Ubnd huyện yên kháNHtải về 48.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích48.5 Kb.
#1900

UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 364/PGDĐT

V/v bồi dưỡng dạy học TV1.CGD,

Tin học, Thể dục HĐNGLL-TNST cấp Tiểu họcCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Khánh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học.

Thực hiện Công văn số 973/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2016, Công văn 999/SGDĐT-GDTH ngày 20/9/2016 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về bồi dưỡng dạy học các môn Tin học, TV1.CGD, Thể dục, HĐNGLL-TNST cấp Tiểu học, Phòng GD&ĐT triển khai bồi dưỡng cấp huyện như sau

1. Bồi dưỡng dạy học TV1.CGD

1.1. Thành phần

- Giáo viên dạy lớp 1

- Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học.

1.2. Hình thức bồi dưỡng

Bồi dưỡng theo cụm trường, dự giờ tất cả các lớp 1 của trường đặt địa điểm, giảng viên cốt cán thống nhất nội dung, giải đáp thắc mắc.1.3. Các lớp bồi dưỡng, thời gian, địa điểm bồi dưỡng

Lớp

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

GV cốt cán

Cụm 1

Các trường tiểu học: Khánh Hoà, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân.

19/10

Trường TH Khánh Phú

- Đoàn Thị Thẩm-PHT TH Khánh An

- Hoàng Thị Thanh-GV TH Khánh AnCụm 2

Các trường tiểu học: Kim Đồng, Trần Quốc Toản, Khánh Hải, Khánh Lợi, Khánh Tiên, Khánh Thiện.

19/10

Trường TH Khánh Tiên

-Đoàn T. Lâm Phương- HT TH Khánh Tiên

- Phạm Thị Nhàn-PHT TH Khánh CườngCụm 3

Các trường tiểu học: Khánh Hồng, Khánh Nhạc A, Khánh Nhạc B, Khánh Hội, Khánh Mậu, Khánh Thuỷ.

26/10

Trường TH Khánh Mậu

- Bùi T.Thanh Luyến-PHT TH Khánh Hòa

- Đinh Thị Luân-GV TH Khánh Nhạc ACụm 4

Các trường tiểu học: Khánh Cường, Khánh Trung A, Khánh Trung B, Khánh Thành, Khánh Công.

26/10

Trường TH Khánh Trung B

Phạm Thị Lan-PHT TH Khánh Thành

- Vũ Thị Phượng-GV TH Khánh Công(các lớp bồi dưỡng khai mạc lúc 13h30’)
2. Bồi dưỡng dạy học môn Tin học

2.1. Thành phần

- Phó Hiệu trưởng và giáo viên dạy Tin học.2.2. Thời gian: Từ 13h30’ ngày 18/10/2016.

2.3. Địa điểm: Trường tiểu học Khánh Cường (nhà trường bố trí 01 tiết dạy Tin học).

2.4. Giảng viên cốt cán:

- Bà Phạm Thị Hảo, GV trường TH Khánh Cường

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, GV Trường TH Khánh Hòa

3. Bồi dưỡng dạy học môn Thể dục

3.1. Thành phần

- Phó Hiệu trưởng và giáo viên dạy Thể dục.3.2. Thời gian: Từ 13h30’ ngày 28/10/2016.

3.3. Địa điểm: Trường tiểu học Khánh Lợi (nhà trường bố trí 01 tiết dạy Thể dục).

3.4. Giảng viên cốt cán:

Ông Hà Thế Minh, Hiệu trưởng trường TH Khánh Cư4. Bồi dưỡng HĐNGLL-TNST

4.1. Thành phần

- Phó Hiệu trưởng và giáo viên Tổng phụ trách Đội.4.2. Thời gian: Từ 13h30’ ngày 02/11/2016.

4.3. Địa điểm: Trường tiểu học Khánh Thủy.

4.4. Giảng viên cốt cán:

- Ông Nguyễn Hữu Huy, PHT trường TH Khánh Thủy;

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, GV trường TH Khánh Hòa.

5. Để các lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, Phòng GD&ĐT yêu cầu:

- Hiệu trưởng các trường tiểu học cử đúng đủ thành phần tham gia các lớp bồi dưỡng, đại biểu dự bồi dưỡng chuẩn bị ý kiến về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chỉ đạo, giảng dạy các môn học.

- Các trường đặt địa điểm tập huấn: Chuẩn bị các tiết dạy theo môn được bồi dưỡng và các điều kiện phục vụ bồi dưỡng: hội trường, các phòng thảo luận nhóm, loa đài, máy tính, máy chiếu đa năng..../.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở GD&ĐT;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;- Lưu: VT, TH.


KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Đinh Văn Khiêm

tải về 48.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương