Ubnd thị XÃ chí linhtải về 0.59 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích0.59 Mb.
#4259
1   2   3   4   5


THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

10/2015


- Tổ chức Hội nghị CBCC,VC năm học 2015-2016

BTCB, HT, CTCĐ

Tháng 10

- Hoàn thành việc đăng ký thi đua, đăng ký thực hiện kế hoạch giảng dạy và giáo dục năm học 2015-2016

BLĐ, TTVP, TTCM

Tuần 7

- Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành GD 15/10, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10

CBGVNV, HS

Tháng 10

- Hoàn thiện các kế hoạch đầu việc năm học 2015-2016

PHT, TT, TPT, CTCĐ

Xong trước 9/T10

- Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi của các cấp.

Ban CĐPC

Tháng 10

- Tham dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức ( PGD,Sở GD&ĐT) theo công văn triệu tập.

CBGV,NV

Tháng 10

- Tham dự sinh hoạt chuyên môn giáo viên Tiếng Anh

PHT,GVTA

Tháng 10

- Tổ chức chuyên đề, Hội giảng kết hợp thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016

+ Tổ 4+5: Chuyên đề “ Rèn kỹ năng tính và giải toán” cho học sinh lớp 4;

+ Tổ 2+3: Chuyên để “Nâng cao hiệu quả dạy môn TN-XH thông qua việc áp dụng PP bàn tay nặn bột”

BLĐ,TTCM
đ/c Hà


đ/c

Từ 15/10

- Chuẩn bị lực lượng giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh ( nếu có)

BLĐ

Tháng 10

- Kiểm tra chuyên đề và KTCMNV theo kế hoạch hiệu trưởng phân công.

BGH, TTCM

Tháng 10

- Chuẩn bị lực lượng tham dự tập huấn và hướng dẫn học sinh tập luyện thi Aerobic cấp huyện, tỉnh.

GV Thể dục

Tháng 10

- Đón cấp trên về kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

BLĐ, GV,HS

Tháng 10

- Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

BLĐ

Tháng 10

Bổ sung:- Tập huấn đổi mới công tác quản lý giáo dục Tiểu học – Tại Đồng Xanh, TPHD (Sở GD ĐT)

Hiệu trưởng

22/10

- Tập huấn phần mền quản lý điểm tại PGD

PHT, GV TinTHÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

11/2015


- Tổ chức các hoạt động GD kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

BLĐ,

Trưởng các ban ngành,GVTháng 11

- Tiếp tục chuyên đề, Hội giảng cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam., kết hợp thi GV dạy giỏi năm học 2015-2016

+ Chuyên đề dạy Mĩ thuật theo PP mới ( Khối 2->5: đ/c Nhung; Khối 1: đ/c Linh)


BLĐ, TTCM, GV


đ/c Nhung, Linh

Tuần11,12

- Tổ chức Trang trí lớp học thân thiện, trưng bày sản phẩm khéo tay các lớp, kiểm tra VSCĐ lần 1.

Tổ CM, GVCN, GVMT

Từ tuần 11

- Thi Đọc hay – viết đẹp cấp trường

PHT, GVCN

Tuần 12

- Tổ chức Thi Olympic môn học cấp trường

BLĐ

Tuần 14

- Kiểm tra chuyên đề, KTCMNV theo kế hoạch; kiểm tra HSSS của GV.

BLĐ, TTCM

Tháng 11

- Tham dự c/đề bồi dưỡng CBQL,GV do Phòng GD&ĐT triển khai tổ chức.

CBQL, GV

Tháng 11

- Cử GV tham dự sinh hoạt chuyên môn giáo viên Mĩ thuật cấp huyện

GVMT

Tháng 11

- Đón PGD&ĐT về kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh và việc triển khai thực hiện mô hình trường Tiểu học mới VNEN

BGH,GV

Tháng 11

- Sơ kết thi đua đợt I- Phát động thi đua đợt II

BLĐ, TTCM, CTCĐ

Tuần 14

- Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

BLĐ

Tháng 11

Bổ sung:- Đón đoàn Kiểm tra về t/h NVNH và các khoản thu góp đầu năm học của PGD

Toàn trường

04/11

- Đón đoàn kiểm tra PCTHĐĐT của huyện
04/11

- Tập huấn GV thể dục toàn huyện
12,13/11

- Tập huấn phần mềm thư viện ( HT, NV thư viện, GV phụ trách CNTT)
14/11

- Tham gia Hội giảng GV tiếng Anh lớp 2 cấp huyện
27/11

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

12/2015


- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN, Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

BLĐ,

Trưởng các ban ngành,GVTừ tuần 15

- Tổ chức kiểm tra định kì cuối HKI.

BLĐ, GV

Tuần 18, tuần đệm

- Tổ chức Hội khoẻ phù đổng cấp trường.

BLĐ, TPT, GVTD

Tuần 18

- Tổ chức ôn luyện thi Tiếng Anh, giải Toán qua mạng Internet

GVTA, GVCN

Tháng 12

+ Chuyên để: Phân biệt 3 kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế nào? ( Toàn trường)

đ/c Thiêm

Tuần đệm

- Tổ chức BDGV, tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch của các tổ, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

BLĐ, TTCM

Tháng 12

- Kiểm tra chuyên đề, KTCMNV theo kế hoạch;kiểm tra HSSS của GV.

BLĐ, TTCM

Tháng 12

- Hoàn thành chương trình HKI 30/12/2015.

- Nghỉ giữa 2 HK vào ngày 31/12/2015.BLĐ, CBGV

Toàn trường


- Rà soát các tiêu chí về thư viện xuất sắc, tiếp tục bổ sung hoàn thiện, tự kiểm tra thư viện xuất sắc.

BLĐ, NVTV

Cuối T12

- Đón PGD&ĐT về kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh và việc triển khai thực hiện mô hình trường Tiểu học mới VNEN

BLĐ,GV

Tháng 12

- Sơ kết thi đua học Kỳ I- Phát động thi đua học kỳ II

BLĐ, TTCM

Tuần đệm

- Tổ chức họp PHHS, thông báo kết quả học kỳ I và phương hướng học kỳ II .

BLĐ, GVCN

Tuần đệm

- Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

BLĐ

Tháng 12


Bổ sung:- Cùng địa phương đón danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ chống Mỹ
06/12

- Cùng toàn huyện đón đoàn KT Phổ cập năm 2015 của SGD&ĐT
09/12

- Tham gia giải aerobic cấp huyện ( 10/12)
10/12
THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

01/2016


- Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015-2016: Học kỳ II bắt đầu từ 04//01/2016.

Toàn trường
- Hoàn thành các báo cáo thống kê học kỳ I trước 05/01/2016.- Tham dự Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II.

BLĐ

Tháng 01

- Chỉ đạo GV tổ 4+5 áp dụng chuyên đề Đổi mới PPDH 2 môn T+TV lớp 5 nhằm giúp HS tiếp cận phương pháp học của THCS;

PHT, TTCM, GVCN lớp 5

Tuần 21

- Chuyên đề: Khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học

đ/c Len
- Tham dự sinh hoạt chuyên môn giáo viên Tiếng Anh ( lần 2) cấp huyện

PHT,GVTA

Tháng 01

- Tổ chức cho HS tham dự thi Olympic môn học cấp huyện trên Internet :Toán lớp 1 đến lớp 5; TA lớp 3,4,5 ( nếu có)

BLĐ, GVCN, GVTA

Tháng 01

- Kiểm tra chuyên đề,KTCMNV theo kế hoạch.

BLĐ, TTCM

Tháng 01

- Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

BLĐ

Tháng 01


Bổ sung:

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI

THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

02/2016


- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam 03/2.

BLĐ, GV, TPT

Tháng 02

- Thực hiện BDGV và các chuyên đề theo kế hoạch.

+ Chuyên đề “ Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua môn Tiếng Việt” – lớp 1BLĐ, TTCM
đ/c Hằng – Tổ 1

Tuần 23

- Tổ chức cho HS Tham gia thi chữ viết đẹp cấp tỉnh ( theo công văn hướng dẫn)

PHT,GVCN

Tháng 02

- Tổ chức chấm SKKN cấp trường, nộp kết quả về PGD.

HĐKH

02->04/T2

- Kiểm tra chuyên đề , KTCMNV theo kế hoạch.

BLĐ, TTCM

Tháng 02

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn GV Mĩ thuật (lần 2 ) cấp huyện

PHT,GVMT

Tháng 02

- Tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

CBQL,GV,HS

Tháng 02

- Đón PGD kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh và việc triển khai áp dụng mô hình trường Tiểu học mới VNEN ( theo kế hoạch)
Tháng 02

- Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

BLĐ

Tháng 02

- Hoàn thiện các tiêu chí về thư viện xuất sắc, đề nghị cấp trên về kiểm tra ( PGD&ĐT)

BGH, NVTV

Trung tuần tháng 3

Bổ sung:
tải về 0.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương