Ubnd quận tây hồtải về 37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích37 Kb.
#3358

UBND QUẬN TÂY HỒ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / BC-PGDĐT

Tây Hồ, ngày tháng năm 2015


BÁO CÁO NHANH

Công việc đã thực hiện trong tuần từ 16/11 đến 21/11/2015

I. Những công việc đã thực hiện

1. Hoàn thành báo cáo số liệu, danh sách Hội đồng coi thi nghề lớp 9;

2. Thu và chọn đủ số lượng tranh tham dự thi Thành phố của các trường tiểu học;

3. Tập trung kiểm tra chuyên đề các trường: Mầm non An Dương, Hà Nội – Academy; tiểu học Hà Nội – Academy, Đông Thái, An Dương; THCS Quảng An, THCS Hà Nội – Academy;

4. Hoàn thành thanh tra chuyên ngành theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo 01 trường: Mầm non ABC;

5. Tham dự Hội thảo dạy tiếng Anh chương trình sách giáo khao mới trong các trường tiểu học và THCS;

6. Tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố khối THCS tại hai trường THCS Chu Văn An và THCS Nhật Tân;

7. Tổ chức thành công Hội thi cô giáo “Tài năng duyên dáng” cấp tiểu học và mầm non;

8. Tổ chức tốt tiết dạy mẫu chuyên đề cấp quân môn Văn tại THCS Chu Văn An

9. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo viên dạy VNEN theo định kỳ cấp quận;

10. Tiếp tục triển khai các lớp học Tự nhiên 1- THCS, Xã hội 1 – Tiểu học theo đề án

11. Hoàn tất hồ sơ vụ việc tại trường THCS An Dương, làm văn bản đề nghị UBND quận cho thôi việc bảo vệ trường THCS An Dương để xảy ra mất mát tài sản nhiều lần;

12. Tham gia cùng phòng TC-KH, Ban QL dự án khảo sát sửa chữa nhỏ năm 2016 các trường (9 trường đề xuất sửa chữa, chống xuống cấp).

Các đơn vị trường học ổn định mọi hoạt động sau Lễ 20/11.II. Lịch công tác tuần 1 tháng 12 (Bản đính kèm)

Nơi nhận:

- Đ/c Phạm Xuân Tài, phó CTUBND; (Để BC)

- Các đ/c CV phòng GD - ĐT

- Lưu: VP.TRƯỞNG PHÒNG

Lê Hồng Vũ


tải về 37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương