Ubnd huyện triệu phong cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích42 Kb.
#4648

UBND HUYỆN TRIỆU PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 70/GD-ĐT


V/v thông báo kết quả kỳ thi HSG Giải toán qua


mạng Internet năm học 2009-2010 Triệu Phong, ngày 10 tháng 03 năm 2010
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS,, PTCS,TH trong huyện.
Thực hiện quy trình và kế hoạch chỉ đạo năm học 2009-2010 của phòng Giáo dục-đào tạo Triệu Phong, nhằm chọn được đội tuyển học sinh giỏi Giải toán qua mạng Internet cấp huyện chuẩn bị cho kỳ thi HSG Giải toán qua mạng Internet cấp Tỉnh sắp đến, phòng Giáo dục đã tổ chức kỳ thi HSG Giải toán qua mạng Internet vào ngày 5/03/2010 tại trường Tiểu học thị trấn Ái Tử; sau đây là phần đánh giá kết quả, xếp loại và hướng dẫn chuẩn bị cho kỳ thi cấp tỉnh sắp đến:

I/Về số lượng:

-Tổng số học sinh đăng ký dự thi: 43

-Số học sinh vắng: 8 (Do không thi qua vòng thi thứ 24 nên bị loại)

-Số đơn vị tham gia thi 14. Tiểu học 6 đơn vị: TH số 1 Triệu An, Tiểu học số 2 Triệu An, Tiểu học TT Ái Tử, Tiểu học Triệu Đông, Tiểu học Triệu Sơn, Tiểu học Triệu Đại. THCS 8 đơn vị: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Triệu Trạch; THCS Triệu Tài, THCS Triệu Thành, THCS Triệu Hòa, THCS Triệu Long, THCS Triệu Trung, THCS Triệu Giang.

II/Công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi:

Toàn huyện thành lập 1 Hội đồng coi thi đặt tại trường Tiểu học Thị trấn Ái Tử.

-Về công tác chuẩn bị: Phòng Giáo dục-Đào tạo kết hợp với trường tiểu học Thị trấn Ái Tử đã làm tốt về công tác chuẩn bị: về CSVC, phòng thi, chuẩn bị điều kiện cho kỳ thi, lên mã phách, lên danh sách phòng thi …giúp kỳ thi tiến hành một cách nghiêm túc, an toàn.

-Về công tác tổ chức: Đảm bảo đúng quy chế thi, thời gian và quy trình thi được thực hiện tốt.

Trong quá trình làm nhiệm vụ coi thi và chấm thi, đội ngũ cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, giờ giấc đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhìn chung, công tác coi được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng thời gian và tiến độ. Khâu chuẩn bị khá chu đáo, việc làm phách, vào điểm và tổng hợp kết quả được tiến hành một cách khoa học, chu đáo nên kết quả thi đã phản ảnh đúng với thực chất của thí sinh.

Về khâu chuẩn bị hồ sơ thi: Đa số các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn, đảm bảo quy trình.

III/Kết quả của Hội thi: (Có phụ lục kèm theo)

Phòng Giáo dục-Đào tạo tuyên dương các đơn vị: Tiểu học số 1 Triệu An, Tiểu học Thị trấn Ái Tử, THCS Triệu Tài, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Triệu Trạch ... đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi dưỡng nên kết quả đạt được cao.

IV/Nhận xét chung về kỳ thi:

1/Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường:

Nhìn chung các đơn vị đều chú ý đến khâu bồi dưỡng đội ngũ HSG, tạo điều kiện để học sinh có đủ kiến thức bước vào kỳ thi. Phòng Giáo dục-Đào tạo tuyên dương các đơn vị: Tiểu học số 1 Triệu An,Tiểu học Thị trấn Ái Tử, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Triệu Tài, THCS Triệu Trạch… đã có thành tích cao, đơn vị Tiểu học Triệu Đông đã có số thí sinh tham gia đăng ký đông, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và giáo viên tham gia bồi dưỡng trong công tác đầu tư mủi nhọn của nhà trường.

Phòng GD&ĐT phê bình những đơn vị không có học sinh tham gia dự thi, điều này thể hiện việc thiếu quan tâm trong công tác chỉ đạo mủi nhọn.

2/Về chất lượng bài làm của học sinh:

Trong kỳ thi năm nay, học sinh đã có nhiều tiến bộ trong cách làm bài, chất lượng bài thi đạt khá tốt, có nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300 điểm, đặc biệt là đối với học sinh lớp 5. Phòng GD-ĐT tuyên dương các em: Hoàng Lê Phương Anh, Trần Phước Bảo, Trương Văn Thái Sơn trường Tiểu học số 1 Triệu An; em Lê Thiên Thiên Sinh trường THCS Triệu Tài đạt giải nhất trong kỳ thi lần này.

V/Chuẩn bị bồi dưỡng thi tỉnh:

Phòng GD-ĐT không tổ chức bồi dưỡng tập trung vì vậy phòng yêu cầu các đơn vị theo dõi những thông tin trên trang web violympia.vn để hướng dẫn, nhắc nở các em ôn tập, bồi dưỡng, hướng dẫn các em giải tiếp các vòng còn lại cho qua vòng thi 29 trước ngày 01/4/2010(vòng thi 30 là vòng thi cấp tỉnh) theo kế hoạch sau:

Thời gian mở các vòng thi từ vòng 26 đến vòng 29 như sau:
- Vòng 26 được mở vào ngày 10 - 3 - 2010
- Vòng 27 được mở vào ngày 15 - 3 - 2010
- Vòng 28 được mở vào ngày 20 - 3 - 2010
- Vòng 29 được mở vào ngày 24 - 3 – 2010


Ngày 31/03/2010 các đơn vị có học sinh tham gia kỳ thi ở huyện lập danh sách những học sinh đã thi qua vòng 29. Phòng sẽ căn cứ vào số lượng và kết quả của kỳ thi để chọn đội tuyển chính thức.

-Các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển phải có trách nhiệm nhắc nhỡ học sinh trong quá trình giải, làm thẻ để học sinh đi thi trước ngày thi.

-Ngày thi: 10/04/2010, học sinh tập trung vào 7h00 tại phòng GD-ĐT.

-Địa điểm thi: Tại Trung tâm CNTT-NN sở GD&ĐT.

Học sinh lớp 9 thi giải toán qua mạng được hưởng các quyền lợi theo quy định tại công văn số 5171/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2009 của Bộ GD&ĐT.

Nhận được công văn này, phòng Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và thực hiện.


Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

-Lãnh đạo;

-Các trưởng bộ phận ;

-Các trường THCS, PTCS, TH;

-Lưu VT, PT.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI RONG KỲ GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010


(Kèm theo công văn số: 70/QD-ĐT ngày 10/03/2010)TT

HỌ VÀ TÊN


TRƯỜNG

ĐẠT GIẢI

1

Hoàng Lê Phương

Anh

Tiểu học số 1 Triệu An


Nhất

2

Trần Phước

Bảo

Tiểu học số 1 Triệu An

Nhất

3

Trương Văn Thái

Sơn

Tiểu học số 1 Triệu An

Nhất

4

Dương Duy

Danh

Tiểu học số 1 Triệu An

Nhất

5

Trần Tuấn

Kiệt

Tiểu học Thị trấn Ái Tử

Nhì

6

Phan Thị Hà

Trâm

Tiểu học Thị trấn Ái Tử

Nhì

7

Lê Văn

Chí

Tiểu học số 1 Triệu An

Ba

8

Hoàng Xuân

Sơn

Tiểu học Triệu Đông

Khuyến khích

9

Lê Thiên

Sinh

THCS Triệu Tài

Nhất

10

Lê Gia

Cường

THCS Triệu Trạch

Nhì

11

Trần Đình Hoàng

Nam

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhì

12

Nguyễn Thanh

Huynh

THCS Triệu Trạch

Ba

13

Trần Đức

Hiền

THCS Triệu Thành

Khuyến khích

14

Võ Xuân

Định

THCS Triệu Thành

Khuyến khích

15

Nguyễn Thị ThuTHCS Nguyễn Bình Khiêm

Khuyến khích

16

Minh Thanh

Ngọc

THCS Nguyễn Bình Khiêm

Khuyến khích

( Danh sách môn điện dân dụng có 16 em đạt giải)

tải về 42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương