân cần chăm sóc tàn tật: 163 bệnh nhân.

- Năm 2015, tổng số lượt khám phát hiện Phong: 106.590 lượt đạt 177,65 % (tăng 18,9% so với năm 2014).

- Tỷ lệ phát hiện bệnh Phong: 0/100.000 dân (giảm 0,3/100.000 dân so với năm 2014).

- Tỷ lệ lưu hành bệnh Phong: 0/10.000 dân (giảm 0,03/10.000 dân so với năm 2014).

- Công tác chăm sóc tàn tật bệnh nhân phong tại cộng đồng đạt tỷ lệ 100%.

- Tổ chức 2 lớp tập huấn phòng chống bệnh Phong cho cán bộ chuyên trách Da Liễu tuyến quận, huyện và 56 xã phường trong thành phố Đà Nẵng.

Dự án phòng chống Lao:

- 100% xã, phường tiếp tục triển khai chương trình chống Lao và thực hiện tốt việc khám phát hiện, điều trị theo đúng chuẩn của chương trình chống Lao.

- Tổng số người nghi Lao đến xét nghiệm đờm: 15.224 người đạt 101,4% (tăng 801 người so với năm 2014).

- Tổng số Lao mọi thể thu nhận: 1.380 người (giảm 180 người so với năm 2014).

- Số bệnh nhân AFB(+) thu nhận: 835 người (giảm 105 người so với năm 2014), trong đó :

+ AFB(+) mới: 715 người (giảm 120 người so với năm 2014).

+ AFB(+) tái phát: 100 người (tăng 01 người so với năm 2014).

+ AFB(+) đa kháng: 20 người (giảm 04 người so với 2014).

+ Lao/HIV: 04 người.

+ Tỷ lệ AFB(+) mới /100.000 dân: 68,8/100.000 dân (giảm 14,7/100.000 dân so với năm 2014).

+ Tỷ lệ lao mọi thể /100.000 dân: 123,5/100.000 dân (giảm 32,1/100.000 dân so với năm 2014).

Dự án phòng chống bệnh Sốt rét:

Năm 2015, các hoạt động của chương trình được triển khai thường qui, bệnh nhân mắc Sốt rét có 08 trường hợp, giảm 70,4% so với năm 2014, Đặc biệt Ký sinh trùng SR giảm 65%, không có bệnh nhân sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét .Dự án phòng chống Bệnh Ung thư:

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng thực hiện khám sàng lọc lọc ung thư cổ tử cung (CTC) và ung thư vú tại 10 phường thuộc địa bàn của thành phố Đà Nẵng cho 1.363 phụ nữ, trong đó có 317 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh phụ khoa, khám sàng lọc ung thư cổ tử cung 150 phụ nữ có tổn thương viêm ở CTC cho thấy có 03 trường hợp chẩn đoán nghi ngờ ung thư và 121 trường hợp tổn thương viêm CTC; khám sàng lọc ung thư vú tại Trạm Y tế và kiểm tra lại tại Trung tâm CSSKSS cho thấy có 93 phụ nữ được chẩn đoán có những biến đổi lành tính của tuyến vú và 01 phụ nữ chẩn đoán xác định ung thư và cho nhập viện điều trị.Dự án phòng chống Bệnh Tăng huyết áp:

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng và kiểm soát bệnh Tăng huyết áp (THA), năm 2015 đã thực hiện tư vấn về bệnh Tăng huyết áp cho 1.503 lượt người, (tăng 446 lượt người so với năm 2014, đạt 150,3% so chỉ tiêu năm 2015; Số người tiền THA và THA được quản lí tăng 72% so với năm 2014. Số người được khám sàng lọc tăng 11% so với cùng kì năm 2014, đạt 100% so kế hoach được giao năm 2015.Dự án phòng chống Bệnh Đái tháo đường:

Với mục tiêu tăng cường sàng lọc tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm những người mắc tiền Đái tháo đường và Đái tháo đường (ĐTĐ), năm 2015 đã thực hiện tư vấn về Đái tháo đường cho 1.684 người (tăng 677 người so với năm 2014), khám sàng lọc 1.000 người, số lượt người được tư vấn ĐTĐ tăng 67,2% so với năm 2014, đạt 112% so kế hoạch được giao năm 2015; Số người tiền ĐTĐ và ĐTĐ được quản lí tăng 22,5% so cùng kì năm 2014, đạt 103,4% so kế hoạch năm 2015; Tỉ lệ mắc đái tháo đường phát hiện khi sàng lọc tăng 34% so năm 2014.Dự án bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính:

- Đã hình thành mạng lưới quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và hen phế quản tại 03 bệnh viện(Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, Bệnh viện Lao và bệnh phổi) và 07 Trung tâm y tế quận/ huyện thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị và quản lý bệnh nhân Hen và COPD.

- Một số đơn vị đã tổ chức truyền thông nhân ngày Bệnh phối tắc nghẽn toàn cầu và hen toàn cầu và đã hình thành Câu lạc bộ Hen và Bệnh phổi mãn tính tại Bệnh viện Đà Nẵng và tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý.

- Đã tổ chức tập huấn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn và hen phế quản cho 40 bác sĩ công tác tại các đơn vị có tổ chức thu dung điều trị và quản lý bệnh hen và COPD.

- Đã tổ chức giám sát định kỳ tại các đơn vị và kết quả giám sát là căn cứ để lập kế hoạch trong năm 2016.

Công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Tâm thần cộng đồng:

- Năm 2015, tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ y tế, khám phát hiện, điều trị bệnh tâm thần ở 56 xã, phường. Số bệnh nhân Tâm thần phân liệt (TTPL) được quản lý theo chương trình có 1.791. bệnh nhân, giảm 43 người so với năm 2014 (trong đó có 54 bệnh nhân TTPL mới), bệnh nhân được điều trị ổn định tại cộng đồng: 1.499/1.791 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 85,28%.

- Số bệnh nhân Động kinh (ĐK) quản lý có 1.783 bệnh nhân, tăng 179 bệnh nhân so với năm 2014 (trong đó 219 là số bệnh nhân ĐK mới), điều trị không lên cơn động kinh giảm 30% và tỷ lệ biến đổi nhân cách giảm 45%, tỷ lệ bệnh nhân tham gia học tập,lao động, tại cộng đồng >75% so với năm 2014

b) Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng

- Công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR) được duy trì đạt hiệu quả, công tác giám sát tiêm chủng được triển khai thường xuyên; Sở Y tế phối hợp với các đoàn kiểm tra đánh giá công tác tiêm chủng của Viện Pasteur Nha Trang, Tiêm chủng Quốc gia, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới kiểm tra đánh giá công tác tiêm chủng vắc xin mở rộng, dịch vụ, giám sát bệnh truyền nhiễm trong chương trình TCMR trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường hoạt động giám sát các buổi tiêm chủng thằng tháng tại các Trạm Y tế (TYT) xã/phường, tăng cường việc tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định và đảm bảo tiêm chủng an toàn. Trong năm 2015, không ghi nhận trường hợp tai biến tiêm chủng nghiêm trọng trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng năm 2015 từ ngày 24 - 30/4/2015 trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận quản l‎ý và sử dụng vắc xin tiêm chủng cho 238 cán bộ y tế trực tiếp thanm gia công tác tiêm chủng tuyến quận huyện, xã phường và một số bệnh viện theo qui định của Bộ Y tế.

- Trẻ em trong diện tiêm chủng có 17.693 trẻ, tăng 47 trẻ so với năm 2014. Đặc biệt trong năm 2015 đã triển khai chiến dịch tiêm chủng Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 - 14 tuổi trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ: 99,08 %, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Tính đến 31/12/2015 tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ đạt 98,87 % (giảm 0,17% so với năm 2014), trong đó các loại vắc xin: BCG đạt tỉ lệ 97,12 %; vắc xin Bại liệt 3: 99,42 %; DTC - VGB - Hib mũi 3: 98,84 %; Sởi: 98,87 %; Viêm gan B < 24h: 57,24 (tăng 27,2% so với năm 2014); Phụ nữ có thai được bảo vệ uốn ván UV2: 99,89 %.

c) Dự án 3: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản


  • Tổ chức đào tạo cho 80 cán bộ y tế tuyến quận, huyện và xã phường về cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

  • Cung cấp 30.000 tờ rơi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và thanh niên ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; tuyên truyền trên chuyen mục sức khỏe cho mọi nhà đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng.

Hoạt động cải thiện dinh dưỡng trẻ em

Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản đã tổ chức nhiều hoạt động cải thiện dinh dưỡng trẻ em như:

- Cấp phát thuốc Vitamin AD: Cấp 60.000 viên vitamin AD để bổ sung cho chiến dịch ngày vi chất dinh dưỡng. Số trẻ từ 6-36 tháng được uống vitamin A đạt tỷ lệ 99,8%; số bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng được uống vitamin A đạt tỷ lệ 100%.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng ngày nhân tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển như: Tổ chức buổi nói chuyện với 21 trường tiểu học quận Hải Châu về thừa cân béo phì; in 600 tờ poster về thừa cân béo phì; 2.000 biểu đồ BMI cho trẻ từ 5 - 19 tuổi cấp cho các trường tiểu học quận Hải Châu.

- Tập huấn 31 cán bộ trường mầm non quận Liên Chiểu về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em; duy trì giao ban, cập nhật kiến thức cho cộng tác viên dinh dưỡng hàng tháng tại xã phường; tập huấn cho 21 cán bộ y tế học đường của phòng Giáo dục - Đào tạo cho 20 trường tiểu học quận Hải Châu.

- Hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý bữa ăn học đường tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố; Tổ chức cân đo và nhập số liệu toàn bộ học sinh tiểu học quận Hải Châu.

- Tham gia tư vấn tại phòng tư vấn Dinh dưỡng “Mặt Trời Bé Thơ”.

d) Dự án 4: Quân dân y kết hợp

- Tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2015.

- Phối hợp với Vùng III Hải Quân tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 181 đối tượng thương binh, gia đình có công, người nghèo tại Trạm Y tế An Hải Bắc.

- Phối hợp với Ban quân Y - Bộ chỉ huy quân sự thành phố rà soát, củng cố Bệnh viện dã chiến và quân dự bị động viên tại các đơn vị y tế gồm 124 quân: bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, cán bộ khác.

- Kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Trung tâm Y tế quận, huyện.2. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình

Năm 2015, chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) thực hiện có hiệu quả, các mục tiêu, chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ đều đạt và vượt mức so kế hoạch được giao.

- Các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với từng loại đối tượng; phối hợp Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức Hội thi ”Cộng đồng chung tay chăm sóc Người cao tuổi”.

- Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai (PTTT) và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; triển khai có hiệu quả các Mô hình thuộc Dự án Tầm soát các dị dạng bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Mô hình Tư vấn và chăm sóc Người cao tuổi dựa vào cộng đồng và Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển.

- Xây dựng và triển khai hoàn thành Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho 90 cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và xã, phường. Tổ chức tập huấn đào tạo lại, đào tạo mới và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ Cộng tác viên Dân số sức khỏe cộng đồng tại cơ sở. Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Tính đến 31/12/2015:

- Tổng số trẻ sinh ra 14.029 trẻ, giảm 283 trẻ so cùng kỳ năm 2014. Thực hiện năm 2015 giảm tỷ suất sinh thô 0,2‰, đạt vượt kế hoạch giao 0,05‰.

- Số phụ nữ sinh 3+ là 812 người, giảm 90 người so cùng kỳ năm 2014. Thực hiện năm 2015 giảm 0,5% đạt kế hoạch giao.

- Số phụ nữ mang thai tham gia sàng lọc trước sinh là 4.608/2.100 đạt 219,4% so với kế hoạch giao.

- Số trẻ sơ sinh được tham gia Sàng lọc sơ sinh là 6.067/5.600 đạt 108%, trong đó thực hiện miễn phí 260/260 đạt 100%.

- Tổng số trẻ sinh ra 14.029 trẻ, trong đó số trẻ sơ sinh trai là 7.255 trẻ, số trẻ sơ sinh gái là 6.774 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh năm 2015 là 107,1 trẻ sơ sinh trai /100 trẻ sơ sinh gái đạt kế hoạch đề ra.

- Tổng số người thực hiện biện pháp tránh thai: 42.438/39.030 đạt 108,8% so với kế hoạch.3. Chương trình mục tiêu quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm

a) Công tác truyền thông giáo dục

Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng trên địa bàn thành phố; triển khai Lễ Phát động Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2015, tổ chức 740 buổi nói chuyện với 11.149 người tham dự ở 7 quận, huyện và 56 phường, xã. Phát thanh 1.810 lần ở 7 quận, huyện và 56 xã,phường. Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh ở cả 3 tuyến được 10.848 người. Thực hiện treo 216 băng rôn, khẩu hiệu ở 7 quận huyện, 56 xã, phường.b) Công tác kiểm tra, thanh tra

- Ngành Y tế thành lập 93 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó có 66 đoàn liên ngành, đã thanh kiểm tra 6.893/ 7.394 cơ sở, đạt tỷ lệ 93,2% cơ sở được thanh tra, kiểm tra (năm 2014: 92,7%).

- Kết quả: 6.314 cơ sở đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 91,6% (năm 2014: 88,8%); 579 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 8,4% (năm 2014: 11,2%). Qua thanh kiểm tra đã xử lý vi phạm: Cảnh cáo 476 cơ sở, tỷ lệ 82,2% (năm 2014: 85,4%); Phạt tiền 103 cơ sở, tỷ lệ 17,8%; số tiền phạt 168.650.000 đồng. (năm 2014: 14,6%; số tiền phạt 240.250.000 đồng).

- Các nội dung vi phạm chủ yếu: Về điều kiện cơ sở có 105 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 1,5%; Về điều kiện trang thiết bị dụng cụ có 117 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 1,7%; điều kiện con người có 441 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 6,4%.Được chia theo các tuyến:

- Tuyến thành phố kiểm tra 964/ 1.159 cơ sở, đạt tỷ lệ 83,2%. Số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế là 909 cơ sở, đạt tỷ lệ 96,1%. Số cơ sở vi phạm là 37 cơ sở, chiếm tỷ lệ 3,9%. Trong đó, cảnh cáo 15 cơ sở; phạt tiền 22 cơ sở, số tiền phạt 71.250.000 đồng.

- Tuyến quận huyện kiểm tra 1.480/ 1.586 cơ sở, đạt tỷ lệ 93,3%. Số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế là 1.340 cơ sở, đạt tỷ lệ 90,5%. Số cơ sở vi phạm là 140 cơ sở, chiếm tỷ lệ 9,5%. Trong đó, cảnh cáo 70 cơ sở; phạt tiền 70 cơ sở, số tiền phạt 87.500.000 đồng.

- Tuyến phường xã kiểm tra 4.467/ 4.649 cơ sở, đạt tỷ lệ 96,1%. Số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế là 4.065 cơ sở, đạt tỷ lệ 91,0%. Số cơ sở vi phạm là 402 cơ sở, chiếm tỷ lệ 9,0%. Trong đó, cảnh cáo 391 cơ sở; phạt tiền 11 cơ sở, số tiền phạt 9.900.000 đồng.c) Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm

Tính đến ngày 31/12/2015: Tổng số cơ sở thuộc ngành y tế quản lý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố là 3.252 cơ sở. Số cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP là 3.187 cơ sở, đạt tỷ lệ cấp 98,0%. Trong đó: tuyến thành phố cấp 1.159/ 1.159 cơ sở, đạt tỷ lệ 100%; tuyến quận huyện cấp 1.504/ 1.563 cơ sở, đạt tỷ lệ 96,2%; tuyến phường xã cấp 524/ 530 cơ sở, đạt tỷ lệ 98,9%.d) Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong năm 2015, thành phố Đà Nẵng có 01 vụ ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, xảy ra vào ngày 9/7/2015 trên địa bàn quận Hải Châu. Có 9 người mắc, không có tử vong. Nguyên nhân nghi bị nhiễm vi sinh vật trong thức ăn.4. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS

a) Tình hình nhiễm HIV ( tính đến 31/12/2015)


Thông tin

Năm 2014

Năm 2015

Luỹ tích

Chung

Đà Nẵng

Chung

Đà Nẵng

Chung

Đà Nẵng

Phát hiện nhiễm mới

120

58

117

64

1.900

1.046

Bệnh nhân AIDS

55

43

42

37

831

696

Tử vong do AIDS

11

10

08

08

452

426

Số người còn sống

1.448

620

- Trong năm 2015 phát hiện 117 trường hợp xét nghiệm dương tính với HIV, có 53 trường hợp ngoại tỉnh và 64 trường hợp có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 03 trường hợp phát hiện HIV mới (giảm 2,5%), giảm 13 bệnh nhân AIDS (giảm 23,64%), giảm 03 trường hợp tử vong do AIDS (giảm 27, 27%).

Quận Liên Chiểu phát hiện nhiễm HIV mới cao nhất thành phố có 13 trường hợp (chiếm tỷ lệ 20,3%); Ngũ Hành Sơn 10 trường hợp (chiếm tỷ lệ 15,6%.).

Tính đến 31/12/2015 tổng số nhiễm HIV được phát hiện là 1.900 trường hợp, có 831 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, 452 trường hợp tử vong do AIDS, hiện còn sống 1.448 trường hợp. Riêng thành phố Đà Nẵng, số trường hợp nhiễm HIV luỹ tích đến cuối năm 2015 là 1.046 trường hợp, có 696 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, 426 trường hợp tử vong do AIDS, còn sống là 620 trường hợp.
tải về 429 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương