Ubnd thị XÃ chí linhtải về 0.59 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích0.59 Mb.
#4259
1   2   3   4   5THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

3/2016


- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

BGH, CTCĐ, TPT, GVCN

Tháng 3

- Tham gia Thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh (nếu có).

GVTA, HS

Tháng 3

- Tham gia Thi Olympic môn học cấp tỉnh (nếu có).

GVVH, HS

Tháng 3

- Kiểm tra VSCĐ cấp trường (lần 2)

Tổ CM

Trung tuần tháng 3

- Kiểm tra các hoạt động GDNGLL.

BLĐ,TTCM

Tháng 3

- Chuyên đề: Phân biệt từ Láy - Từ ghép ( Phân môn Luyện từ - Câu, lớp 5)- Tham dự sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường ( lần 2) theo lịch của PGD

PHT,GVVH
- Đón cấp trên về kiểm tra các tiêu chí đăng ký thư viện xuất sắc. ( PGD&ĐT)

BLĐ, NVTV

Tháng 3

- Đón cấp trên về kiểm tra công tác bồi dưỡng giáo viên ( theo kế hoạch của PGD&ĐT)

BLĐ, GV

Tháng 3

- Kiểm tra chuyên đề, KTCMNV theo kế hoạch.

BLĐ, TTCM

Tháng 3

- Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

BLĐ

Tháng 3

Bổ sung:


THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

4/2016


-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1-5.

BLĐ

Tháng 4

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch, kết hợp ôn tập cuối năm cho HS.

GV

Tuần cuối tháng 4

- Kiểm tra việc hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

BLĐ, CTCĐ, TTCM

Trung tuần tháng 4

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho HS về môn bơi lội.

BLĐ GVTD

Cuối T 4

- Kiểm tra chuyên đề , KTCMNV theo kế hoạch.

BLĐ, TTCM

Tháng 4

- Đón Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận thư viện xuất sắc ( Theo quyết định cấp trên)

BLĐ, NVTV
- Đón đoàn kiểm tra thi đua cuối năm

CBGV,NV và HS

Cuối T 4

- Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

BLĐ

Tháng 4

Bổ sung:
THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

5/2016


- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 và ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5.

BLĐ, TPT

Tháng 5

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kỳ cuối năm học.

GV

Tháng 5

- Tổ chức học tập lại các văn bản về đánh giá HS; đánh giá, xếp loại CBGV, NV cuối năm học.

PHT, TTCM

Trung tuần tháng 5

- Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức giáo dục bơi cho học sinh

BLĐ,GVTD

Tháng 5

- Xét duyệt HS lên lớp, HS hoàn thành chương trình Tiểu học .

BLĐ, TTCM

Tuần cuối tháng 5

- Tổ chức đánh giá, xếp loại CBGV, NV theo các văn bản quy định

BLĐ, TTCM

Tuần cuối tháng 5

- Tổ chức xét duyệt thi đua cho các tập thể và cá nhân.

HĐTĐ

Cuối T 5

- Tổ chức họp PHHS, thông báo kết quả năm học 2015- 2016 và kế hoạch ôn tập, rèn luyện trong hè.

BLĐ, GVCN

Cuối T 5

- Báo cáo số liệu cuối năm học

Tổ VP

Trước 30/5/2016

- Tổng kết năm học, tổ chức lễ ra trường cho HS cuối cấp - Tổng kết phong trào thi đua- Bàn giao HS về địa phương sinh hoạt hè.

BLĐ, CTCĐ,TPT

Trước 30/5/2016

- Thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp toàn quốc ( nếu có)
Tháng 5

- Tham gia giao lưu bơi học sinh Tiểu học
Tháng 5


Bổ sung:THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

6/2016


7/2016

- Tổ chức giáo dục bơi cho HS tự nguyện đăng ký tham gia.

BLĐ, TPT,GVTD

Tháng 6

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè 2016.

PHT,TTCM

Trung tuần tháng 6

- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trong hè.

BLĐ, TTCM

Tháng 6


Bổ sung:

- Tổ chức bồi dưỡng CBQL,GV ( theo kế hoạch xây dựng và c ử CBGV,NV tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức (theo công văn hoặc giấy triệu tập của cấp trên)

CBQL,GV,NV

Tháng 7

- Kiểm tra CSVC, chuẩn bị các điều kiện CSVC cho năm học mới.

BLĐ,TTVP

NV TB


Cuối

tháng 7


- Tuyển sinh lớp 1 – Năm học 2016-2017 ( theo Công văn hướng dẫn)

BLĐ,GV lớp 1

Bổ sung:
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO AN
tải về 0.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương