Ubnd quận cầu giấYtải về 48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích48 Kb.
#23723

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG TH MAI DỊCH

Số: /KH-THMDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 25 tháng 5 năm 2014


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2014 -2015

- Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học

- Căn cứ hướng dẫn số 4270/SGD&ĐT- QLT Ngày 15/4/2013 của SGD&ĐT

Hà Nội và công văn hướng dẫn số 10/KH – PGD ngày 9/5/2014 của Phòng

Giáo dục Quận Cầu Giấy.

- Căn cứ tình hình CSVC và đội ngũ CBGV nhà trường.

- Căn cứ kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn Phường Mai Dịch.

Được sự đồng ý của UBND Quận, UBND Phường, Phòng Giáo dục Quận Cầu Giấy, trường Tiểu học Mai Dịch xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học

2014 -2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày.

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (Tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1).

- Huy động 90% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp (Tối đa 55 học sinh/lớp).

- Đảm bảo công khai về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, hạn chế việc tuyển sinh học sinh trái tuyến.II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

1.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh có hộ khẩu thuộc các tổ: 18; 19; 27; từ tổ 38 đến tổ 50; tổ 52; tổ 56 và khu giải phóng mặt bằng.(Phường Mai Dịch; sinh từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008).

1.2. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 01/7/2014: tuyển sinh đúng tuyến: bao gồm các học sinh có hộ khẩu thường trú tại Phường Mai Dịch, học sinh tái định cư do giải phóng mặt bằng, những học sinh có cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn có xác nhận của chính quyền địa phương cũng được coi là đúng tuyến.

- Hết thời hạn tuyển sinh đúng tuyến (sau ngày 15/7/2014), nếu còn chỉ tiêu có thể nhận học sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Từ ngày 16/7/2014: Tuyển học sinh trái tuyến khi đã có ý kiến của Phòng GD&ĐT ( nếu còn chỉ tiêu ).1.3. Quy định về hồ sơ của học sinh:

+ Đơn xin học theo mẫu của trường.

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường).

Để ngăn ngừa tình trạng học sinh sử dụng nhiều giấy khai sinh khác nhau về ngày sinh và tên, khi học sinh nộp hồ sơ nhập học, cán bộ tuyển sinh phải đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã khớp với bản chính và hộ khẩu”, ngày nhập học, kí và ghi rõ họ tên: Hiệu trưởng kí và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là gốc của hồ sơ học tập của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng chứng chỉ học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

1.4. Việc thu tiền trong thời gian tuyển sinh: Không thu tiền

1.5. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh:

- Tuyển 300 học sinh ( Sinh từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008).

- Tuyến tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thuộc các tổ: 18; 19; 27; từ tổ 38 đến tổ 50; tổ 52; tổ 56 và khu giải phóng mặt bằng.(Phường Mai Dịch)

2. TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP 2,3,4,5.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh có hộ khẩu thuộc các tổ: 18; 19; 27; từ tổ 38 đến tổ 50; tổ 52; tổ 56 và khu giải phóng mặt bằng.(Phường Mai Dịch)2.2. Hồ sơ tuyển sinh:

- Học bạ, giấy giới thiệu, đơn xin học.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và báo cáo UBND phường kế hoạch tuyển sinh, công bố công khai các văn bản và thủ tục tuyển sinh tại trường và UBND phường trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày, tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch tuyển sinh để nhân dân biết chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể nhân sự làm công tác tuyển sinh:


1.

Đ/c: Phan Quỳnh Ngọc

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2.

Đ/c: Nguyễn Hương Giang

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch

3.

Đ/c: Nguyễn Ngọc Ánh

Tổ trưởng tổ VTM

Thư ký

4.

Đ/c: Lê Thị Thái Anh

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5.

Đ/c: Hà Thị Lan

Kế toán

Uỷ viên

6.

Đ/c: Đào Thúy Hà

Thủ quỹ

Uỷ viên

3. Địa điểm tuyển sinh:

Tại phòng HĐSP.

4. Họp Ban tuyển sinh:

* Lần 1: ngày 2/6/2014

* Lần 2: ngày 28/6/2014

5. Nộp báo cáo lên Phòng giáo dục vào các ngày:

+ Ngày 10/7/2014: Báo cáo tuyển sinh lần 1.

+ Ngày 16/7/2014: Báo cáo tuyển sinh lần 2.

+ Ngày 21/7/2014: Báo cáo tuyển sinh lần 3.


Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí cho con em học đúng tuyến.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 – 2015, nhà trường yêu cầu Ban tuyển sinh thực hiện nghiêm túc, không tự ý đề ra các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết.N¬i nhËn:

HIỆU TRƯỞNG

- PGD ;

- L­u: VT.

Phan Quỳnh Ngọc


tải về 48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương